Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Kära medlem i Regnbågsankan!

Den nya styrelsens arbete har kört i gång och nyheter som återkommande filmkväll och nya ungdomsgrupper i Vasa och Borgå planeras. Glädjande är också att skolor extra flitigt beställt skolbesök under våren. Regnbågsankan har besökt skolor i Helsingfors, Esbo, Pargas och Karis. Vi kommer också att besöka högstadieskolor i Vanda och Vasa i vår.

  1. Regnbågsankans filmkväll 9.4 kl. 19
  2. Barnfest DRÖMMAR - Sinnesfest för alla barn 28.3 kl. 12-16 på Annegården
  3. Regnbågskaféet 26.3
  4. Regnbågsankans Eurovision Song Contest förhandsvisning 13.5
  5. Program för unga
  6. Regnbågshelgen 2015

1. Regnbågsankans hbtiq-filmkväll 9.4 kl 19
Vi träffas i Luckans övre våning "Verandan" kl 19 för att snacka, se film och umgås. I början av kvällen presenterar styrelsemedlem Tobias Larsson tre filmeralternativ. Vi väljer på plats vilken vi ser just denna kväll. Regnbågsankan bjuder på snacks.

2. Regnbågslekrum
Regnbågsankan deltar i DRÖMMAR - Sinnesfest för alla barn 28.3.2015 kl. 12-16 på Annegården med Nonstop lekrum i regnbågens alla färger i samarbete med Svenska Kvinnoförbundets i Sörnäs babycafé. I regnbågsrummet kan barnen och vuxna umgås och leka fritt. Barnen får också bekanta sig med regnbågens alla färger och lyssna på genusmedvetna sagor. Tänk om könsrollerna inte var så strikta – hur kunde lekarna se ut då? Tid: nonstop kl. 12-16. Utrymme: galleriet på andra våningen med glasväggar utåt mot korridoren.

3. Mötesplats
Regnbågskaféet i samarbete med Johannes församling håller öppet nästa gång 26.3 kl. 19-21 och platsen är Hörnan, Högbergsgatan 10. Välkomna nya som gamla deltagare för en pratstund i avslappnat sällskap!

4. Inför ESC
Veckan före Eurovision Song Contest finalen träffas vi i Luckans övre våning “Verandan” onsdag 13.5 kl. 19 för att kolla igenom alla tävlingsbidrag och välja ut våra egna favoriter. Mer info i nästa medlemsbrev.

5. Ungdomsgrupper
Ungdomsgrupperna i Helsingfors och Jakobstad fortsätter sin verksamhet. Deltagarna får träffa likasinnade i en trygg miljö och varje träff dras av en vuxen ledare eller ungdomsarbetare. För att vara med i Helsingforsgruppen och få veta träffdatum kontakta i nicole.stambej@hel.fi eller ring Nicole på 040 662 3913. Nicole arbetar på Helsingfors stads ungdomscentral. För att anmäla dig till gruppen i Jakobstad kontakta jeppishbtgrupp@gmail.com för mer information. Du kan också kontakta oss där om du har frågor eller andra funderingar. Om du vill vara med i de kommande ungdomsgrupperna i Vasa och Borgå kontakta regnbagsankan@regnbagsankan.fi.

6. Regnbågshelgen 2015
I år arrangeras Regnbågshelgen 12-18.10.2015. Planeringsarbetet sparkar igång under våren och mer info kommer efter hand.

Copyright © 2015 Regnbågsankan rf, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp