Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief juni 2021

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

Van de fractievoorzitter
Wat een feest! Een raadsvergadering in de raadszaal! Fijn om alle raadsleden weer echt te kunnen ontmoeten. Jammer dat het publiek nog niet aanwezig kan zijn. Ook missen we onze steunfractieleden Sandra en Thea in de raadszaal. Maar goed, het begin van een andere tijd is er. Wie ik ook mis in de raadszaal is een aantal actieve (aspirant) CDA-ers, die zich oriënteren op het politieke werk.
Volgend jaar - maart 2022 - zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een kans voor nieuw talent in de raadszaal, maar ook achter de schermen bij bijvoorbeeld het bestuur of als steunfractielid. Als fractievoorzitter ben ik blij te merken dat het bestuur actief op zoek is en dat er enthousiaste CDA-ers zijn die graag hun maatschappelijke / politieke steentje willen bijdragen.
Dat de aanloop naar de verkiezingen is begonnen merken we in de (social) media en ook afgelopen donderdag in de raadszaal. Het ‘afzetten tegen’ en ‘profileren’ is begonnen.

Kortgeleden las ik een artikel of dualisme werkt in de politiek. Er is een onderzoek geweest waaruit bleek dat coalitiepartijen aangeven dat het dualisme goed werkt. De oppositiepartijen constateren juist het tegenovergestelde. Lijkt mij een logische conclusie. Als coalitiepartijen heb je als fractie en college verschillende rollen, maar wel een gezamenlijk doel, namelijk het realiseren van de plannen die je hebt vastgelegd in het coalitieakkoord. Ook heb je het voordeel van een korte lijn naar het college.  Terugkijkend naar mijn eerste jaren in de raad (periode 2014-2016): oppositie voeren is gemakkelijker. Je bent niet verantwoordelijk voor een coalitieprogramma. Je bent niet verantwoordelijk voor je collega-coalitie-partijen.

Terugkijkend kunnen we als CDA-fractie constateren, dat het merendeel van de coalitieplannen is gerealiseerd. We zijn trots op ons college, die deze plannen heeft uitgevoerd. Het afgelopen jaar was lastig, erg lastig. De noodzakelijk bezuinigingen bracht een aantal pijnlijke keuzes voor de begroting met zich mee. Keuzes waar we als CDA niet blij mee zijn. Mede dankzij de CDA-fractie zijn de bezuinigingen op de Wâldsang en voor een deel ook op de dorpshuizen voorkomen.
En wat zijn we trots op het nieuwe zwembad in Buitenpost! Een zwembad met een functie voor de hele regio. En als ik door ons prachtige winkeldorp Surhuisterveen loop zie ik dat het centrum een prachtige upgrade heeft gekregen. In Buitenpost wordt inmiddels hard gewerkt aan de plannen voor het nieuwe dorpscentrum. Kortom, terugkijkend heel wat om trots op te zijn.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen
Van het bestuur
Algemene Ledenvergadering op maandag 21 juni 2021
De laatste ledenvergadering van 28 april was een video vergadering i.v.m.corona.
We kunnen op maandag 21 juni om 20:00 uur gelukkig weer bij elkaar komen in Zalencentrum de Schakel te Buitenpost.  
Onderwerp : Ophalen ideeën en wensen voor concept Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026. Noteer en reserveer alvast deze datum!! Agenda volgt nog. Graag tot ziens,

We wensen u een fijne zomer en zomervakantie tijd waarin u geestelijk en lichamelijk kunt opladen.
Bestuur CDA Achtkarspelen

 

Cultuurcentrum de Wâldsang gered
Afgelopen november kwam het college, waar ook het CDA in is vertegenwoordigd, met het voorstel om fors te bezuinigen op de Wâldsang met o.a. vestigingen in Buitenpost en Surhuisterveen.
Tijdens de begrotingsvergadering van november heeft het CDA direct de kou uit de lucht gehaald en is met een motie gekomen waarbij het college de opdracht kreeg om kost wat het kost het voort bestaan te blijven garanderen van muziekschool de Wåldsang.  Ook FNP en PvDA wilden dat.
Het verschil tussen de coalitiepartijen en PvDA/FNP was dat de coalitiepartijen het college de opdracht gaven om te kijken naar andere mogelijkheden van financiering.Het college heeft de afgelopen maanden hier onderzoek naar gedaan. Een paar weken geleden kwam het college naar buiten met de conclusie dat ze geen mogelijkheden hadden gevonden voor andere subsidies en/of mogelijkheden tot bezuinigen op de Wåldsang. De CDA fractie heeft toen besloten om een motie in te dienen waarbij het college wordt opgeroepen om af te zien van de bezuinigingen op de Wâldsang.
Tijdens de raad van 3 juni is deze motie behandeld en kreeg het CDA er van de FNP en PvDA van langs in de raad. Beide partijen gaven aan dat dit al lang bekend was in november en het CDA nu wilde scoren. Tijdens het pittige debat in de raad hebben we als CDA duidelijk aangegeven dat wij niet zomaar voor Sinterklaas willen gaan spelen(zoals de PvdA en FNP) en het belangrijk vinden dat er altijd gekeken wordt of iets ook anders kan.
In dit geval kon het niet en konden we dit weten in november? Dat zal een vraag blijven. Voor ons is het belangrijkste dat de Wâldsang blijft bestaan. Dat wil niet zeggen dat alles zo moet blijven. De wereld verandert continu. Ook het muziekonderwijs en wat nu de norm is, is mogelijk over twee jaar al weer achterhaald.
Het CDA staat open voor verandering wanneer dat kan. FNP en PvDA willen alles graag bij het oude laten. Dat is hun keus maar wel een andere politieke richting.

Jacob Zwaagstra, raadslid CDA
Trochsette!
Verkiezingsprogramma
In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan wil het CDA weer de grootste partij van de gemeente worden. Na Trochpakke! willen we nu Trochsette! Dat gaat niet meer automatisch, we moeten hard werken om de kiezers te overtuigen.Vele handen maken licht werk… Deze keer ligt de coördinatie voor het verkiezingsprogramma in handen van Sandra van der Ploeg, Thea Kuipers en Harjan Bruining. Op het moment van schrijven rollen de eerste bijdragen van de fractie, steunfractie en een aantal inspirerende jongeren binnen.
Als u alvast een bijdrage wilt leveren kunt uw punten doorgeven aan harjanbruining@kpnmail.nl

Onderstaand de tijdlijn met stappenplan om op 22 november 2021 een breed gedragen verkiezingsprogramma te kunnen vaststellen. Dit programma geeft vervolgens input voor de campagne en daarna de formatie.

Tijdlijn:
 • 19 mei  aftrap kerngroep en taakverdeling
 • 20 mei aftrap tijdens fractie
 • 20 mei  taken verdelen in fractie
 • 4  juni   inleveren eerste oogst (allen)
 • 17 juni pré concept in fractievergadering
 • 21 juni eerste presentatie leden en ophalen aanvullende input
 • Begin september concept naar meedenkers en meelezers
 • Aanvullingen verwerken en aanpassing doorvoeren.
 • Begin oktober concept naar leden
 • 24 oktober 2021 tijd voor amendementen
 • Eind oktober pre adviezen bestuur en fractie
 • Begin november eindredactie
 • 22 november ledenvergadering vaststellen verkiezingsprogramma
We vertrouwen erop dat op deze wijze ieder tijdig in positie wordt gebracht.

Met vriendelijke groet namens de kerngroep.
Harjan Bruining, wethouder CDA
Opnieuw wil graag opnieuw uitbreiden
Met het tekenen van een intentieovereenkomst voor uitbreiding spreken wethouder Harjan Bruining namens gemeente Achtkarspelen en de eigenaren van het circulaire bedrijf Opnieuw de wens uit om het bedrijf in en voor Buitenpost te (be)houden. “Wij zijn van mening dat Buitenpost en daarmee Achtkarspelen goed bij ons past. De grond aangrenzend aan ons perceel zou daarvoor perfect zijn. Met de optie tot uitbreiding met 10000m2 kunnen we zowel op korte-, middellange- als lange termijn de toekomstige groei van ons concept ondersteunen met de juiste infrastructuur”, aldus Douwe Jan Boersma van Opnieuw. >> lees meer
Tips voor het werven van nieuwe leden

Wist u dat

 • u iemand lid kan maken of een proeflidmaatschap kan aanbieden voor slechts € 19,95 gedurende het eerste jaar?

 • er een mogelijkheid is voor een ‘Meerpersoonslid’? Een tweede en volgende lid op hetzelfde adres betalen aan contributie slechts € 29,00 per jaar!

Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling ledencontact van het Partijbureau te Den Haag (070-3424888 of leden@cda.nl) of neem gerust contact op met ons secretariaat.

Huitema Oudste Doortrapper van Achtkarspelen

Johannes Huitema uit Surhuisterveen is met zijn 94 jaar de Oudste Doortrapper van Achtkarspelen. Daarvoor ontvangt hij de Doortrapper-bokaal. Doortrappers zijn ouderen (70 jaar en ouder) die regelmatig fietsen. Doel van het project is om senioren te stimuleren zo lang en veilig mogelijk te blijven fietsen.

Voor het project “Doortrappen” gingen High Five sportstimulering en gemeente Achtkarspelen op zoek naar de oudste Doortrapper van de gemeente. Er waren maar liefst 25 aanmeldingen voor deze titel. Huitema is opgegeven door een kennis. Samen met zijn 80-jarige vrouw maakt Huitema regelmatig een tochtje op de elektrische fiets. >>lees meer

Lokaal sportakkoord voor gezonde leefstijl
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben samen met High Five Sportstimulering, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties gewerkt aan het Lokaal Sportakkoord. Een onafhankelijk sportformateur van Sport Fryslân heeft alle informatie verzameld en gebundeld in het akkoord. Voor de uitvoering van het akkoord is per gemeente 20.000 euro beschikbaar. Dit jaar wordt het budget door de rijksoverheid verdubbeld. >> lees meer

Wethouders Gelbrig Hoekstra en Jouke Spoelstra (Foto gemeente Achtkarspelen)

Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
 • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641 l.zandbergen@achtkarspelen.nl
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp