Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief oktober 2019 

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

Een nieuw jaar!

Na een onderbreking voor de zomervakantie zijn we als fractie weer met een flinke dosis energie van start gegaan. De agenda van de eerste raadsvergadering was meteen flink gevuld. Misschien hebt u het gevolgd? 

Naast de raadsvergadering hebben we als raadsleden meer activiteiten. Zelf beleef ik veel plezier aan bijeenkomsten waar we informatie opdoen waar we als raad ons voordeel mee kunnen doen. Dat kunnen werkbezoeken zijn van de fractie of voor de hele raad, maar ook conferenties zoals de afgelopen de Landelijke Kustdag georganiseer door de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. In het ochtendprogramma kregen we presentaties over de integrale samenwerking in het Waddengebied, over het Fries Programma Waddenkust en werd het kennisprogramma Zeespiegelstijging gelanceerd. 

Wat is het effect van de zeespiegelstijging? Hoe snel zal het gaan? Duidelijk is dat als de zeespiegel stijgt de duinen, dijken en stormvloedkeringen zwaarder worden belast. Ook kan het water uit de rivieren, polders en binnenwateren steeds minder op een natuurlijke wijze naar de zee worden afgevoerd. 


Hoe snel zal het gaan? De stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van de opwarming van de oceanen en afsmeltend landijs en het afsmelten van de gletsjers. Hoe veel de stijging van de zeespiegel zal zijn hangt af van de mate van de opwarming van de aarde. Het Deltaprogramma houdt op dit moment rekening met een stijging van bijna één meter in 2100. Kortom dit vraagt vooruitzien!

Ook als fractie willen we vooruitzien! Als fractie hebben we het eerste jaar van onze vier-jarige periode erop zitten. We wachten niet tot de volgende verkiezingen, maar zijn nu gestart met het zoeken naar nieuwe raadsleden. Lijkt meedraaien in de politiek je iets? Wil je een tijdje meedraaien? Je bent welkom!

Lydeke

Save the date, komt allen

Algemene ledenvergadering
CDA Achtkarspelen

maandagavond 18 november 2019

Naast het algemene deel zal Tweede Kamerlid Harry van der Molen als gespreksleider onze leden raadplegen over toekomst van gemeente Achtkarspelen.

Nadere informatie volgt nog.
Reserveer deze avond alvast in uw agenda.
Mooie resultaten voor de MOA

Afgelopen raadsvergadering stonden de jaarstukken 2018 van de MOA (Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen) ter besluitvorming op de agenda. 2018 is het tweede jaar dat de MOA volop in bedrijf is en dit hebben ze dan ook met een positief resultaat mogen afronden. 

Naast een prachtig financieel resultaat is er vooral een mooi sociaal resultaat neergezet. Van de 71 individuele participatie trajecten zijn er 20 personen uitgestroomd naar werk of school, een score van ruim 28 procent! Daarnaast heeft de MOA een breder aanbod gekregen, zoals een naaiatelier, schoonmaak en creatieve afdeling. Dit betekent  dat er meer klanten terecht kunnen bij de MOA en dat er op deze manier meer maatwerkoplossingen geboden kunnen worden.

In de gemeente is de MOA ook zichtbaarder geworden, naast de groenvoorziening, zijn ze ook zwerfafval in het buitengebied gaan opruimen en is in samenwerking met de gemeente een sorteercentrum opgestart bij de milieustraat Lutkepost. Kortom, prachtige financiële en sociale resultaten voor de MOA in 2018! De jaarstukken werden dan ook unaniem door de raad goedgekeurd. 

Doethyna Vriesema

Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641  lydeke.zandbergen@cdaachtkarspelen.nl 
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp