Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Razvijamo vašo ustvarjalnost
E-novice                                                   Letnik: 7                                       Številka: 7
Organizacija v teoriji in praksi
 
Osemnajst  let sem z velikim veseljem odkrival svoje izzive v avtomobilski industriji, zadnjih petnajst let pa v akademskem prostoru proučujem preplet organizacijske teorije in prakse. Kot mlad inženir strojništva sem že na začetku kmalu spoznal, da je pri iskanju učinkovitosti in uspešnosti organizacij pomembno tudi poznavanje ustreznih teoretičnih spoznanj iz področja organizacijskih študij.
 
Rešitve oziroma predlogi iz učbenikov in priročnikov so se mi takrat zdeli preveč splošni oziroma preveč enostavni.
 
Zelo živo se spomnim svojega prvega  »srečanja« s knjigo Shigea Shinga z naslovom Nova japonska proizvodna filozofija. Ko sem knjigo prebral, ob njej naredil kar obsežne zapiske in miselne vzorce, sem se začudil nad enostavnostjo napotkov, ki jih je avtor podajal. Vse mi je bilo takoj jasno. Napotki so se mi zdeli sumljivo enostavni in logični, tako da se mi je porajal dvom o njihovi uporabnosti. Prišel sem do sklepa, da je to pač učbenik in ker ima v naslovu tudi besedo »filozofija« je torej to zagotovo neka teoretična zadeva, ki v praksi ne more delovati. Tako sem se pridružil prepričanju večini v mojem takratnem okolju, da pač teorija ne razume prakse  – da je praksa eno, teorija pa drugo.
 
To knjigo sem prebral prvič pred tridesetimi leti in ponovno pred nekaj dnevi. Vmes se mi je zgodila osemnajstletna kariera v avtomobilski industriji in petnajstletna v akademskem področju. V tem času sem tudi doktoriral iz področja menedžmenta sprememb in si prislužil naziv rednega profesorja.
 
Prišel sem pa tudi do spoznanja, da neuspeh pri  reševanju organizacijskih izzivov v pretežni meri izhaja iz nepoznavanja osnovnih teoretičnih spoznanj. Shigeo Shingo je imel in ima še vedno prav. Če poznamo teoretične osnove, so stvari v praksi dosti bolj enostavne in s tem dosti bolj obvladljive.

prof. dr. Boris Bukovec, dekan

 
ZAGOVORI

Zagovori diplomskih nalog


V petek, 23.10.2015 in ponedeljek, 7.12.2015, smo bili na fakulteti priča zagovorom diplomantov menedžmenta kakovosti. Diplomske naloge je zagovarjalo osem študentov. Zagovori so potekali v sproščenem vzdušju pod budnim očesom mentorjev in komisije. Vsi kandidati so uspešno zagovarjali svojo temo ter pridobili ustrezen naziv: dipl. organizator oz. mag. organizacijskih ved.
Prva je diplomsko nalogo zagovarjala Merima Bekrić. Njena tema je bila naslovljena Uspešno poslovno komuniciranje z uporabo asertivnega komuniciranja. Delo je opravila pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.
Sledil je zagovor diplomske naloge Daše Škvorc z naslovom Organizacijska kultura proizvodnega podjetja pod mentorstvom prof. dr. Borisa Bukovca.
Dan se je zaključil z zagovorom Ane Spitzer, ki je zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Dileme kakovosti delovnega življenja pod mentorstvom prof. ddr. Marije Ovsenik.
Ponedeljek, 7.12.2015, se je pričel z zagovorom Tjaše Škoda, ki je zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Kakovost delovnega življenja zaposlenih v občini Sevnica pod mentorstvom prof. ddr. Marije Ovsenik.
Sledil je zagovor Božidarja Lenarčiča, ki je zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Gradniki modela pogajanj med kupcem in različnimi tipi dobaviteljev pod mentorstvom doc. dr. Franca Brcarja.
Dan se je nadaljeval z zagovorom Simona Lubeja, ki je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Izboljšanje sistema vodenja Adrie Mobil d.o.o. z modelom odličnosti EFQM pod budni očesom prof. dr. Borisa Bukovca.
Diplomsko nalogo z naslovom Vodenje z veščinami coachinga je pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred., uspešno zagovarjala Mojca Praznik.
Dan se je zaključil z zagovorom Enise Mujanović, ki je uspešno zagovarjala temo Zavzetost zaposlenih v proizvodni organizaciji pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
DOGODKI

Vabilo na SLAVNOSTNO AKADEMIJO FOŠ

Spoznavanje obrata NOTOL 2 ter sistema vodenja podjetja Krka D.D.

Pod okriljem Sekcije za kakovost in inovativnost pri GZDBK ki ji predseduje g. Toni Petrič iz TPV d.d., podpredsednik pa je naš dekan prof. dr. Boris Bukovec, je bil v sredo, 21. oktobra 2015, izveden obisk podjetja KRKA d.d. Strokovni del sta vodila direktorica Sektorja upravljanja kakovosti dr. Mateja Vrečer in njen pomočnik mag. Božidar Huč. Skupni interes po izmenjavi dobrih praks iz področja kakovosti je tako prepoznalo tudi 5 "Foševcev". 

Inavguracijsko predavanje prof. dr. Rok Ovsenik

V sredo, 21. 10. 2015, je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu potekalo tretje inavguracijsko predavanje. Izvedel ga je dr. Rok Ovsenik, z naslovom: "Prerez stanja slovenskega turizma". S tem je pridobil naziv rednega profesorja.

Iskrene čestitke!

24. Konferenca SZKO

Grand Hotel Bernardin v Portorožu je 12. in 13. novembra 2015 gostil 24. konferenco SZKO z naslovom: "Celovito prestrukturiranje? Odgovor so ljudje."
Na konferenci je sodeloval tudi dekan FOŠ, prof. dr. Boris Bukovec, ki je v okviru letne konference Slovenskega združenja za poslovno odličnost vodil okroglo mizo na temo preoblikovanja instituta Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.
 

Foš uspešno prestal presojo s strani Bureau Veritas

Po lanski recertifikaciji sistema vodenja FOŠ po zahtevah standarda ISO 9001 in ISO 27001 sta nas 18. novembra obiskala presojevalca Bureau Veritas, g. Črv Ivan in g. Gašper Miran. Opravila sta kontrolno presojo ter ob tem ugotovila, da je sistem vodenja FOŠ skladen z vsemi zahtevami obeh standardov in da je vpeljan na način, ki zagotavlja realizacijo politike in ciljev FOŠ.

Presoja je bila izkoriščena tudi v namen iskanja novih priložnosti za izboljšanje in predvsem poenostavitev ter racionalizacij.

Do naslednjega njihovega obiska v novembru 2016 bomo v svoj sistem vodenja vgradili zahteve novele standarda ISO 9001 iz leta 2015, kjer se bomo osredotočili predvsem v oblikovanje poenotenega modela analize operativnih tveganj. K oblikovanju tega modela bomo v okviru razpisa naslovov diplomskih oziroma magistrskih nalog povabili tudi naše študente.

Revija za univerzalno odličnost sprejeta v ERIH plus

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu zaključuje s četrtim letnikom Revije za univerzalno odličnost. V tem obdobju se publikacija prelevila v resno znanstveno revijo, ki se vztrajno vključuje v mednarodne baze znanstvenih publikacij. Konec oktobra je bila sprejeta v bazo revij evropskega referenčnega indeksa za humanistiko in družbene vede ERIH plus.

18. dan kakovosti in inovativnosti GZDBK

Odnosi – gradniki odličnosti je bil naslov letošnjega 18. dneva kakovosti in inovativnosti, ki ga je izvedla Sekcija za kakovost in inovativnost (SKI) pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK).

Člane te sekcije vse o njene ustanovitve je tudi dekan FOŠ prof. dr. Boris Bukovec, kot tudi naša predavatelja mag. Bojan Tomšič in Matej Jevšček.

Letošnjo okroglo mizo, katere naslov je sovpadal z naslovom posvetovanja, je moderiral dekan FOŠ, ki je istočasno tudi podpredsednik SKI. Udeleženci okrogle mize so bili:

 • Matjaž Grm, izvršni direktor prodaje in trženja v Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto
 • Uroš Močnik, MBA, licencirani trener in poslovni svetovalec, Pro Acta d. o. o.
 • Marta Strmec, direktorica kadrovskega sektorja v Trimo, d. d.
 • dr. Boris Vodopivec, direktor Hidex d. o. o.
 • dr. Mateja Vrečer, direktorica Sektorja za upravljanje kakovosti v Krka, d. d., Novo mesto
Udeleženci so bili naprošeni, da se vsak osredotoči v posamezen dejavnik modela odličnosti EFQM (Voditeljstvo, Strategija, Zaposleni, Partnerstvo in viri, Procesi. Vprašanja so bila povzeta iz teksta modela odličnosti EFQM in sicer tista v katerih so »odnosi« eksplicitno poudarjeni.

Odgovori so ponudili zanimiva razmišljanja in primere dobrih praks. Okrogla miza je trajala eno uro in pol in je bila po mnenju udeležencev zanimiva, dinamična in poučna. Med udeleženci je bilo tudi skoraj desetina študentov oziroma diplomantov FOŠ kar smo izkoristil tudi za prijetno druženje.

Sklep o razpisu za podelitev priznanj FOŠ za leto 2015/2016

FOŠ podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem za dosežke v preteklem študijskem letu. Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti na področju organiziranosti FOŠ in s tem krepitvi kulture odličnosti.

Dekan oblikuje predlog prejemnikov priznanj ter ga posreduje Senatu FOŠ v potrditev. Senat potrdi predlog prejemnikov fakultetnih priznanj najmanj pet dni pred podelitvijo. Sklep senata je dokončen in se objavi na oglasni deski FOŠ.

Prejemniki priznanj so imenovani v »Tim odličnežev leta«. Seznam nagrajencev se objavi na oglasni deski in na spletni strani FOŠ.

Sklep o razpisu za podelitev priznanj FOŠ za leto 2015/2016

Založniška dejavnost FOŠ


Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v preteklem obdobju okrepila svojo raziskovalno dejavnost tako v domačem kot mednarodnem prostoru. Ponosno smo začeli s 5 zborniki Foruma odličnosti in mojstrstva, v zadnjih dveh letih pa smo izdali 17 znanstvenih monografskih publikacij, katerih avtorji so člani našega akademskega zbora, naši doktorandi in tuji raziskovalci različnih vidikov organizacijske misli. Samo v letu 2015 je bilo izdanih 7 monografskih publikacij domačih avtorjev, ter 3 monografije tujih avtorjev. Do konca leta je načrtovan izid še 3 monografij. S tem se lahko pohvalimo kot fakulteta z najmočneje razvito založniško dejavnost v naši regiji. Dodatno zadovoljstvo k temu prinaša dejstvo, da so naše publikacije dostopne tudi širšemu bralstvu na območju celotne Slovenije.


V okviru založniške dejavnosti je FOŠ letos izdala monografijo prof. dr. Štefana Ivanka z naslovom Zgodovina organizacijske misli. Gre za obsežen in podroben pregled organizacijske znanosti, ki zajema vse zgodovinske, teoretične in praktične aspekte področja. Knjiga prof. dr. Ivanka je odličen pripomoček študentom, poslovnežem in navdušencem, ki bi radi poglobili znanje organizacijske teorije oziroma izboljšali organizacijski proces in produktivnost svojega podjetja.
SENAT
Senat 1512 (06.11.2015)
 • Imenovani so bili poročevalci za izvolitev kandidata izr. prof. dr. Roberta Vodopivca v naziv redni profesor.
 • Imenovane so bile komisije za oceno ustreznosti dispozicij doktorandk Norine Szander in Tinkare Kopar.
 • Sprejete so bile pozitivne ocene dispozicije doktorandov Anite Jelen, Darije Šćepanović in Sameer-ja Dandan-a.
Senat 1513 (10.12.2015)
 • Senat FOŠ se je seznanil s sklepom Študentskega sveta o izvolitvi članov predstavnikov študentov v Senatu FOŠ.
 • Senat je na predlog Študentskega sveta imenoval predstavnika študentov v Komisijo za študijske in študentske zadeve ter Komisijo za kakovost in evalvacije.
 • Senat je potrdil prejemnike priznanj FOŠ za leto 2015/2016
 • Potrjeno je bilo poročilo o rezultatih študentske ankete s programom ukrepov za študijsko leto 2015/2016.
 • Senat se je seznanil z Razpisom o podelitvi fakultetnih priznanj za študijsko leto 2015/2016.
 • Potrjen je bil seznam diplomskih in magistrskih nalog za študijsko leto 2015/2016.
 • Sprejet je bil razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Menedžment kakovosti za študijsko leto 2016/2017.
 • Na podlagi poročil poročevalcev je bila podana pozitivna ocena dispozicije doktorandov Milana Simončiča in Tinkare Kopar.
 • Imenovana je bila komisija za oceno ustreznosti dispozicije doktoranda Tomaža Deželaka.
 • V naziv redni profesor za področje ekonomike je bil izvoljen izr. prof. dr. Robert Vodopivec.
 • V naziv zaslužni profesor je bil izvoljen prof. dr. Štefan Ivanko.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednik: Anže Štupar

unsubscribe from this list    update subscription preferences