Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief maart 2020

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

CDA zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van CDA Achtkarspelen is per direct op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, een voorzitter en een secretaris. Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de afdeling en zorgt ervoor dat de taken worden uitgevoerd die voor de afdeling belangrijk zijn.

Voor meer informatie over het profiel en de taakinhoud klik hier.

Heeft u vragen over de vacature? Neem contact op met de penningmeester van het bestuur: Auke Attema – 06 54983013

CDA start met verkiezingsprogramma voor 2021
De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt in beginsel plaats op 17 maart 2021.
 
Ben Knapen en zijn team staan in de startblokken om het verkiezingsprogramma 2021-2025 te schrijven. Het team van programmamakers is breed samengesteld en heeft er zin in. Naast Ben Knapen doen onder andere Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en opiniemaker Sywert van Lienden mee. 

Ben Knapen is fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Eerder was hij staatssecretaris, journalist en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Partijvoorzitter Rutger Ploum: ‘We kiezen voor een voorzitter met veel ervaring binnen het CDA en daarbuiten. 
Ben Knapen kent het politieke veld en heeft een uitstekende antenne voor wat er in de samenleving speelt. Samen met zijn team dat het geluid van onder meer gezinnen, ondernemers, onderwijs en ouderen vertegenwoordigt gaan ze aan de slag met nieuwe plannen voor een land dat we door willen geven. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van de zij aan zij maatschappij die samen de uitdagingen van deze tijd aangaan.
 
Het hele team van Ben Knapen bestaat uit Hanke Bruins Slot (Gedeputeerde Provincie Utrecht), Cecile Heemels (partner bij Ernst & Young), Marianne Hirsch Ballin (Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht VU Amsterdam), Sywert van Lienden (Opiniemaker), Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid), Hein Schumacher (CEO bij Friesland Campina), Carel Stolker(Rector magnificus Universiteit Leiden) en Eline Vedder (Boerin en Statenlid). Adviseurs zijn Pieter Jan Dijkman (Directeur Wetenschappelijk Instituut), Pieter Heerma (Fractievoorzitter Tweede Kamer), Esther de Lange (Delegatieleider Europa), Rutger Ploum (Partijvoorzitter)en Richard van Zwol (Voorzitter Wetenschappelijk Instituut). 
 
De komende maanden gaat het team van programmamakers het land in om gesprekken te voeren en te luisteren naar leden en maatschappelijke organisaties. Zo organiseren we per regio een CDA100 waar leden mee kunnen denken over het land dat we door willen geven. Daarnaast kan iedereen vanaf vandaag al ideeën aanleveren via verkiezingen@cda.nl
Het concept-verkiezingsprogramma is eind oktober klaar en op het verkiezingscongres van december 2020 wordt het programma door de leden vastgesteld.
CDA 100 avond
Beste leden van CDA Fryslân,
 
Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt aan het verkiezings-programma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. In het kader van dit proces vinden een aantal activiteiten plaats. Een van deze activiteiten is een CDA100 bijeenkomst in elke provincie.
Op 20 april 2020 zal deze bijeenkomst plaats gaan vinden in Friesland. Het doel van de CDA100 avond is input krijgen voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. We zijn druk bezig met de organisatie van deze avond.

In iedere weeknieuwsbrief van het CDA vindt u een online formulier waarin u aan kunt geven welke thema's u belangrijk vindt om te bespreken tijdens de Friese CDA100 bijeenkomst. Ook komt u via deze link bij dit formulier. De vier meest gekozen thema's door u als leden van Fryslân zullen op de CDA100 besproken worden. Na het bespreken van de thema's in groepen, vindt er aan het eind van de avond een stemming plaats, de resultaten van deze stemming worden meegenomen naar het CDA congres van 6 juni.
Theo Joosten zal de avond leiden. Leden van de Programma Commissie en kamerlid Harry van der Molen zullen ook aanwezig zijn en hun inbreng geven. De discussie en presentatie worden verzorgd door dialoogmakers van het CDA.
 
Alle CDA leden uit onze provincie worden voor deze avond uitgenodigd. De uitnodiging, met het programma en de locatie, ontvangt u binnenkort, maar reserveert u alvast de avond:
 
Datum
Maandag 20 april 2020
 
Locatie
Van der Valk Sneek, Burg. Rasterhofflaan 1, Sneek
 
Tijdstip
19.15 : Inloop
19.30 : Huishoudelijk deel ALV
20.00 : CDA100
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
 
Thom Lageveen
Ambtelijk secretaris CDA Fryslân
 
 
Oproep: reserveer voor ALV Achtkarspelen
OPROEP: RESERVEER MAANDAGAVOND 16 NOVEMBER  2020 VOOR ALV CDA–ACHTKARSPELEN
Hierin o.a. amendementen landelijk verkiezingsprogramma  en kandidatenlijst Tweede Kamer verkiezingen  op 17 maart 2021.
Agenda verkiezingen Tweede Kamer
  • 22 mei: sluitingstermijn aanmelding kandidaten
  • 6 juni: partijcongres
  • 10 oktober: partijcongres, o.a. verkiezing lijsttrekker
  • Eind oktober: concept verkiezingsprogramma en kandidatenlijst naar afdelingen
  • Maandag 16 november: CDA-8k – ALV
  • 23 november: uiterlijke datum indienen amendementen en uitslag stemming kandidatenlijst in 8k
  • December: verkiezingscongres
  • 17 maart 2021: verkiezingen Tweede Kamer
Wat voor Nederland wil jij doorgeven
aan de volgende generatie?
Een land van toenemende polarisatie? Waar de hardste schreeuwer wint. Met steeds meer individualisme, egoïsme en 'ikke ikke'. Met als gevolg een ongekende epidemie van eenzaamheid, depressies en burn-outs? Of een land waar we de uitdagingen van deze tijd samen aangaan? 

Waar we samen de schouders er onder zetten. Zoals we dat altijd gedaan hebben. Niet tegenover elkaar, maar zij aan zij.
Waar we rekening houden met elkaar en aandacht hebben voor elkaar. Met waarden en normen? Daarom kiest het CDA voor een zij aan zij maatschappij. 
Gast van de Raad
Een aantal keren per jaar worden inwoners van de gemeente uitgenodigd om als 'Gast van de Raad' de raadsvergadering bij te wonen en in contact te komen met onze inwoners. Een raadslid treedt hierbij op als gastheer/gastvrouw. 
Op 27 februari jl.  was het mijn beurt om de gastheer namens de raad te zijn. Twee weken voor deze raadsvergadering wordt er een oproep van het raadslid in De Feanster geplaatst, waarna inwoners van de gemeente Achtkarspelen zich aan kunnen melden.

 Om als CDA Achtkarspelen goed voor de dag te komen is er door mij en ook enkele fractieleden flink op de trom geslagen. In ons netwerk hebben we contact opgenomen met meerdere personen en organisaties of er ook interesse was om als gast van de raad te fungeren en misschien in de toekomst de politie .  

De belangstelling was een stuk groter dan ik had gedacht en binnen no time hadden we al bijna achttien mensen op papier die belangstelling hadden.  Het werd uiteindelijk een gemêleerd gezelschap van veertien personen waarbij de meesten ook nog interesse en/of raakvlakken hadden met punten op deze vergadering.  

Om  18.00 uur ontving ik en onze griffier de aangemelde gasten.  Wethouder Jonker en onze burgemeester sloten zich later aan tijdens de maaltijd. Er werd begonnen met een voorstelrondje, waarbij ik als raadslid iets over mijzelf heb verteld en over mijn raadslidmaatschap. Hierna heb ik het woord gegeven aan onze burgemeester, de wethouder, de griffier en als laatste aan onze gasten.  

Tijdens een broodmaaltijd kregen de gasten uitleg over de werkwijze van de gemeenteraad en werd besproken welke onderwerpen er op de agenda stonden.  Er werden tijdens de maaltijd  de aanwezigen leuke vragen gesteld over o.a. hoe wij contact hadden met de ambtenaren, hoe het zat met de woningbouw in onze gemeente en of we weleens als fractie verdeeld mochten stemmen. Na later bleek hadden ze een vooruitziende blik doordat wij als fractie twee keer verdeeld hebben gestemd over meerdere onderwerpen. 

Aansluitend werd door de meeste gasten de gemeenteraadsvergadering bijgewoond. 

Een jong volwassene van begin twintig kon zien hoe de politiek nu echt in zijn werk gaat, de stuurgroep van centrumplan kon meemaken dat er extra geld aan hun project werd toegekend, de brandweerman kon zien dat hij wordt gewaardeerd met een motie over een koninklijk lintje en de motie om zonnepanelen op parkeerterreinen te plaatsen was interessant voor meerdere van mijn gasten. 

Omstreeks 21.15 uur werd de vergadering geschorst, om de gasten de gelegenheid te geven hun indrukken te vertellen over deze vergadering. Hiervan werd door onze gasten gretig gebruik gemaakt.Samenvattend konden mijn gasten en ikzelf concluderen dat het een geslaagde avond was geweest. 

Fjildlab
Donderdag 26 februari heeft CDA Achtkarspelen voor de raadsvergadering een motie vreemd ingediend over de financiering van Fjildlab. Fjildlab is een onderdeel van de Regiodeal Noordoost Fryslân. Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Belangrijkste doelstelling van Fjildlab is het creëren van innovatieve oplossingen in relatie tot natuurinclusieve landbouw, circulaire productie, duurzaam (grond)waterbeheer en verzilting. In een presentatie op de informatiecarrousel zijn wij door de projectleider van Fjildlab op de hoogte gebracht welke projecten er klaar staan om uit te proberen.  
In november 2018 is er vanuit het rijk geld toegekend voor de Regiodeal Noordoost Fryslân. Heden in 2020 zijn de gelden nog niet aan de businesscases verstrekt. Fjildlab heeft al verschillende projecten klaarstaan om mee te beginnen maar de financiering vanuit de Regiodeal is nog niet rond. De zorg van het CDA Achtkarspelen was dan ook dat er niet weer een groei- en bloeiseizoen verloren gaat, want op deze manier blijven er weinig jaren over om de projecten te kunnen uitvoeren. De Regiodeal is maar voor vijf jaar. Kortom vanuit het CDA Achtkarspelen willen we 'trochpakke' en vandaar dat wij met een motie zijn gekomen om het college op te roepen alles in het werk te stellen om de financiering voor het Fjildlab te regelen, voor het groei- en bloeiseizoen begint. Deze motie werd ingediend door bijna alle partijen, behalve de PVV, en werd dan ook aangenomen. 
Omzien naar Elkaar in Achtkarpelen
als de overheid zich steeds meer terugtrekt

Om in aanmerking te komen voor een plek in een ‘bejaardenhuis’, zoals Haersmahiem in Buitenpost of ’t Suyderhuys in Surhuisterveen, is niet zo eenvoudig meer als bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Gevolg is dat mensen die zorg nodig hebben of zich eenzaam/onveilig voelen geen indicatie meer krijgen voor het verzorgingstehuis. Zij moeten langer thuis wonen en zijn daardoor aangewezen zijn op hulp van familie, buren, vrienden enz. De naaste dus, wie dat ook mag zijn.

In 2014 werd dit punt van zorg door dorpsbewoners al onderkend in Gerkesklooster-Stroobos. Tijdens het door de gemeente opgezette project ‘Dorpse Dromen’kwam ook de zorg voor de toekomst naar voren in de vorm van een Generatiehuis. Dit naast de opzet van een Museum en een Fotoclub.
Het idee en het herkennen van het punt van toekomstige (ouderen)zorg is het begin. Maar om het werkelijk te realiseren is niet eenvoudig. Hoe begin je er aan, waar begin je aan en hoe krijg je het gedaan. 

Huidige stand van zaken is dat er duidelijk zicht is op de realisatie van een Generatiehuis met tien woon(zorg)eenheden, maatschappelijke ruimtes en kinderopvang/buitenschoolse opvang. Een plek voor alle generaties en dan op de locatie van de oude basisschool aan het kanaal in Gerkesklooster.

Maar om zover te komen is er intensieve samenwerking geweest tussen allerlei instanties. Het is een dorpsinitiatief, maar dan wel in een klein dorp waar de overheid van mening is dat het aantal woningen niet uitgebreid kan worden. En dan trekt het even zwaar. Maar mede door de vasthoudendheid van de lokale initiatiefnemers en de dorpsraad lijkt het nu in de fase waarin de plannen uitgewerkt kunnen worden. De buurt, de vrijwilligers en de deelnemers van de activiteiten van het huidige Generatiehuis zijn uitgebreid op de hoogte gesteld en de plannen zijn zeer positief ontvangen. Er komen zelfs al vragen uit het dorp van “kan ik er over driekwart jaar al in?” 

Dat zal niet lukken. Samen met de ondersteuning van de DOM (Dorps Ontwikkeling Maatschappij – opgericht door de Provincie en Noord-Oost Friese Gemeenten), de gemeente en een aantal professionals, wordt er nu hard gewerkt om de bouwplannen vorm te geven en de financiering van het totale project te regelen.

Alle generaties kunnen dus volop aan de slag in Gerkesklooster – Stroobos.
Piet Kuipers
CDA ontmoeting en inspiratie 
Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641  lydeke.zandbergen@cdaachtkarspelen.nl 
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp