Copy
Het Roer Gaat Om I CIT stopt I Ouderenproject I eHealth
Nieuwsbrief januari 2016

Het Roer Gaat Om - wat verandert er? 

De landelijke werkgroep van 'Het Roer Moet Om’ heeft veel successen geboekt. Inmiddels is de werkgroep omgedoopt tot ’Het Roer Gaat Om' en is een website opgericht. We adviseren u om een kijkje te nemen op de website Het roer Gaat om zodat u kunt zien wat er voor u in de praktijk vereenvoudigd wordt. Voor de ketenzorg geldt dat er met ingang van 2016 minder indicatoren worden uitgevraagd door de verzekeraars. 

COPD

CIT Stopt 

Door het ontbreken van bekostiging voor het COPD Implementatie Traject (CIT), is KetenzorgNU genoodzaakt het traject in 2016 te stoppen. Het merendeel van de leden heeft al implementatie ondersteuning voor ketenzorg COPD ontvangen. Bij een aantal leden zijn voor dit jaar nog enkele afspraken gemaakt binnen een lopend CIT traject. Deze afspraken gaan gewoon door. We zijn erg blij met de ondersteuning die Lida Vermaat en Annelies Verweij hebben geboden als CIT consulenten en bedanken hen voor hun enthousiaste inzet bij het starten met de ketenzorg COPD. Uiteraard zorgen we ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
LEES MEER


COPD

Mengbeeld COPD/astma in keten behandelen


Vanaf 2016 mogen patiënten met een mengbeeld COPD/astma, waarvan geldt dat ze voor ketenzorg in aanmerking komen, bij beide verzekeraars VGZ en Achmea binnen de keten behandeld worden. Uit de onderhandelingsgesprekken met de verzekeraars zijn hiervoor voorwaarden opgesteld.
BEKIJK DE VOORWAARDEN

COPD

Verlenging CASPIR certificaat - CASPIR online 

Heeft u de CASPIR cursus gevolgd en met een certificaat afgerond? Let er dan op dat uw certificaat niet verloopt. Uw certificaat (voorwaarde voor deelname aan ketenzorg COPD) is drie jaar geldig en wordt na deze drie jaar verlengd als u aan de eisen van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) voldoet. Een van deze eisen is het twee keer in de drie jaar volgen van herhalingsmodule 6. In mei/juni biedt KetenzorgNU u de mogelijkheid aan deze module te volgen, maar u kunt ook één module online volgen voor uw hercertificering.
LEES MEER

OUDERENZORG

Ouderenproject - Handreikingen IZP


Het in 2015 gestarte ZonMw ouderenproject 'Van papier naar E- praktijk' in samenwerking met Vilans, loopt komend jaar door. Onlangs zijn er twee handreikingen ontwikkeld voor de zorgverlener en voor de patiënt/mantelzorger. In deze handreiking staat een uitgewerkte versie voor het werken met een individueel zorgplan (IZP) ouderen. De pilot praktijken gaan deze handreiking verder uittesten samen met patiënten/mantelzorger.
LEES MEER

OUDERENZORG

Consulten SO positief gewaarderd


Per kwartaal houden wij een enquête onder de deelnemende praktijken van het ouderenzorg project. Wat ons opvalt zijn de positieve geluiden wat betreft de consulten Specialist Ouderengeneeskunde (SO) in de praktijken; een cijfer 7,8 en dat voor een nieuwe mogelijkheid voor consult aanvragen binnen de huisartsenpraktijken! Wij, als werkgroep ouderen, zijn er oprecht blij mee.
DIABETES

Voetzorg 2016


KetenzorgNU heeft in 2016 opnieuw de voetzorg gecontracteerd. De verwijzing blijft hetzelfde en de podotherapeuten die in 2015 gecontracteerd zijn, zijn ook voor 2016 gecontracteerd. Gonnie Heygele is gedeeltelijk gestopt als podotherapeut voor de Diabetes Mellitus (DM) patiënten in ons werkgebied. Een groot deel van haar DM patiënten zijn verwezen naar RondOm. Omdat er verwarring is ontstaan over de nieuwe screening van het voetprofiel door de praktijkondersteuner, geven wij u graag een korte uitleg.
LEES MEER
PORTAVITA

Portavita - melden datalekken verplicht

Per 1 januari 2016 geldt er een wettelijke verplichting tot het melden van datalekken (van privacygevoelige informatie) aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er vanaf nu grote lekken zijn vanuit Portavita of kleine incidenten op praktijkniveau, kan dit gemeld worden bij Eugen Zuiderwijk, algemeen directeur KetenzorgNU. Hij zorgt er vervolgens voor dat dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt doorgegeven. 

PORTAVITA

Oplevering Portavita KIS 3.3.0 en 3.4.0


Vorige week heeft de Portavita KIS oplevering 3.4.0 plaats gevonden. In december vond de oplevering 3.3.0 plaats. 
BEKIJK DE OPLEVERDOCUMENTEN EN DE WIJZIGINGEN
ZORGNU

eHealth POH GGZ wordt in de regio getest


ZorgNU heeft in 2015 een opdracht gegeven om de mogelijkheden van eHealth POH GGZ voor onze regio verder uit te zoeken. In juni heeft ZorgNU een informatieavond georganiseerd en hebben diversen bedrijven hun mogelijkheden voor een eHealth GGZ module gepresenteerd. Twee praktijken hebben de diverse producten getest en twee hiervan zeer geschikt bevonden en kregen een plus van de POH GGZ. Aankomend jaar gaan Eerstelijnscentrum Maarssenbroek en Gezondheidscentra Maarssenbroek een product gebruiken als een proef voor de regio.
LEES MEER

ZORGNU

Nieuwe bestuursleden ZorgNU


Tijdens de Algemene Ledenvergadering in december zijn twee nieuwe bestuurders geïnstalleerd: René Bijkerk en Gijsbertjan van Breukelen. Zij vervangen Erik Mees (die in juli stopte met zijn bestuursfunctie) en Guus Hermsen, die in april 2016 zijn functie zal neerleggen. We zijn heel blij met deze enthousiaste collega’s!
LEES MEER

AGENDA


26/01/2016
Algemene Ledenvergadering - ALV

27/01/2016
Langerhans Insulinetherapie in de eerste lijn – Opvolgavond 2 - VOL

16/02/2016
Spiegelbijeenkomst DM


22/03/2016
Algemene Ledenvergadering - ALV


30/03/2016
IMIS/Inhalatietechniek scholing - Utrecht

20 en 21
/04/2016
Duodagen - WDH NWU - Leidsche Rijn Utrecht


24/05/2016
Algemene Ledenvergadering - ALV 


30/05/2016
Volledige CASPIR cursus - WDHMN - Soest
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2016 Ketenzorg NU, onderdeel van ZorgNUafmelden van deze nieuwsbrief of voorkeuren aanpassen