Copy
Nieuwsbrief Ketenzorg NU september 2015
Bekijk in uw browser
Actueel
Jaarverslag 2014 Ketenzorg NU - Toekomstgericht
2014 is een bewogen jaar geweest. Ketenzorg NU is het jaar in gegaan met gezonde ambities over de kwaliteit van de ketenzorg, de organisatie zelf en vernieuwing omtrent bestaande en toekomstige ketenzorg. Met de uitbreiding van het team is de organisatie goed uitgerust om vol enthousiasme te werken aan de doelen en ambities voor de komende jaren.
Lees het jaarverslag
Succes bij innovatie onvoorspelbaar
Patiënten maken steeds meer gebruik van diensten die online worden aangeboden. Dit zet de zorg ertoe nieuwe transitie en innovatie in te zetten: van eerste naar nulde lijn. Digitale zorg levert tal van voordelen voor zowel patiënt als zorgverlener op. Het is echter zeer de vraag of de beleidsregels voor het nieuwe bekostigingsmodel het noodzakelijke zorginnovatieproces wel voldoende faciliteren. Eugen Zuiderwijk, huisarts en directeur Ketenzorg NU, gaf zijn opinie in De Eerstelijns samen met Jan Erik de Wildt, directeur De Eerstelijns. 
Bekijk het gehele artikel
Project Doorontwikkeling personalised care
We zijn uitkozen als pilotlocatie voor het project "doorontwikkeling personalised care" van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) waarbij een gestructureerd gespreksmodel tijdens de jaarcontrole een momentum biedt voor gezamenlijke besluitvorming en zelfzorg op maat. De keuze is op ons gevallen vanwege onder andere de ontwikkelingen in het kader van het individueel zorgplan (inmiddels hebben 28% van de diabetespatiënten een IZP!). We zoeken huisartsen om deel te nemen aan dit project.
Lees meer en neem deel
Vul nu in: mini-enquête scholingsbehoefte
Ketenzorg NU wil graag scholingen organiseren op de diverse ketenzorg gebieden. Om de scholing goed op uw behoefte af te kunnen stemmen, hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Hier kunt u uw scholingsbehoefte aangeven. Het invullen ervan duurt slechts enkele minuten en zorgt ervoor dat u een aangepast scholingsaanbod krijgt. De scholingen worden in 2015 en 2016 kosteloos of tegen gereduceerde prijzen aangeboden. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Start de enquête 
DM stand van zaken
Indicatorenbarometer variabele bekostiging DM
Hoe doen we het op de indicatorenbarometer? In de thema nieuwsbrief in december bent u uitgebreid geïnformeerd over de variabele bekostiging. Op verzoek zoomen we structureel in op de voortgang als zorggroep. Onderstaand vindt u in vogelvlucht de stand van zaken per indicator voor ketenzorg DM. Uit deze cijfers wordt bepaald of de zorggroep voor een variabele beloning in aanmerking komt. De voorwaarden verschillen per verzekeraar. We gaan de goede kant op, maar nog niet alle doelen zijn behaald.  
DM Zilveren Kruis/Achmea patiënten:
- Fundus, we halen hier 81 van de gestelde 80%
- Voetcontrole, hier halen we 80,7 van de gestelde 80%
- MDRD, hier halen we 88 van de gestelde 90%
 
DM VGZ patiënten:
- Fundus, we halen hier 81 van de gestelde 84%
- Voetcontrole, we halen hierbij 80,7 van de gestelde 80%
- MDRD, hier halen we 88 van de gestelde 90%
Percentage IZP voor VGZ behaald 
Op verschillende locaties en in verschillende pilots in onze regio wordt geoefend met het multidisciplinair invullen van het Individueel Zorg Plan (IZP) in Portavita. Inmiddels hebben we een totaal percentage van 36% van ingevulde zorgplannen en komen we dus voor de variabele bekostiging voor VGZ patiënten in aanmerking. De norm bij VGZ is 25% voor alle drie de ketens.
COPD Stand van Zaken
Longfunctieverpleegkundige van het jaar:
Erna Krabbenborg

Tijdens de ledendag van de V&VN werd Erna Krabbenborg, werkzaam bij Vechtzorg huisartsenpraktijken in ons werkgebied, uitgeroepen tot Longverpleegkundige van het jaar. Zij werd door haar collega's geprezen om haar tomeloze inzet voor het vak van de longverpleegkundige en werd omschreven als gedegen, betrouwbaar, leergierig, een stille kracht en een preventief werker. Ketenzorg NU feliciteert haar met deze eervolle prestatie!
Extra scholing 'Uw problemen gaan in rook op' 
Door de overweldigende hoeveelheid aanmeldingen, was de nascholing 'Uw problemen gaan in rook op' op 23 september 2015 snel volgeboekt. Om iedereen een kans te geven deze scholing te volgen, is een extra scholing gepland op 4 november 2015 van 17.30 tot 21.15 uur.  Bij een minimale deelname van 12 personen gaat de scholing door. Heeft u interesse om deel te nemen? Schrijf u dan hier alvast in
Spiegelbijeenkomst COPD: mis het niet! 
Het is al aangekondigd: op 15 oktober van 17.30 – 20.30 uur is de Spiegelbijeenkomst COPD ​van Ketenzorg NU. ​Dit jaar in een nieuw jasje; in een interactief, energiek en inspirerend programma, wordt u meegenomen in de spiegelinformatie en kunt u oefenen met collega’s in een ludiek ​Multi Disciplinair Overleg (​MDO​)​ in een multidisciplinaire groep. ​Daarom zijn dit jaar, naast huisartsen en praktijkondersteuners, ook longfysiotherapeuten en diëtisten uitgenodigd. Verder laten we u een MDO carrousel in de praktijk zien. We verklappen nog niet het hele programma, maar deze bijeenkomst wilt u niet missen, dus geef u op! Lees meer en meld u aan
Zorgvuldige registratie 'Bekend rookgedrag' - Variabele bekostiging 
Hoewel bij de COPD indicatoren een steeds betere registratie is te zien, lijkt door de nieuwe extractiemethode (BI Explorer) de indicator “bekend rookgedrag” om een zeer zorgvuldige registratie van het rookgedrag te vragen. Belangrijk is namelijk om steeds opnieuw tijdens de jaarcontrole te bevestigen dat de patiënt nog steeds niet rookt of inmiddels weer wel. Omdat deze nieuwe manier van extractie gebruikt moet worden voor de berekening van de variabele beloning, informeren wij u graag iets uitgebreider over de registratie zodat u straks in aanmerking komt voor de variabele beloning. 
Lees verder
Aanvragen drinkvoeding, sondevoeding en andere speciale dieetpreparaten
Verzekeringsmaatschappijen hebben in 2015  nieuwe regels voor het aanvragen van drinkvoeding opgesteld. Omdat elke verzekeringsgroep zijn eigen specifieke regels heeft, zijn hier vaak vragen over. Daarom verwijzen we u graag naar het overzicht per zorgverzekeraar
VRM Stand van Zaken
VRM scholing - Substitutie in de praktijk
U werkt misschien al even binnen de VRM ketenzorg samen met uw collega's. Maar wat betekent dit nu voor de dagelijkse praktijk? ​Hoe komt u tot werkafspraken op maat? Heeft u behoefte aan een praktische vertaalslag​ aan de hand van uw eigen ingebrachte casuïstiek en wilt u meer weten over de nieuwste VRM behandelmethoden​? Kom dan op donderdag 19 november 2015 van 18.00 tot 21.15 uur naar de VRM scholing "Substitutie in de praktijk".
Lees meer en schrijf u in
Ouderenzorg
Wijkteams in Portavita
De projectgroep ouderen verwijst via Portavita naar thuiszorg organisatie Careyn voor de thuiszorg en voor de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Op verzoek van Careyn en de praktijken hebben wij nu alle wijkteams in Portavita gezet. Bij elk wijkteam ziet u de namen staan van de verpleegkundige die werkzaam zijn in dit team. Voor de Specialisten Ouderen hebben we dit ook zo uitgevoerd. Er zijn drie locaties van waaruit de SO werkzaam is; Careyn Maarssen/Breukelen, Careyn Vinkeveen en Careyn Weddesteijn/ Woerden. Indien er aanpassingen zijn, geeft Careyn dit door. Maar als u als praktijk een nieuwe naam heeft of aanpassing, kunt u deze aan ons doorgeven via Helga Koelemij, h.koelemij@ketenzorgnu.nl. 
Portavita
Nieuwe release Portavita - 3.0.0B6
Portavita heeft onlangs een nieuwe release gerealiseerd, oplevering 3.0.0B6. In dit document staat beschreven welke aanpassingen deze release bevat. De oplevering bevat onder andere het kunnen importeren via OZIS van ouderenzorg patiënten en OZIS tabbladen in de ouderenzorg monitor. Met de nieuwe en aangepaste functionaliteiten kunt u uw werkprocessen weer verder verbeteren.
Agenda
Copyright © 2014 Ketenzorg NU, All rights reserved.
Dit bericht wordt naar alle leden van Ketenzorg NU gestuurd. 

Ketenzorg NU | Atoomweg 50 | 3542 AB Utrecht | www.ketenzorgnu.nl | info@ketenzorgnu.nl

afmelden voor nieuwsbrief    gegevens wijzigen