Copy
Nieuwe klachtenregeling I Langerhans I CASPIR Module 6 I Dank populatiecijfers I Jaarplan ZorgNU I Beweegconsult I Casus eConsult VRM
Nieuwsbrief april 2017

ACTUEEL

Nieuwe Klachtenregeling

Met ingang van 2017 is iedere zorgverlener verplicht zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling. Hiermee vervalt de oude klachtenregeling eerste lijn. KetenzorgNU is namens de chronische zorg in de keten aangesloten bij de SKGE. Zelf dient u als praktijk of samenwerkingsverband ook aangesloten te zijn voor alle andere zorg.
LEES MEER

ACTUEEL

Ruimte voor zorgvernieuwing!

Het Nieuwe Zorgwerken, wat houdt dat precies in? Zorg op maat, persoonsgerichte zorg, zelfmanagement, coaching, digitale ondersteuning van patiënten, patiënten-platforms, allemaal termen die passen binnen deze ontwikkeling. Voor de Raedelijn training Het Nieuwe Zorgwerken heeft KetenzorgNU subsidie aangevraagd. Zelfzorg Ondersteund!, de landelijke coöperatie voor zorgvernieuwing en zelfmanagement, heeft deze aanvraag gehonoreerd. Hiermee ontstaat ruimte om de bestede tijd aan deelnemende praktijken te vergoeden.
LEES MEER EN BEKIJK HET FILMPJE

ACTUEEL

Dank voor populatiecijfers

Hartelijk dank voor uw inspanningen rondom het aanleveren van de populatiecijfers per chronische aandoening. Mede daardoor is het gelukt om voor het eerst nu ook de populatiecijfers in beeld te brengen voor de Benchmark 2016 van InEen. Voor de verschillende ketens levert dit ons een mooi overzicht op van de prevalentie per chronische aandoening. Zo komen wellicht ook patiënten in beeld die nog binnen de ketenzorg kunnen worden opgenomen. Na de zomer benaderen we nog één keer de praktijken voor het aanleveren van de patiënten onder behandeling in de tweede lijn. Daarmee voldoen we dan niet alleen aan de doel percentages op de indicatoren, maar ook aan de aanvullende contractvoorwaarden voor de variabele bekostiging op alle onderdelen.

ACTUEEL

Opvolgavond Langerhans 

Heeft u zich al ingeschreven voor de opvolgavond Langerhans? Op 6 juni aanstaande bent u van harte welkom.
LEES MEER EN MELD U AAN

ZORGNU

Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017 ZorgNU

 
Wat heeft er zich het afgelopen jaar in onze regio allemaal afgespeeld? En wat zijn de plannen van ZorgNU in 2017? Lees het in het Jaarverslag 2016 - Jaarplan 2017 ZorgNU.
ZORGNU

Actieweek LSP - 1 t/m 7 mei

 
Om het Landelijk Schakelpunt (LSP) beter te benutten tijdens het werken op de HAP is er van 1 t/m 7 mei 2017 weer een Actieweek LSP op de HAP Woerden én Leidsche Rijn. 
LEES MEER
COPD

CASPIR Module 6 - 26 juni

Heeft u de CASPIR cursus gevolgd en met een certificaat afgerond? Let er dan op dat uw certificaat niet verloopt. Op 26 juni organiseert KetenzorgNU een herhalingsmodule 6 voor uw hercertificering. 
LEES MEER EN MELD U AAN

COPD

Verruiming vergoeding longfysiotherapie vanuit ketentarief

Neemt u deel aan de ketenzorg COPD van KetenzorgNU en werkt u samen met een longfysiotherapeut? Dan kan er tweemaal fysiotherapie worden vergoed vanuit het ketentarief. We noemen dit: Het Beweegconsult. Er is nu een extra budget beschikbaar, waardoor de pilot kan worden uitgebreid. 
LEES MEER EN MELD U AAN

COPD

Nieuwe declaratieformulieren 

Door strengere regelgeving van de Belastingsdienst zijn de vertrouwde declaratieformulieren voor het MDO en voor deelname aan werkgroepen iets aangepast. De vernieuwde formulieren vindt u op de homepagina van onze website. 
BEKIJK DE NIEUWE DECLARATIEFORMULIEREN

HART EN VAATZIEKTEN

Casus eConsult: PCSK9-remmer

Myrna Leine, kaderarts HVZ, heeft al enige tijd de mogelijkheid om eConsulten van collega’s via Portavita te beantwoorden. Graag laten we een praktijkvoorbeeld zien over de PCSK9-remmer. 
BEKIJK DE CASUS

HART EN VAATZIEKTEN

Wijzigingen starterspakket en inclusie criteria VRM

De kwaliteitswerkgroep VRM krijgt vaak vragen over de inclusie van patiënten. In het starterspakket VRM was opgenomen dat patiënten met hartfalen (K77) ook binnen ketenzorg VRM kunnen worden behandeld terwijl volgens de huidige adviezen (RTA, Richtlijn) deze patiënten beter gebaat zijn bij een aanpak gericht op kwetsbare ouderen. Vandaar dat op dit punt het implementatieplan en het Zorgprogramma zijn herzien. Ook in de startchecklist is een wijziging betreffende de POH-S vergoeding naast het ketentarief VRM.
LEES MEER EN BEKIJK HET GEACTUALISEERDE STARTERSPAKKET VRM

HART EN VAATZIEKTEN

Handreiking VRM specialisten brief 

Steeds vaker bevat de specialisten brief de tekst: "Gaarne overname behandeling door de huisarts." Dit is een uitwerking van de samenwerking met het St. Antonius ziekenhuis en het Hofpoort ziekenhuis binnen de substitutie ketenzorg VRM. De bedoeling is dat deze patiënten actief benaderd en opgeroepen worden. Hiervoor heeft de kwaliteitswerkgroep VRM, in samenwerking met de ziekenhuizen, een handreiking opgesteld.
LEES MEER EN BEKIJK DE HANDREIKING

DIABETES

Spiegelbijeenkomst DM - Zorg op maat

Ging het in de voorgaande jaren met name om de cijfers van onze zorggroep, tijdens de Spiegelbijeenkomst DM op 9 maart is de aandacht verlegd naar zorg op maat. De initiatieven en proeftuinen in de regio boden een sprankelend en aanstekelijk kijkje in de keuken van collega’s.
BEKIJK DE PRESENTATIES

PORTAVITA

Update Portavita 4.4.0


Sinds vorige week is een nieuwe release van Portavita uitgegeven. Hierin is weer een aantal verbeterpunten opgenomen, die in bijgaand document zijn opgenomen. Een belangrijke toevoeging is: Bij de afronding van een aantal onderzoeken zijn nu SOEP regels toegevoegd. Deze kunnen via OZIS naar het HIS verstuurd worden.
BEKIJK DE PORTAVITA UPDATE 4.4.0
MEDIA

Uit de media

AGENDA


17/05/2017
Scholing ‘Burn Out’ - Utrecht

30/05/2017
Algemene Ledenvergadering - ALV

06/06/2017
Opvolgavond Langerhans - Utrecht

26/06/2017
CASPIR Module 6 - Utrecht

19/09/2017
Algemene Ledenvergadering - ALV
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2017 Ketenzorg NU, onderdeel van ZorgNUafmelden van deze nieuwsbrief of voorkeuren aanpassen