Copy
E-novice (junij 2014) / E-News (June 2014)
letnik 6 / volume 6
številka 5 / number 5
Zakaj študij menedžmenta?
 
Veseli smo, da se udejanjajo naša predvidevanja, da so študijski programi FOŠ univerzalno uporabni.  Predvsem se to potrjuje pri študentih, ki imajo že nekaj let prakse na določenem strokovnem področju in se spogledujejo z izzivi vodenja. Na take priložnosti moramo biti pripravljeni. Svoj osebni razvoj moramo torej graditi tudi na pridobivanju kompetenc iz področja organizacije in menedžmenta. Če to storimo še preden se nam pojavijo priložnosti za napredovanje, potem bomo lažje »zaživeli« v vlogi vodje in v njej tudi uživali.
Biti vodja v organizaciji, pomeni biti sposoben obvladovati organizacijo – torej ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Po mnenju večine »velikih vodij« je za doseganje odličnosti vodenja potrebno zagotavljati tako delovno klimo v organizaciji, da zaposleni z veseljem pridejo v službo in da želijo dati svoj maksimum. Trditev je zelo kratka in enostavna, toda pristopi za vzpostavitev take klime so zelo različni, tako kot so organizacije in v njej zaposleni zelo različni.
Ker je govor o organizaciji  govor o ljudeh, je tudi študij organizacije in menedžmenta preplet različnih vsebin, ki so povezna s ciljnim sproščanjem ustvarjalnih potencialov zaposlenih.  Razlogi za študij menedžmenta so po našem mnenju:
 • Obvladovanje pristopov za ustvarjalno reševanje problemov.
 • Sposobnost učinkovitega in uspešnega delovanja v sleherni organizaciji.
 • Diplomanti so inovatorji in podjetniki.
 • Razvoj in izostritev vodstvenih, organizacijskih in strokovnih kompetenc.
 • Povečanje kompetenc za izboljšanje konkurenčnosti v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.
 • Veliko povpraševanje po organizacijskih znanjih v vseh strokah.
 • Izboljšanje kakovosti mreženja in razvoja komunikacijskih kompetenc.
 • Povečanje samostojnega, sistemskega, logičnega in analitičnega razmišljanja.
Prepričan sem, da če bi znanja, sposobnosti in veščin – torej kompetenc iz področja organizacije in menedžmenta bilo več, bi imeli manj nedorečenosti na ravni Evropske unije, države, pokrajine, občine in organizacij. Splošna kriza je tudi pokazatelj nepoznavanja osnov organizacije in menedžmenta. Očitna je odsotnost vedenja kako ljudi usmeriti za doseganja dogovorjenih ciljev.
To »nesrečno stanje« je za FOŠ lahko »srečno stanje«, saj obstoječa situacija generira potrebe po študiju organizacije in menedžmenta. Veselimo se prihoda novih študentov in skupnega razvijanja njihove ustvarjalnosti.
 
izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

ERASMUS izmenjave na FOŠ
 
V letošnjem študijskem letu 2013/2014 smo na podlagi prejetih sredstev Evropske Komisije in Nacionalne agencije CMEPIUS uspešno realizirali tri Erasmus izmenjave z namenom usposabljanja (STT) ter tri izmenjave z namenom poučevanja (STA) na tujih partnerskih fakultetah. Prav tako pa nas veseli, da smo gostili dva visokošolska učitelja iz Univerze Spiru Haret iz Romunije, in sicer izr. prof. dr. Anca-Olga Andronic in izr. prof. dr. Răzvan-Lucian Andronic, trenutno pa sta na Erasmus izmenjavi
​ ​z namenom usposabljanja dve strokovni sodelavki, ki prihajata iz poljske fakultete, in sicer iz Warsaw School of Computer Science.

V letu 2014 sta sodelavki iz referata in knjižnice obiskali poljsko Warsaw School of Computer Science, trije predavatelji pa predavali na varaždinski Fakultet organizacije i informatike. S tovrstnim sodelovanjem bomo nadaljevali tudi prihodnje študijsko leto, saj se na takšen način sodelovanje s tujimi partnerskimi fakultetami le še utrjuje.
_________________________________________
 
ERASMUS Mobility at FOS
Based on founds from the European Commission and the National Agency CMEPIUS for  2013/14 Academic Year 2013/2014, we were able to successfully implemented three Erasmus exchanges with the aim of training (STT) and three teaching exchanges with our foreign partner universities.
Mobility exchanges will continue in the upcoming academic year to further streghthen our cooperation with our foreign partner institutions.
30. Akademski večer: Kako usmerjati dvig dodane vrednosti?

V ponedeljek, 19. maja 2014, ob 19.00 je v svetniški dvorani Mestne občine Novo mesto potekal 30. Akademski večer. Gostili smo mag. Matjaža Marovta, direktorja Tehnične direkcije in namestnika generalne direktorice Adrie Mobil d.o.o., ter Igorja Žula, direktorja podjetja 3projekt d.o.o. Naslov Akademskega večera je bil Kako usmerjati dvig dodane vrednosti? Na predavanju sta predstavila:
• izziv dodane vrednosti v Sloveniji,
• ključne elemente managementa dodane vrednosti,
• pristope in metode usmerjanja dodane vrednosti ter časovne prioritete.

Več o tem in preteklih akademskih večerih si lahko ogledate na spletni strani: http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/akademski_dogodki/akademski_veceri/ .

________________________________

The 30th Academic Evening

Matjaž Marovt and Igor Žula Academic were the guests at 30th Academic Evening. The title of the evening was How to Steer Higher Value Added?

3. novomeške športne igre
 
Letošnje novomeške športne igre so bile že tretje po vrsti. Športno - družabni dogodek je potekal v petek, 30. 5. 2014, na igriščih na Loki v Novem mestu. Začeli smo ob 16. uri. Celo dopoldne je močno deževalo, tako smo se že spraševali ali bo dogodek izpeljan, vendar se je vreme pravočasno popravilo.
Preizkusili smo se v košarki, nogometu in odbojki na mivki, prav tako pa so potekala tekmovanja v štafeti, balinanju, taroku in šahu. Ob družabnem programu ter pogostitvi s hrano in pijačo je prijetno popoldne hitro minilo. Za lažjo predstavo, za vse tiste, ki vas ni bilo, pa sliki z dogodka.
___________________________________

The 3rd Sports Games
The sport-social event was held on 30th May 2014 at Loka Fields and Courts in Novo mesto.
4. študentska tribuna
 
Glede na to, da smo usmerjeni v kakovost in odličnost, ves čas iščemo priložnosti za izboljšave. To seveda ne pomeni, da nismo zadovoljni z obstoječim, le zavedamo se, da ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. V tem duhu smo organizirali 4. študentsko tribuno, katere namen je bil analizirati preteklo leto in podati predloge za izboljšave.
Dogodek se je odvijal 30. maja 2014 v prostorih fakultete. Na tribuni so izpostavili svoje gledišče tako profesorji kot študentje doktorskega, magistrskega in visokošolskega študijskega programa. Tako kot dosedanje Študentske tribune se je tudi letošnja pokazala kot učinkovito orodje za izmenjavo mnenj med študenti in akademskim zborom, in se odražala v spremembah postopkov delovanja in izboljšavah FOŠ. Upamo, da bomo s pomočjo tašnih izmenjav mnenj pomagali izboljšati študij naslednjim generacijam študentov.
____________________________________
4th Students' Tribunal
The event took place on 30th May 2014 on Faculty premises. Viewpoints and opinions on our study programmes were given by FOS's Doctoral, Master's and Bachelor's students to our teaching and administrative staff.


Konzorcij UNM oddal vlogo za ustanovitev Univerze v Novem mestu

 
Konzorij UNM, v katerem poleg Fakultete za organizacijske študije (FOŠ) sodelujejo še Fakulteta za informacijske študije (FIŠ), Fakulteta za industrijski inženiring (FINI), Visoka šola Grm in Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS), je zadnji dve leti pospešeno pripravljal elaborat za ustanovitev javne Univerze v Novem mestu.
Vloga, ki obsega okoli 500 strani, je bila oddana 4. junija 2014, kar je pomemben mejnik v zgodovini visokega šolstva na Dolenjskem. Verjamemo, da bodo ocenjevalci prepoznali naše prednosti in bomo dobili akreditacijo v letu 2015, ko bomo praznovali tudi 650 let Novega mesta.
_______________________________________
UNM Consortium Submitted the Application for the Establishment of  University of Novo mesto

UNM Consortium consisting of the Faculty of Organizational Studies (FOS), the Faculty of Information Studies (FIS), the Faculty of Industrial Engineering (FINE), Landscape Governance College GRM and the University and Research Centre Novo mesto (URS) have in the past two years accelerated and prepared the necessary documentation for the establishment of a public University in Novo mesto.
The application, comprising of about 500 pages had been sent on 4th June 2014 - this is an important milestone in the history of higher education in Dolenjska.
Zagovora diplomskih nalog
 
V torek, 3. junija, sta se zgodila dva zagovora diplomskih nalog. Najprej je svojo diplomsko nalogo z naslovom Vpliv komunikacije na reševanje težav, motiviranost in uspešnost zaposlenih zagovarjala Urška Fabjan, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Sledil je zagovor diplomske naloge Urške Butala, z naslovom Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu in kakovost posameznika, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Obema diplomantkama iskreno čestitamo!
_________________________________________________

Successful Thesis Defenses
On Wednesday, 3rd June 2014, the Faculty of Organisation Studies in Novo mesto held two successful defenses of the undergraduate diploma thesis. Urška Fabjan's thesis entitled "The Influence of Communication on Problem Solving, Motivation and Performance of Employees" and Urška Butala's thesis entitled  "Communicating with Different Personality Types in the Workplace and the Quality of the Individual", both under the supervision of Associate Professor Dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Congratulations!

Poletna šola FOŠ: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev

 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in svetovanje organizira Poletno šolo 2014 z naslovom: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev. Začela se je 2. junija in bo trajala do 20. junija 2014, v prostorih fakultete (Novi trg 5, Novo mesto).
Z udeležbo in potekom poletne šole smo zadovoljni, zato bomo tudi v prihodnje pripravili za študente in tudi zunanje udeležence poletne šole z zanimivimi in aktualnimi vsebinami.

___________________________________

Summer School 2014:
Project Management and Acquisition of EU Funds

The Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, in collaboration with the Centre for Education, Training and Consulting is currently hosting the 2014 Summer School on Project Management and Acquisition of EU Funds taking place from 2nd to 20th June 2014.

5. doktorski kolokvij

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je povabila vse svoje doktorske študente, Akademski zbor in ostalo zainteresirano javnost na 5. doktorski kolokvij v študijskem letu 2013/14, ki je potekal v sredo, 4. 6. 2014, ob 17. uri.
Tokratna animatorja sta bila gostujoča predavatelja iz Romunije, izr. prof. dr. Anca-Olga Andronic in izr. prof. dr. Răzvan-Lucian Andronic. Temi tokratnega doktorskega kolokvija sta bili »Stress Management in Organizations« in »Volunteers management and NGO development«.

_______________________________________

5th Doctoral Colloquium

Faculty of Organisation Studies in Novo mesto hosted ours doctoral students, faculty members and interested public to the 2013/14 5th Doctoral Colloquium  on Wednesday, 4 June 2014, at 5:00 pm.
This time, we were hosting Dr. Anca-Olga Andronic, Associate Professor and Dr. Răzvan-Lucian Andronic, Associate Professor from the Faculty of Psyhology and Educational Sciences Brasov, Spiru Haret University.

Gostovanje profesorjev iz Romunije na FOŠ
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je od 2. do 6. junija gostila visokošolska učitelja iz Univerze Spiru Haret iz Romunije, in sicer izr. prof. dr. Anco-Olgo Andronic in izr. prof. dr. Răzvana-Luciana Andronica.
Gostujoča predavatelja sta izvedla predavanja z naslovoma »Stress Management in Organizations« in »Volunteers management and NGO development« na doktorskem kolokviju, ki je bil v sredo, 4. 6. 2014, prav tako pa sta kot gostujoča predavatelja sodelovala pri predavanjih na visokošolskem študijskem programu I. stopnje Menedžment kakovosti.
___________________________________________
FOS is hosting foreign professors

The Faculty of Organisation Studies in Novo mesto was pleased to host two visiting professors Dr. Anca-Olga Andronic, Associate Professor and Dr.Razvan-Lucian Andronic from the University of Spiru Haret, Romania. Dr. Anca-Olga Andronic & Dr. Razvan-Lucian Andronic prepared their topics on”Stress Management in Organizations” and “Volunteer Management and NGO Development”. They will also be cooperating as visiting professors in our Bachelor’s, Master's and PhD  study programmes in Quality Management.

Vpisi v višje letnike
 
Letos bodo vpisi v višje letnike potekali v dveh rokih. Vse študente, ki bodo do 10. julija 2014 izpolnjevali pogoje za vpis, bomo povabili k vpisu v višji letnik v četrtek, 10. julija 2014, ob 16. uri. Drugi rok vpisov bo potekal v sredini meseca septembra. Študentje bodo o vpisih pravočasno obveščeni.
NAPOVEDNIK

 
 • 2. - 20. junij 2014: Poletna šola 2014: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev
 • 9. - 13. junij 2014: Erasmus izmenjava zaposlenih - obisk iz Warsaw School of Information Science
 • 16. junij 2014: Seminar za disertacijo
 • 19.  junij 2014: Seja Senata
 • 19. junij 2014: Seja Akademskega zbora
 • 27. junij 2014: Zaključek prvih prijavnih rokov za VS, MAG in DR
 • 10. julij 2014: Vpisi v višje letnike
 • 14. julij - 4. avgust 2014: Kolektivni dopust FOŠ
WHAT'S TO COME
 
 • 2 -20 June2014: Summer School 2014: Project Management and Obtaining EU Fonds
 • 9 – 13 June 2014: Erasmus Stuff Mobility Exchange - visit from Warsaw School of Information Science
 • 16 June 2014: Seminar for Dissertation
 • 19 June 2014: Senat Session
 • 19 June 2014: Academic Council Session
 • 27 June 2014: Completion of first Application deadlines for 1st, 2nd and 3rd Cycle study programs
 • 10 July 2014: Enrollment for the next academic year for students that applied during the first application deadline
 • 14 July - 4 August 2014: FOS Holiday Break
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)unsubscribe from this list    update subscription preferences