Copy
Eindejaarsbericht Ketenzorg NU december 2014
Bekijk in uw browser
Bestuur Zorg NU
Eindejaarsbericht
Aan het einde van het jaar staan er veel veranderingen op stapel voor het nieuwe jaar. Met deze speciale editie van de nieuwsbrief, het eindejaarbericht, brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Wij wensen u fijne kerstdagen toe en een mooi en inspirerend 2015!

Bestuur Coöperatie Zorg NU en team Ketenzorg NU 
Onderhandelingen tarieven 2015
Na enige maanden onderhandelen met VGZ, Achmea en Zorg & Zekerheid hebben wij voor u de tarieven 2015 DM, COPD en VRM onderhandeld. Bij de onderhandelingen is ook de voetzorg met Achmea gecontracteerd. Het voordeel hiervan is dat de praktijken nu voor alle patiënten hetzelfde voetprotocol volgen van Ketenzorg NU. De nieuwe tarieven staan in uw contract die u begin van 2015 ontvangt. Zoals bekend is er een variabel component opgenomen in de ketenzorg die door de zorgverzekeraars verschillend worden ingevuld. Wij werken dit per zorgverzekeraar verder voor u uit. U ontvangt dit tegelijk met het huisartsencontract. Voor alle zorgverzekeraars geldt dat de betaling van het variabele component in 2016 uitbetaald wordt. 
Diabetes Mellitus 
Veranderingen vergoedingen voetzorg
Met ingang van 2015 gaat er veel veranderen met betrekking tot de vergoedingen van de voetzorg bij DM 2. Voorheen had een patiënt vanaf SIMM’s klasse 1 recht op vergoeding van de pedicure en podotherapeut, maar vanaf 1 januari niet meer.

Wat gaat er veranderen?
Naast de SIMM’s classificatie is er nu ook een verdeling in zorgprofielen 1 t/m 4. Vanaf zorgprofiel 2 heeft de patiënt recht op een vergoeding van de pedicure en podotherapeut. De podotherapeut moet eerst een behandelplan voor alle zorgprofielen opstellen voordat de patiënt recht heeft op vergoeding van de pedicure. Dit valt in de basisverzekering, maar valt wel onder het eigen risico in tegenstelling tot de ketenzorg (in 2014) .
Hoe gaan we dit uitvoeren?
  1. De grootste verandering is de tweedeling voor patiënten met een SIMM’s 1; deze vallen of onder zorgprofiel 1 of 2 en dat is bepalend voor de vergoeding. Ketenzorg NU adviseert om het onderscheid tussen zorgprofiel 1 en 2 zelf te bepalen en de overige zorgprofielen vanaf 2 door de podotherapeut te behandelen. Zij hebben hier geen bewijs van de huisarts voor nodig, alleen een verwijzing via Portavita. 
  2. Doe zoals gewoonlijk een voetcontrole en bepaal de SIMM’s klasse (of kijk wat de laatste recente SIMM’s klasse is). Is dit SIMM’s klasse 2 of 3, verwijs dan via Portavita door naar de podotherapeut van keuze. Zij bepalen het zorgprofiel en beschrijven het behandelplan in Portavita. (Dit is ook de huidige werkwijze).
  3. Verandering: Is dit SIMM’s klasse 1, beoordeel of er sprake is van verhoogd risico op huiddefecten/infectie of drukplekken. Indien hier sprake van is, verwijs dan ook door via Portavita naar de podotherapeut.
Aanvraag verwijzing
Patiënten nemen de komende weken contact op met de huisartsenpraktijken voor een nieuwe screening bij een SIMM's 1 om vast te stellen of het een zorgprofiel 1 of 2 betreft. Er is helaas geen sprake van een overgangsregeling en de pedicures gaan de patiënten waarschijnlijk mobiliseren. Dus het kan zijn dat u al veel vragen van patiënten hierover krijgt en extra verzoeken voor voetscreening. Het voordeel is dat u vanaf heden de patiënten die in zorgprofiel 3 en 4 zitten, geen jaarlijkse voetscreening hoeft te geven. Bij de onderhandelingen is ook de voetzorg met Achmea gecontracteerd. Het voordeel hiervan is dat de praktijken nu voor alle patiënten hetzelfde voetprotocol volgen van Ketenzorg NU. 

Ondersteuning
Als ondersteuning bij dit proces, kunt u de voorbeeldbrief voor de patiënt, het stroomschema en het classificatieoverzicht gebruiken. Wij leveren de praktijken begin januari een lijst aan met SIMM's 1 klasse per patiënt per praktijk. Wellicht kunt u dan al zelf kijken of het bekend is welke patiënt in zorgprofiel 2 valt. Tevens organiseren wij op 21 januari 2015 van 19.00 tot 20.30 uur bij de Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht een informatie avond om al uw vragen over de voetzorgmodule te beantwoorden. Ik meld mij aan.  
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem na 5 januari contact op met Helga Koelemij via h.koelemij@ketenzorgnu.nl.
Contractering POH-GGZ
Contractering consultatie GGZ individueel
Namens het bestuur van Zorg NU is besloten om de contractering verder individueel te laten verlopen voor de consultatie GGZ. Het bestuur kiest hier bewust voor omdat de signalen vanuit de leden vooral is om dit zelf te organiseren en uit te voeren. Het draagvlak om dit regionaal verder uit te werken en te beheren heeft geen voorkeur van alle leden. Zorg NU heeft wel een standaard contract gemaakt zodat alle praktijken deze kunnen benutten voor eigen gebruik. Dit contract is op te vragen bij secretariaat van Ketenzorg NU via n.koop@ketenzorgnu.nl.  

Contracten via Zorg NU
Met de psychiaters van Altrecht en het Antonius Ziekenhuis zijn wel gesprekken geweest. Deze contracten worden afgesloten namens Zorg NU vanwege de complexiteit van het contracteren van grote zorgaanbieders. U kunt daar dus gebruik van maken. De kosten hiervoor worden bij de praktijken in rekening gebracht. Deze kosten kunt u betalen met het tarief deel GGZ consultatie.
Agenda
Copyright © 2014 Ketenzorg NU, All rights reserved.
Dit bericht wordt naar alle leden van Ketenzorg NU gestuurd. 

Ketenzorg NU | Atoomweg 50 | 3542 AB Utrecht | www.ketenzorgnu.nl | info@ketenzorgnu.nl

afmelden voor nieuwsbrief    gegevens wijzigen