Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Razvijamo vašo ustvarjalnost
E-novice                                                   Letnik: 8                                       Številka: 3
Preimenovanje TQM se bo zgodilo !?
 
Vse do sedaj razvite teoretične osnove in prakse, pristopi, modeli in orodja, ki izhajajo iz filozofije TQM, postavljajo v središče odjemalca oziroma kupca z njegovimi željami in pričakovanji. Kupci in njihova stopnja navdušenja nad proizvodi in storitvami postajajo in ostajajo najpomembnejši usmerjevalci naporov nenehnega izboljševanja učinkovitosti in uspešnosti ter s tem konkurenčnosti organizacij.
 
Z izrazito odločujočim osredotočenjem na kupca se TQM tako uvršča med temeljne pospeševalce paradigme globalne ekonomije in bo po mojem mnenju v kontekstu prihajajoče paradigme celostnega uravnoteženega sonaravnega trajnostnega razvoja doživel »paradigmatičen« premik.
V današnji globalni ekonomiji je kupec v središču pozornosti zaradi ohranjanja in pospeševanja bistva globalnega kapitalizma - ekspanzije potrošniške civilizacije, kjer ekonomija obsega zahteva trg in na njem v potrošnjo in k novostim usmerjene kupce. Svet se vrti okoli svoje osi zaradi naravnih zakonitosti, vse na današnjem svetu pa se očitno vrti zaradi plemenitenja kapitala peščice posameznikov – množica zavestnih (oz. skoraj podzavestnih) potrošnikov pa je tu sredstvo za doseganje plemenitenja kapitala.

S prehodom od osredotočenosti na odjemalce k osredotočenosti v celosten uravnotežen sonaraven trajnostni razvoj, pa kupci počasi prepuščajo prvo mesto ekologiji in ekorazvoju ter s tem kakovosti življenja. Ko bo ta paradigma posta del naše vsakdanje zavesti, se bo pojavila nova etika in zgodil se bo tudi premik paradigme v znanosti od fizike k znanosti o življenju.

Da pa bi v luči tega premika Total Quality Management še vedno pomenil filozofijo nenehnega izboljševanja, toda preko paradigme celostnega uravnoteženega sonaravnega trajnostnega razvoja, predlagam v nadaljnje raziskovanje nekaj možnih predlogov spremembe njegovega preimenovanja:

- GQM  (Global Quality Management).
- HQM (Holistic Quality Management).
- EQM (Eco Qualitiy Management).
- TQML (Total Quality Management of Life).

 
prof. dr. Boris Bukovec, dekan
DOGODKI

Zagovor diplomske naloge

V sredo, 18. 5. 2016, je Marjeta Legan, pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, uspešno zagovarjala svojo diplomsko nalogo z naslovom  Vpliv čustvene inteligence vodij na zavzetost za delo zaposlenih. Iskreno čestitamo.

   
 

11. študijski sejem v Šiauliaju

Izr. prof. dr. Uroš Pinterič je ob spremstvu naše doktorske študentke Patricie Kaplanove predstavil FOŠ  na 11. študijskem sejmu v Šiauliaju. S tem krepimo vezi z našimi partnerji in razvijamo našo mednarodno prepoznavnost. 
 
V Šiauliaju je največja univerza severne Litve s 4000 študenti in 300 zaposlenimi, na svojih treh fakultetah pa izvajajo 59 študijskih programov. Z njimi imamo sklenjen tudi sporazum o partnerskem sodelovanju.
 
     

Predstavitveni in promocijski video FOŠ

V mesecu maju je Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto pridobila predstavitveni in promocijski video. Za njegovo oblikovanje in izvedbo sta najbolj zaslužna naša doktorska študentka Patricia Kaplanova in Tilen Kobe, ki je pri nas na strokovni praksi kot študent Medijske produkcije na Višji strokovni šoli Ekonomske šole Novo mesto. Ogledate si ju lahko na naslovni strani naše spletne strani, na FB ali pa na spodnjih povezavah:
 
   
   

Strateško partnerstvo FOŠ - Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto

Dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu prof. dr. Boris Bukovec in direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Borut Novak sta v četrtek, 5. maja 2016, v prostorih novomeške knjižnice podpisala Pogodbo o strateškem partnerstvu, ki določa dolgoročno strateško partnerstvo med obema organizacijama.

                              

Podpisnika sta se zavezala k vzajemnemu prizadevanju za uspešnost delovanja fakultete in uspešnost poslovanja knjižnice. S pogodbo se fakulteta zavezuje, da bo promovirala knjižnico kot strateškega partnerja fakultete, knjižnica pa bo prispevala k promociji in odličnosti delovanja fakultete s sodelovanjem v fakultetnih projektih in s promocijo skupnih dogodkov.

5. regijski festival zaTE

Od 10. do 12. maja 2016 je potekal 5. regijski festival zaTE pri katerem je sodeloval tudi FOŠ. Na festivalu smo naše gradivo predstavili na stojnici, prodekan izr. prof. dr. Uroš Pinterič pa je izvedel tudi dve delavnici z naslovom:
 
  • Podjetniške vrednote mladih in zaposlitvene priložnosti in
  • Socialno podjetništvo kot odgovor na vprašanja moderne ekonomije.

                                             

Akademski zbor z volitvami dekana in članov senat FOŠ bo 16. junija 2016

13. maja 2016 se je sestala volilna komisija v postopku rednih volitev dekana FOŠ in pripravila vse potrebno volilno gradivo skladno s sklepom o začetku rednega postopka za izvolitev dekana FOŠ za mandatno obdobje 1. 10. 2016 - 1. 10. 2018. Kandidat za dekana je do sedanji dekan prof. dr. Boris Bukovec. Volitve dekana bodo potekale na seji Akademskega zbora FOŠ, in sicer 16. junija 2016. Istočasno bodo potekale tudi volitve članov senata za novo mandatno obdobje dveh let.

3. doktorski kolokvij

V sredo, 18. maja 2016, ob 17.00, je na Fakulteti za organizacijske študije potekal 3. doktorski kolokvij, ki ga je vodil doc. dr. Franc Brcar, kjer je predstavil temo "Objavljanje znanstvenih del". Ob tem je promoviral tudi svojo monografijo "Pisanje strokovnih in znanstvenih del", ki vsebuje obilico jasnih in uporabnih napotkov ter tudi opozoril na najpogostejše napake. 

   

5. novomeške študentske športne igre

V petek, 27. maja 2016, so se v Športnem parku Loka v Novem mestu odvile že 5. novomeške študentske športne igre. Udeleženci so se preizkusili v košarki, nogometu in odbojki na mivki, prav tako pa so potekala tudi tekmovanja v balinanju, taroku in šahu.

Tretji del doktorske šole

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu bo v prvem tednu junija izvedla 3. del doktorske šole v tem študijskem letu, v katerem se bodo domači kot tudi tuji doktorski študenti ponovno srečali s predavatelji predmetov iz prvega letnika. Z veseljem bomo prisluhnili njihovim predstavitvam predlogov dispozicij doktorskih disertacij kot tudi člankov, ki jih oblikujejo v sklopu predmeta Nove paradigme organizacijskih teorij.
 
                               

POLETNA ŠOLA

 

PRIJAVNI ROKI

1. prijavni rok (VS)

od 5. 2. - 26. 6. 2016

1. prijavni rok (MAG, DR)

od 1. 6. - 26. 6. 2016

Informativni dan

četrtek, 16. 6. 2016, ob 17.00

 
NAPOVEDNIK

1. 6. - 26. 6. 2016: 1. PRIJAVNI ROK ZA VPIS V MAG IN DR ŠTUDIJSKI PROGRAM
3. 6. - 17. 6. 2016: POLETNA ŠOLA 2016: PODJETNIŠTVO - DELOVNO MESTO SI ZNAM USTVARITI SAM
6. 6 - 10. 6. 2016: DOKTORSKA ŠOLA
16. 6. 2016: INFORMATIVNI DAN

16. 6. 2016: SEJA SENATA in AKADEMSKEGA ZBORA

 
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednik: Katja Krevs

unsubscribe from this list    update subscription preferences