Copy
Nieuwsbrief Ketenzorg NU november 2014
Bekijk in uw browser
Bestuur Zorg NU
Stand van zaken werkgroep POH GGZ Zorg NU
Afgelopen voorjaar werd in de Algemene Leden Vergadering (ALV) besloten een werkgroep POH GGZ in te stellen. Deze werkgroep kreeg de opdracht mee om een advies uit te brengen aan het bestuur en de ALV met het oog op het contracteren van E-Health, screeningsinstrument en consultatie per 1 januari 2015. Voor deze drie onderdelen stellen zorgverzekeraars aanvullende vergoeding beschikbaar.
Voorstel
Een werkgroep bestaande uit een aantal praktijkondersteuners GGZ, één psycholoog en een aantal huisartsen is met deze opdracht aan de slag gegaan en heeft inmiddels een voorstel opgesteld en gepresenteerd op de Algemene Leden Vergadering van 28 oktober. 
In het kort wil ik de belangrijkste punten onder de aandacht brengen.
Lees verder
Actueel
Ketenzorg kwetsbare ouderen: Elkaar weten te vinden
'Elkaar weten te vinden en zorgen voor sterke schakels' waren belangrijke thema's tijdens de werkconferentie ketenzorg voor kwetsbare ouderen op 7 oktober, georganiseerd door Ketenzorg Dementie en Ketenzorg NU. Zorgverleners uit de care en cure deelden ervaringen uit de praktijk (onder andere uit de pilot Noordwest Utrecht) met de verschillende vertegenwoordigers uit de gemeenten uit onze regio. Een van de discussiethema's was: Hoe sluit het sociale domein aan op de care en cure? De aanbevelingen waren in het kort: stem laten horen, van onderaf organiseren, met gemeente om tafel en Individueel Zorgplan centraal stellen. Deze aanbevelingen worden door de organiserende partijen omgezet in acties voor de komende tijd. 
Bekijk de getekende notulen.
Nieuwe mailadressen Ketenzorg NU
Vanaf nu zijn wij bereikbaar via @ketenzorgnu.nl. Alle cnwu (@cnwu.nl) mailadressen zijn verhuisd naar Ketenzorg NU mailadressen. Dit kunt u bij uw contacten aanpassen. Onze nieuwe adressen zijn: e.zuiderwijk@ketenzorgnu.nl, m.verkerk@ketenzorgnu.nl, h.koelemij@ketenzorgnu.nl, a.blom@ketenzorgnu.nl. l.vandermaat@ketenzorgnu.nl, a.verweij@ketenzorgnu.nl en d.woortman@ketenzorgnu.nl. Als u een bericht stuurt naar het oude mailadres wordt deze nog automatisch doorgestuurd. 
VRM
Werkgroepleden kwaliteitswerkgroep VRM gezocht
Voor de in april gestarte keten VRM (Vasculair Risico Management) zoekt de projectgroep nog werkgroepleden. Nu de keten loopt gaat de projectgroep over in de kwaliteitswerkgroep VRM. We zijn op zoek naar een huisarts met affiniteit met VRM om de werkgroep te versterken. Het functieprofiel is binnenkort te vinden op de website. Heeft u interesse? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl. 
Kaderarts VRM in opleiding
Naast Monika Hollander, kaderarts VRM, gaat Myrna Leine binnenkort starten met de opleiding kaderarts VRM. Zij stelt zich kort aan u voor.

Myrna Leine: "Sinds 2007 ben ik als huisarts werkzaam in de regio Noordwest Utrecht. Aanvankelijk als waarnemer, later als HIDHA in huisartsenpraktijk Reigerskamp in Maarssen. Voor de start van mijn huisartsopleiding heb ik onder andere tweeënhalf jaar als arts-assistent cardiologie gewerkt. Mijn interesse voor de cardiologie is er door de jaren heen niet minder op geworden. In januari 2015 ga ik dan ook vol enthousiasme starten met de opleiding kaderarts VRM. Als kaderarts (in opleiding)  hoop ik veel te kunnen betekenen voor de eerstelijnszorg in de regio Noordwest Utrecht."
Primaire preventie bij Ketenzorg VRM wordt uitgesteld
De populatie patiënten die binnen de ketenzorg VRM in behandeling zijn groeit gestaag. Bij de start in april werden getrapt de eerste patiënten in de keten opgenomen. Inmiddels zijn het er bijna 500. Bij het polsen van de meningen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de startbijeenkomsten VRM (Vasculair RisicoManagement) bleek dat veel praktijken stapsgewijs van start willen en willen uitbreiden. Daarom is besloten de primaire preventie, ook VVR (Verhoogd Vasculair Risico) genoemd, voor 2015 niet te contracteren. Wel gaan we beginnen met het ontwikkelen van een implementatieplan voor dit deel van de VRM keten. In 2016 hopen we deze preventiezorg te contracteren.
COPD Stand van Zaken
Heraudit CIT
Afgelopen juni hebben de praktijken die tijdens het ZonMw project het CIT (Astma en COPD ImplementatieTraject) traject hebben doorlopen via Ketenzorg NU een mail ontvangen met daarin een uitnodiging voor herregistratie CIT. De respons hierop is hoog. Bijna alle praktijken hebben zich aangemeld voor de heraudit zodat het CIT certificaat voor twee jaar verlengd kan worden. 
Aandachtspunten
Uit de heraudits die zijn geweest kwamen de volgende aandachtspunten:
  • Soms is er behoefte aan ondersteuning bij het maken van streefdoelen samen met de patiënt ter ondersteuning van het IZP.
  • Samen met de apotheek die in het pand zit de inhalatie instructie op een lijn krijgen.
  • MDO meer vorm geven en het verslag naar Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl, sturen. Er worden gelijk concrete afspraken gemaakt tijdens het bezoek van de CIT-consulent.
  • Behoefte aan een beweegprogramma fysiotherapie zoals dat vanuit Zorgcirkels in Woerden georganiseerd wordt.
  • Behoefte aan ondersteuning (voor- en nadelen van een spirometer, groot inkopen) bij het aanschaffen van een nieuwe spirometer.
  • Consultatie longarts die de spirometrie  uitkomsten van de hele COPD populatie mee beoordeelt.
  • Samenwerking met tweede lijn blijft een wens van een praktijkondersteuner. Geen samenwerking beschreven in RTA met Hofpoort ziekenhuis te Woerden.
De bezochte praktijken vonden de heraudit zinvol en waardeerden het feit dat de COPD zorg weer even goed onder de aandacht werd gebracht. De kennisgraad en organisatiegraad van de praktijk verbetert hierdoor. 

Aanmelden heraudit
De praktijken die zich nog niet hebben aangemeld voor de heraudit kunnen dit alsnog doen via Anja Blom, a.blom@ketenzorgnu.nl. 

Meer informatie? 
Neem contact op met de CIT-consulenten: Lida van der maat, l.vandermaat@ketenzorgnu.nl of Annelies Verweij, a.verweij@ketenzorgnu.nl. 
Herinnering Spiegelbijeenkomst COPD - 12 november 
Neemt u deel aan de ketenzorg DBC COPD? Vergeet u zich dan niet aan te melden voor de spiegelinformatie bijeenkomst ketenzorg COPD op 12 november 2014. De spiegelinformatie tijdens deze bijeenkomst geeft feedback op uw zorgprocessen. Wij verwachten dat van iedere praktijk een deelnemer aanwezig is. 
Meer informatie en aanmelden?
Op onze website vindt u meer informatie over de bijeenkomst. Aanmelden kan door een
e-mail te sturen naar: d.woortman@cnwu.nl.    
Agenda
Copyright © 2014 Ketenzorg NU, All rights reserved.
Dit bericht wordt naar alle leden van Ketenzorg NU gestuurd. 

Ketenzorg NU | Atoomweg 50 | 3542 AB Utrecht | www.ketenzorgnu.nl | info@ketenzorgnu.nl

afmelden voor nieuwsbrief    gegevens wijzigen