Debat i resultats finals sobre les possibilitats de futur de les carreres duals en l'esport
 
Flavia Pesce i Cristina Vasilescu
· IRS istituto per la ricerca sociale, Itàlia ·

LA PROVA PILOT ARRIBA A LA SEVA FI
Després d’intensos anys d’experimentació, el programa pilot ICDC ha arribat a la seva fi. Els clubs esportius han portat a terme activitats pròpies amb diversos actors (esportistes, entrenadors, professors i pares) que han treballat en àmbits diferents (nutrició, psicologia, estil de vida i fisioteràpia) i amb una gran implicació per part dels agents locals.

 
RESULTATS PRINCIPALS DE LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
L’avaluació del projecte Innovative Clubs for Dual Careers (ICDC) va començar uns mesos després de l'execució del projecte amb l’objectiu que els socis es poguessin posar d’acord sobre l'execució del programa pilot DCC, i va durar fins al final del projecte. 

Es va analitzar l'execució del programa pilot mitjançant l’ús de diverses eines d’avaluació, que van ser identificades en funció de les diferents fases i etapes en què s'articulava el projecte DC.
 
Eines d’avaluació i triangulació dels resultats:

Bases de dades/ tracking digital. Una base de dades en línia que registra la informació dels participants: informació general, rendiment esportiu i acadèmic i informació del programa IC/DC; informació del desenvolupament personal dels joves talents (és a dir, motivació i compromís, autoestima, estrès i sobrecàrrega, descans i recuperació i relacions amb companys, entrenadors, pares, professors i amb ells mateixos).

Qüestionaris de satisfacció. Recollir opinions dels participants sobre l’efectivitat i la qualitat de les sessions d’entrenament, els tallers i les tardes informatives. Ho han emplenat tots els participants.

Controls d’intervenció previs i posteriors. Recollir informació quantitativa i qualitativa sobre la contribució del projecte als canvis en la motivació acadèmica i esportiva, les capacitats, el coneixement, el nivell d'estrès i la motivació general, acadèmica i esportiva dels joves talents. Ho han emplenat els joves talents, els entrenadors i els pares.

Grups de debat i entrevistes semiestructurades. Recollir informació qualitativa del disseny del programa i del procés d’execució, de la seva eficiència i sostenibilitat.
 
S’ha supervisat el programa en diversos àmbits i etapes, i s’han observat canvis destacables en aspectes com ara l'autoestima, l'estrès i la càrrega de feina. La Flavia Pesce i la Cristina Vasilescu, de l’IRS, han presentat els resultats principals, els quals se centren sobretot en el rendiment i la satisfacció general dels joves talents i als canvis en la seva situació personal des de diversos punts de vista.
El rendiment i la satisfacció general dels joves talents
 • Segons els responsables de la carrera dual, el programa pilot ICDC ha contribuït en la millora del rendiment dels participants en l’àmbit esportiu (31%), acadèmic (36%), i en les activitats del programa (40%).
 • Aquests resultats es veuen reforçats per la satisfacció general amb el rendiment dels joves talents en l’àmbit esportiu i acadèmic (un 62% i 57%, respectivament, segons els professors i entrenadors enquestats).
Canvis en la situació personal dels joves talents segons entrenadors, professors i responsables de la carrera dual
 • Segons els entrenadors, s'han produït canvis en els joves talents pel que fa a l'autoestima, la capacitat de compaginar les activitats acadèmiques i esportives (60%) i en el descans i la recuperació (76%). A més, un 31% dels entrenadors han afirmat que els joves talents han millorat la seva capacitat de gestionar l'estrès i la sobrecàrrega. Així doncs, sembla que el programa té un efecte positiu en dues de les grans dificultats que suposa viure una carrera dual (l’estrès i la sobrecàrrega).
 • Els professors també han destacat els mateixos aspectes, així com una millora de la relació amb els companys (36%).
 • Segons els responsables de la carrera dual, hi ha hagut millores en diversos àmbits: en l'autoestima dels joves talents (41%), en la seva capacitat de compaginar les activitats esportives i acadèmiques i en el descans i la recuperació (31%), així com en la motivació i el compromís dels joves talents (31%). Les noves relacions amb el responsable de la carrera dual s’ha considerat també un element crucial per al programa (81%).

CONCLUSIONS PRINCIPALS I ACCIONS RECOMANABLES

Capacitat de gestió

Per tal d’incloure totes les activitats possibles que podrien suposar un increment en l'execució de les carreres duals, el programa pilot va ser dissenyat de manera integral i exhaustiva. Això comporta tant avantatges com inconvenients:
 • Des del punt de vista del disseny, facilita un marc general de carrera dual que podria inspirar altres clubs (transferibilitat).
 • Des del punt de vista de l'execució, requereix una forta capacitat dels responsables d’execució (és a dir, els clubs esportius) quant a recursos humans, financers i de temps.
Així doncs, és important descompondre el programa «ideal» en components principals, per posar-lo en pràctica en diverses etapes, tenint present la capacitat dels responsables d’execució.

Activitats específiques a mida
 • L’avaluació mostra que el programa és més eficaç en els més joves, ja que se senten més «sols i perduts» i «necessiten més ajuda» que els joves adults (més de 18 anys).
 • La percepció general és que el programa se centra més en l’àmbit esportiu que no pas en l’acadèmic.
 • La possibilitat d’interacció entre les escoles i els clubs esportius podria ser més sòlida que entre universitats i clubs, i això podria permetre una integració més fàcil del suport a les carreres duals.
 • S’hauria de donar suport als joves talents pel que fa a les carreres duals des de ben petits.
 • Els programes de carreres duals haurien d’incloure un suport ben definit en els dos àmbits, també des d’una perspectiva de gènere, tipus d’esport i rendiment.
 • Les activitats de la carrera dual haurien de ser diferents i s’haurien de dissenyar en funció de si qui ha d’estar implicat són les escoles o les universitats.

Direcció i coordinació
 • Els canvis de comportament poden ser força diferents segons els actors implicats. L'avaluació mostra que els actors implicats en el dia a dia dels joves talents en el club esportiu (responsables de la carrera dual i entrenadors) perceben molt més els canvis immediats (com ara en el rendiment dels joves talents en les activitats esportives i acadèmiques) que no pas pels professors i els pares.
  • Major implicació dels professors (o tutors acadèmics) i dels pares en totes les etapes del programa.
  • Ús d’eines de coordinació específiques, com ara l’augment del nombre de reunions periòdiques amb tots els actors del triangle d’avaluació (entrenadors, responsables de la carrera dual, professors i pares).
  • Ús d’eines de participació específiques, com ara una millor comunicació de les activitats i dels seus resultats (també a nivells intermedis) dirigida a tots els actors implicats.
Avaluació dels programes de carreres duals
 • Els canvis de comportament necessiten temps i poden ser diferents en les diverses etapes del programa.
 • Per tal d’anar més enllà dels canvis més immediats, és important una avaluació a llarg termini i contínua del rendiment dels joves talents per part de tots els actors implicats.
 • L'avaluació contínua per part de tots els actors implicats és crucial per saber què funciona i què no, i, en conseqüència, per millorar el programa .
www.icdc.eu
Facebook
Instagram
Website
Email
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Conforme a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la vigent Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que la teva adreça de correu electrònic està inclosa en la nostra base de dades amb la finalitat d'enviar-te informació que considerem del teu interès. 

Dona't de baixa    Actualitza les preferències

Club Natació Banyoles
Passeig Antoni Gaudí, 3
17820 - Banyoles