Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief november 2019

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

     Algemene ledenvergadering
Oproep aan onze leden: komt allen naar:
Algemene ledenvergadering CDA Achtkarspelen

 
maandag 18 november 

Plaats: Zalencentrum De Lantearne,  Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen 
Aanvang: 19.30 uur

Onderwerp
D
e toekomst van de gemeente Achtkarspelen

 
Naast het algemene deel zal  Tweede Kamerlid Harry van der Molen als inleider en gespreksleider met onze leden in discussie gaan over toekomst van gemeente Achtkarspelen.
De begroting...

Donderdag 31 oktober. Een gedenkwaardige dag, zo begon de burgemeester de raadsvergadering. Hervormingsdag, dag waarop de Brexit niet doorging, maar ook de dag waarop het huishoudboekje van de gemeente werd behandeld. 

Onze nieuwe raadsvoorzitter heeft de gewoonte iedere vergadering met een moment uit de actualiteit te starten. Goed om op deze manier de ‘wereld van buiten’ de raadszaal in te halen. Mooi om als raad vanuit de drukte van werk en privé een rustmoment te hebben als begin van de raadsvergadering. Nee, het is geen ambtsgebed, maar wel een waardevolle start!

Door de laatste jaren fors te investeren in de financiele beleidscyclus van de gemeente is de begrotingsvergadering nu veel korter dan in het verleden. Als raad kunnen we de begroting goedkeuren als we de conclusie kunnen trekken, dat het college de afspraken in het coalitieakkoord, de kadernota en de daar door de raad ingebrachte moties goed heeft verwerkt. 

Als CDA-fractie hebben we bij de start een drietal opmerkingen gemaakt m.b.t. de financiën:

  1. De fractie constateert, dat de begrotingssaldi meerjarig positief zijn. Dat we voor 2020 en 2021 hiervoor nog de opbrengsten precario konden gebruiken is uiteraard een meevaller. De door het college aangekondigde eenmalige opbrengst van de Eneco gelden staan klaar op de reserve bank.
  2. Als gemeente hebben we een robuuste algemene reserve. Dit betekent dat ingrijpende bezuinigingen niet nodig zijn en we de ruimte hebben om bijvoorbeeld de kapitaalslasten voor het zwembad in Buitenpost in één keer te kunnen voldoen. 
  3. Zorg blijft er om de financiën van de zorg: alle inwoners krijgen de zorg die nodig is. Uit de ervaring van de afgelopen jaren weten we, dat het onmogelijk is om nu al met 100 procent zekerheid aan te geven of het begrote bedrag voldoende is. 

In een goede sfeer zijn vervolgens de verschillende programma’s behandeld. Romke van de Wal vroeg aandacht voor de verpaupering. Iets waar hij in een volgende raadsvergadering op terug zal komen.

Even na tien uur kon de voorzitter de vergadering afsluiten. Complimenten voor de raad, het college en onze voorzitter!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

CDA zoekt nieuwe leden
Alle leden worden gevraagd om één lid te werven voor 1 januari 2020
 
Waarom zijn leden nodig?
Contact
Leden vormen een belangrijk onderdeel van de informatiestroom tussen de partij en de burgers. Zij houden het CDA scherp. Via de leden heb je als afdeling contact met de maatschappij.
Draagvlak
Met meer leden is het draagvlak in de samenleving voor onze partij en voor ons gedachtegoed nog groter. Het hebben van een groot aantal leden vergroot ook de kans op een vaste kern kiezers.
Financiën
Het CDA is voor het belangrijkste deel van de inkomsten afhankelijk van de contributiebijdrage van de leden. Bovendien is de overheidssubsidie ook gekoppeld aan het ledenaantal.
Kader
Hoe meer leden de afdeling heeft hoe makkelijker het is om een goede lijst samen te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het werven van leden voor functies op lokaal, provinciaal en landelijk niveau is één van de fundamentele taken van een politieke partij.
 
Doe daarom mee, en maak personen die sympathiek staan tegenover het CDA lid op
www.cda.nl/wordlid
Werkbezoek speelgoedbank en tweede-kans-winkel

We hebben het vaak alleen over de speelgoedbank in Buitenpost. Maar er is een ook goed lopende winkel voor speelgoed waar iedereen welkom is.

Zaterdagmorgen 2 november brachten CDA-fractie en -bestuur een bezoek aan de speelgoedbank in Buitenpost. Fantastisch om te zien hoe met alleen maar vrijwilligers er ingebracht speelgoed wordt gesorteerd. Speelgoed dat wordt verkocht in de “tweede-kans-winkel” of wordt aangeboden in de speelgoedbank.

De vrijwilligers zijn kritisch op dat wat wordt ingebracht. Niemand wil spelen met een onvolledige puzzel of een beschadigd stuk speelgoed. Dat wat wordt aangeboden is dus allemaal compleet en heel. Met de opbrengst van de winkel wordt nieuw speelgoed gekocht voor de speelgoedbank.

De klanten komen uit de wijde regio. Niet alleen uit de eigen gemeente.

Helaas moeten drie vrijwilligers om verschillende redenen stoppen. Dus wil jij / wilt u een paar uurtjes per week in de winkel staan neem contact op. Ook voor andere klusjes achter de schermen is regelmatig hulp nodig. Als fractie waren we zeer onder de indruk van het werk dat hier wordt verzet.

CDA bezoekt plaatselijk belang Buitenpost
Plaatselijkbelang Buitenpost (PBB) wil graag met alle raadsfracties in gesprek en had ook de CDA fractie uitgenodigd. De hele fractie, steunfractie, bestuur en ook onze wethouder Jouke Spoelstra waren op deze uitnodiging afgekomen. We werden ontvangen sociaal cultureel huis It Koartling in Buitenpost. Vier van de zeven bestuursleden waren aanwezig. PBB is een vereniging die volgend jaar 100 jaar bestaat en dat gaat gevierd worden. De aanwezige CDA’ers kregen in een korte presentatie te zien waar men trots op was. Dit was o.a. -Het mooie centrum -De rondweg die er ondertussen al weer acht jaar licht.

Maar er zijn ook aandachtspunten. Het bestuur maakt zich zorgen over het winkelbestand. Vroeger was de slogan “Buitenpost het winkeldorp in Noordoost Friesland”. Dit heeft men losgelaten. Men wil zich nu inzetten op een goede woonomgeving. PBB heeft wel zorg over de woningbouw en ziet dat de SWA niet erg daadkrachtig is maar merkt ook dat particuliere initiatieven niet echt van de grond komen. Er is veel vraag naar ruime appartementen voor ouderen en die worden niet gebouwd. Tijdens een levendige discussie hebben we als fractie het bestuur de tip meegegeven om meer samen met andere verenigingen op te trekken. Gerkesklooster is daar een goed voorbeeld van. Samenwerking tussen ondernemersvereniging, sportverenigingen en plaatselijk belang. Samen bereik je meer en maak je een vuist.

Als afsluiting hebben we een bezoek gebracht aan twee ondernemers. Mathilde Fashion een modezaak die sinds een paar weken naast Surhuisterveen ook een winkel heeft geopend in Buitenpost. Een frisse winkel, wat een aanwinst is voor Buitenpost. Daarna een bezoek aan Modique, ook een modezaak maar al een aantal jaren gevestigd in Buitenpost. Modique is blij met de komst van Mathilde Fashion. “We kunnen elkaar versterken”, dat waren de woorden die we te horen kregen bij beide ondernemers.

Als fractie kregen we bij beide ondernemers ook huiswerk mee. Beide ondernemers hadden last van het starre niet meedenkende ambtelijke apparaat. Mathilde Fashion kreeg alleen maar ‘het mag niet’ te horen toen ze vroegen of ze appartementen boven de zaak mochten bouwen terwijl ze hadden verwacht dat een ambtenaar gaat meedenken en aangeeft wat dan wél mag.

Ook Modique had dezelfde ervaring toen het een vergunning voor gevelreclame aanvroeg. De ambtelijke reactie was ‘het mag niet van Hûs en Hiem’; ook hier werd niet gedacht in mogelijkheden. De CDA-fractie werd enthousiast van de gepresenteerde plannen en snapte niet waarom de ambtenaar het advies van Hûs en Hiem niet naast zich had neergelegd.

Romke van der Wal gaat voor beide ondernemers kijken wat er wel mogelijk is. Voor de CDA-fractie was dit dan ook een geslaagd werkbezoek en zijn we blij dat we wat voor de burgers kunnen doen.

Jacob Zwaagstra
Het huidige stikstof- en landbouwbeleid
De afdeling Tytsjerksteradiel organiseert een bijeenkomst met o.a. Tweede Kamerlid Jacco Geurts en Friese CDA Statenleden over het huidige stikstof- en landbouwbeleid.
Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 25 november a.s. om 20:00 uur in De Pleats, Schoolstraat 82 , 9251 ED te Burgum.
CDA leden van andere afdelingen zijn hier welkom.
Spreekbuis | De derde helft
De kop boven deze spreekbuis zal velen aanspreken. Waar tijdens de strijd op de verschillende sportvelden stevig wordt gestreden, is er na afloop van de wedstrijd volop tijd om gezamenlijk nog even gezellig met elkaar na te genieten tijdens de derde helft. 

De CDA-fractie heeft altijd de focus gehad op goed verzorgde sportvoorzieningen en accommodaties binnen onze gemeente en wil daar waar mogelijk ook geld voor vrij maken.
Lees verder
Ontevredenheid ontstaat door onduidelijkheid
Vanuit Achtkarspelen waren we met een vertegenwoordiging aanwezig bij de provinciale CDA-bijeenkomst in Oosterwolde. Een boeiende bijeenkomst met een een prima spreker in de persoon van hoogleraar Paul Scheffer. “Ontevredenheid ontstaat door onduidelijkheid”: dat was mijn (Lydeke Zandbergen) samenvatting van het betoog van Scheffer.


In de Leeuwarder van maandag 30 september stond een verslag van Pier Abe Santema, dat ik graag met u wil delen:‘CDA mist duidelijk verhaal over immigratie Nederland’
‘Als het geweten overvraagd wordt, gaat het in staking’
Partijen in het politieke midden, waaronder het CDA, moeten duidelijke keuzes maken in het immigratievraagstuk, aldus de Friese afdelingsvoorzitter Theo Joosten.

Volgens Joosten heeft zijn partij geen duidelijk verhaal over waar het heen moet met de immigratie, terwijl dit wel nodig is. “Alleen al omdat het je politieke verantwoordelijkheid is.” Daarnaast geeft het ontbreken van duidelijkheid over dit onderwerp partijen als de PVV en Forum voor Democratie de wind in de zeilen. “Maar ook al waren die er niet, dan hadden we nog een verhaal nodig.” 

Joosten reageerde met zijn uitspraken op het betoog dat hoogleraar Paul Scheffer zaterdag even eerder had gehouden op de seizoens-opening van het Friese CDA in Oosterwolde. Die stelde dat de partijen in het politieke midden immigratie te veel beschouwen als iets wat Nederland overkomt, terwijl er volgens hem wel degelijk keuzes te maken zijn. Bijvoorbeeld over het aantal migranten dat per jaar toegelaten wordt.

Van de bevolkingsgroei in Nederland is 86 procent migratiegerelateerd, aldus de hoogleraar Europese Studies. Betrekkelijk kleine verschillen in aantallen migranten per jaar hebben enorme effecten op de ontwikkeling van het aantal inwoners. Zonder migranten zou Nederland krimpen, met 10.000 per jaar erbij zou het bevolkingscijfer stabiel blijven en met 50.000 per jaar zou het cijfer in 2060 met 2,4 miljoen gegroeid zijn.

Een heel grote stijging kan Nederland niet aan, aldus sociaaldemocraat Scheffer. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de milieudoelstellingen die met miljoenen inwoners extra onder grote druk komen te staan. De politieke middenpartijen denken hier helemaal niet over na, zegt hij. “Er is nul gevoel van urgentie als het gaat om sociale duurzaamheid.”

De onduidelijkheid over immigratie maakt kiezers onzeker, stelt Scheffer. Als politieke partijen geen antwoorden bieden, dan nemen ‘autoritaire stemmen’ het over. In het buitenland zijn Donald Trump en de brexit-beweging daar voorbeelden van, volgens hem. De te maken keuze ligt ergens tussen ‘iedere vluchteling opnemen’ en ‘eigen volk eerst’.

Scheffer ziet wel wat in een immigratiebeleid dat vergelijkbaar is met dat van Canada. Daar wordt elk jaar een bepaald aantal migranten toegelaten. Dat zijn vooral vrouwen en gezinnen, terwijl illegaal binnengekomen personen zonder pardon teruggestuurd worden.
Een systeem met vaststaande aantallen migranten zou ook de acceptatie onder Nederlanders vergroten, aldus Scheffer. Volgens hem is er ‘enorm veel morele energie’ in de samenleving van mensen die een ander willen helpen. “Maar als het geweten overvraagd wordt, gaat het in staking.”
Volgens Joosten heeft het ontbreken van een duidelijk partijstandpunt te maken met het feit dat het een gevoelig onderwerp is. Hij vindt het tijd dat de koe toch bij de hoorns wordt gevat. “We moeten het erover hebben.”
Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641  lydeke.zandbergen@cdaachtkarspelen.nl 
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp