Copy
View this email in your browser
Nieuwe update Overleg Zeeuwse overheden

Het zomerreces is voorbij en dat betekent dat ook het OZO weer op volle toeren draait. De nieuwe overlegstructuur staat op papier, de lobby wordt anders ingericht en we staan aan de vooravond van de eerste OZO netwerkbijeenkomst. Afgelopen dinsdag vond ook de tweede OZO vergadering plaats. In deze nieuwsbrief geven we u graag een update! 

Tweede vergadering

Afgelopen dinsdag 3 september was de tweede vergadering van het  Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). In het OZO zijn de vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd en tijdens de vergadering zijn alle bestuurders en secretarissen van de verschillende overheden welkom. Dit was het eerste OZO 'nieuwe stijl'. Voorafgaand aan de vergadering zijn voortaan een aantal portefeuillehoudersoverleggen waarvan de highlights worden teruggekoppeld in het OZO en na afloop van de vergadering is er een informele borrel. In deze nieuwsbrief leest u wat er in het afgelopen OZO besproken is. 
 
De vergadering in 't kort

De agenda van deze OZO vergadering was weer flink gevuld, wat werd er allemaal besproken? We geven u graag een korte update:

Simon Nieuwkoop, gemeentesecretaris gemeente Tholen, vertelde dat de bestuurlijke kerngroep heeft besloten om de vacature van lobbyist Henk de Vlaming anders in te vullen. Er wordt een programmamedewerker lobby en public affairs geworven, die vanuit Middelburg gaat zorgen dat de voorbereiding van de lobby verbeterd wordt. Deze medewerker gaat zich vooral bezig houden met het inrichten van lobbydriehoeken, het verbeteren van de communicatie en de ondersteuning van de lobbyisten. De vacature wordt binnenkort uitgezet.

Gedeputeerde Harry van der Maas en wethouder Sem Stroosnijder, gemeente Vlissingen, gaven een presentatie over het Navigatieteam. Dit team zorgt ervoor dat er een samenhangende aanpak van de overheden en maatschappelijke partners komt op verschillende leefbaarheidsvraagstukken. Het Navigatieteam kiest specifieke doelgroepen uit, gaat daarmee in gesprek en bedenkt een aanpak. Zo houden we Zeeland leefbaar en aantrekkelijk. Het Navigatieteam wil graag van de OZO leden weten welke doelgroepen extra aandacht behoeven en hoe zij de betrokkenheid van overheden en partners kunnen vergroten.

Jeroen Bosch van Regiobureau Zeeland vertelde hoe de portefeuilleoverleggen per 1 januari 2020 eruit ingericht kunnen worden. Er is door een ambtelijke werkgroep een plan gemaakt om effectiever en efficiënter te vergaderen. Zo zorgen we dat de juiste punten op de agenda's komen en dat de vergaderingen worden voorbereid én opgevolgd. De nieuwe overlegstructuur heeft als doel om beter samen te kunnen werken aan de strategische opgaven voor Zeeland. De aanwezige bestuurders en secretarissen hadden een aantal goede suggesties, deze worden de komende periode verwerkt in een concrete opzet.

Wethouder van de Plasse, gemeente Borsele, vertelde wat er is besproken in het portefeuillehoudersoverleg Onderwijs. Hier is gesproken over de consequenties die de bezuiniging van drie miljoen op het bekostingsmodel voor het Voortgezet Onderwijs in Zeeland heeft. De overheden trekken samen op in de lobby richting Den Haag.

Wethouder Chris Simons, gemeente Middelburg, meldde vanuit het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken dat er in totaal 400 extra banen worden gecre
ërd. Inmiddels zijn er al 295 extra banen gerealiseerd in Zeeland. Omdat we ook op de lange termijn banen willen blijven creëren, wordt er nagedacht hoe we dit in de toekomst ook zonder financiële ondersteuning kunnen bekostigen. 

Dé netwerkbijeenkomst voor Zeeuwse volksvertegenwoordigers en bestuurders

Op maandagavond 23 september 2019 vanaf 18.00 uur vindt dé netwerkbijeenkomst plaats voor Zeeuwse volksvertegenwoordigers, bestuurders, secretarissen en griffiers. Een aantal Tweede Kamerleden is aanwezig om met u in gesprek te gaan over het belang van de Zeeuwse samenwerking richting Den Haag. Het belooft een interessante avond te worden met boeiende inspiratiessies, ruimte voor discussie en natuurlijk de gelegenheid om informeel bij te praten met collega's van de andere overheden. 
We ontmoeten elkaar in Communicatiecentrum de Boerderij van Dow Chemical in Terneuzen. Bent u nog niet aangemeld? Let op: dit kan nog tot 12 september. 
Ik meld me aan voor de netwerkbijeenkomst!
Zeeuws lobbynieuws

Van onze lobbyist Niels Hubregtse: Op 15 juli 2019 presenteerde minister Arie Slob de verdere uitwerking over de voorstellen die zijn gedaan door de commissie Dijkgraaf. Er wordt in deze plannen een richting gegeven om ook in de toekomst de ‘laatste’ school in krimp- en anticipeerregio’s open te houden. De lobby van zowel de Zeeuwse samenwerkende partijen als de samenwerkende partijen in andere delen van Nederland, heeft hier zeker bij geholpen. De voorstellen moeten nog verder uitgewerkt worden, hierin trekken provincie, gemeenten en de VO instellingen samen op. Zij blijven zich gezamenlijk inzetten voor maatwerk voor de VO scholen in de Zeeuwse krimp- en anticipeergebieden.

Voor wie is deze nieuwsbrief bedoeld?

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd naar de bestuurders van de Zeeuwse overheden, secretarissen en griffiers. We nodigen u van harte uit om deze nieuwsbrief te delen met andere geïnteresseerden en griffiers vragen we bovendien om deze nieuwsbrief te delen met de volksvertegenwoordigers. 

Copyright © 2019

Ons mail adres is:
info@regiobureauzld.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u op onze mailinglijst staat.
U kunt u hier afmelden van de lijst.