Copy
View this email in your browser
Update Regiobureau Zeeland
 

Vier weken geleden ontving u voor het eerst mail van Regiobureau Zeeland. In deze e-mail las u dat u voortaan vaker een update mag verwachten én dat er nog werd gewerkt aan de presentatie hiervan.

Wat we toezeggen komen we na. Daarom ontvangt u nu de tweede nieuwsbrief van Regiobureau Zeeland, dit keer geheel in stijl! Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.

Eerste Overleg Zeeuwse Overheden

Afgelopen dinsdag, 18 juni, was het allereerste Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). In het OZO zijn de vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd en zijn alle bestuurders van de verschillende overheden welkom. De bijeenkomst op 18 juni vormt een belangrijke mijlpaal onderweg naar een efficiëntere en effectievere samenwerking. Diverse aanwezigen gaven aan verheugd te zijn dat we als gezamenlijke overheden voor het eerst in deze nieuwe vorm bij elkaar konden komen. In de toekomst gaan we samen een verdiepingsslag maken en meer inzetten op discussie en dialoog.
 
De vergadering in 't kort


Gedeputeerde Jo-Annes De Bat lichtte kort het coalitieakkoord ‘Samen verschil maken’ toe. De provincie ziet vijf grote opgaven voor de komende coalitieperiode, deze ziet u terug in dit korte filmpje. De opgaven sluiten aan bij het landelijk Interbestuurlijk Programma. Omdat alleen samen met de andere overheden er voldoende slagkracht is om hiermee aan de slag te gaan, gaat het college binnenkort in gesprek met onder andere de individuele gemeenten.

Dijkgraaf Toine Poppelaars gaf een toelichting op de coalitievorming van het Waterschap waar het DB inmiddels is geïnstalleerd. Aan het akkoord wordt de komende maanden nog verder gewerkt. Verder gaf gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop een toelichting op de Zeeuwse lobby agenda. Er is een actieprogramma gemaakt om meer én beter samen te werken met de lobbyisten.  

Het Regiobureau Zeeland lichtte het organogram van de Zeeuwse samenwerking toe en presenteerde de nieuwe huisstijl. Ook is er gesproken over de ambities waar het bureau op korte termijn mee aan de slag gaat. Verschillende bestuurders vroegen extra aandacht voor het afspreken van concrete doelstellingen en resultaten. Daarover worden dit najaar afspraken gemaakt.

De volgende vergadering van het OZO vindt plaats op 3 september 2019. Deze bijeenkomsten worden vanaf nu aan het eind van de middag om 16.00 uur gehouden, aansluitend op de portefeuille-overleggen.

Regiobureau Zeeland in bedrijf


De medewerkers van het Regiobureau Zeeland hebben niet stil gezeten. Het team heeft in minder dan tien gezamenlijke werkdagen al behoorlijk wat opgepakt. Zo is er een start gemaakt met de toekomstvisie en strategie van het bureau, dit wordt de komende periode verder uitgewerkt. De netwerkbijeenkomst voor raadsleden, statenleden en ab-leden die gepland staat op 23 september is in voorbereiding en ook het stroomlijnen van de overlegstructuren staat hoog op de prioriteitenlijst: hiervoor zijn de eerste voorbereidingen achter de schermen al in volle gang. Bovendien is er natuurlijk aandacht besteed aan de bedrijfsvoering, waarvan de huisstijl het meest zichtbare resultaat is.

Zeeuws symbool van samenwerking

U ziet het al aan deze nieuwsbrief: er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld. De huisstijl is een afgeleide van het Zeeuws DNA en heeft een belangrijke symboliek: de paalhoofden die zo kenmerkend zijn voor onze provincie. Al honderden jaren verdedigen wij onze kust door de paalhoofden op een unieke en efficiënte manier. Samen vormen zij een eenheid die onze kust beschermt. Dit is ook zo bij de Zeeuwse overheden: alleen gezamenlijk zijn we bestand tegen de maatschappelijke opgaven die steeds complexer worden. 
Wat kunt u verwachten?

Binnenkort kunnen de colleges en volksvertegenwoordigers een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst op maandag 23 september in hun mailbox verwachten. Tijdens deze bijeenkomst gaan we de samenwerking verder in de praktijk brengen, we hopen natuurlijk dat u erbij kunt zijn!
Daarnaast werken we verder aan het actieprogramma voor de lobby, de bedrijfsvoering en het plan voor de overlegstructuren
.
Copyright © 2019

Ons mail adres is:
info@regiobureauzeeland.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u op onze mailinglijst staat
U kunt uw voorkeuren updaten or afmelden van de lijst.