Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief september 2021

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

Van het bestuur

Na een voor de CDA fractie en twee wethouders succesvolle en bijna afgelopen periode 2018-2022 wensen we een nog betere volgende raadsperiode. Op woensdag 16 maart 2022 gaan we hiervoor naar de stembussen en hopen dat weer veel kiezers op CDA stemmen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 zijn inmiddels verschillende activiteiten gestart onder andere:

Fractie- en functieprofiel CDA-8k
Dit is inmiddels opgesteld en op 21 juni vastgesteld in de ledenvergadering.

Verkiezingsprogramma
De programmacommissie onder leiding van Harjan Bruining heeft het concept verkiezingsprogramma bijna gereed. Eind september wordt het concept naar de leden gestuurd en hebben de leden de gelegenheid om (via amendementen) voorstellen te doen voor aanvullingen of wijzigingen. Deze amendementen kunnen tot 25 oktober bij het bestuur worden ingediend. De vaststelling van het verkiezingsprogramma door de leden vindt plaats op 22 november. 

Campagneteam
Het campagneteam is onder leiding van Doethyna Vriesema opgestart.

Kandidatenlijst GRV 
Oproep: tot 4 oktober kunnen de leden nog kandidaten voordragen voor een verkiesbare plaats op de lijst. Kandidaten worden uitgenodigd om hun motivatie kenbaar te maken aan de bestuurscommissie. Een afvaardiging van de bestuurscommissie voert met alle kandidaten, die hebben aangegeven te opteren voor een verkiesbare plaats op de lijst, een gesprek. Wat uiteindelijk moet resulteren in de concept kandidatenlijst die in komende ALV’s (22 november verkiezing lijsttrekker, 13 decemberplek 2 t/m 30) definitief door de leden wordt vastgesteld. 

Planning:

  • Eind september: concept verkiezingsprogramma naar de leden
  • Tot 25 oktober: gelegenheid om amendementen in te dienen
  • Oktober: bestuurscommissie voert gesprek(ken) met kandidaten 
  • 1e helft november: vaststelling advieslijst 
  • 22 november: ALV met o.a. verkiezing lijsttrekker, presentatie kandidaten (top 10) en vaststelling verkiezingsprogramma
  • 13 december: ALV met o.a. stemming over de advieslijst (plek 2 t/m 30)

Bestuur: Auke Attema, Willem van der Wal, Sijtze Dijkstra

Water | Piet Kuipers

Als fractievoorzitter van het CDA in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân wil ik graag ingaan op het thema Water. Als we terugkijken naar 25 juli van dit jaar dan weten we dat we last kunnen krijgen van (te) veel regenwater. Straten, huizen, dorpen, tunnels, viaducten, natuur maar ook boeren hadden last van het vele water met hier en daar veel schade tot gevolg.

Als waterschapbestuurder is onze eerste vraag altijd: is het onveilig, want Veiligheid staat bij It Wetterskip voorop. De volgende vraag is: is er sprake van wateroverlast. En de derde vraag is: wie is verantwoordelijk?

Voor degene die last hebben van het vele water is de eerste vraag: hoe kom ik er weer vanaf? Vele mensen hebben zelf initiatief genomen en waar mogelijk heeft de gemeente, maar ook het waterschap zich ingezet om de hoeveelheid water zo snel mogelijk weg te krijgen. Je ziet dus dat er in korte tijd en op bepaalde plekken heel veel water kan vallen. De één zegt dat dit komt door opwarming van de aarde en een ander benoemt het als een natuurverschijnsel wat door de eeuwen heen wel vaker het geval is geweest. Feit blijft wel dat we er last van hebben en kunnen we iets doen om overlast te voorkomen? >> Lees verder

Nieuw zwembad De Kûpe in Buitenpost opent deuren

Maandag 30 augustus gingen de deuren van het nieuwe zwembad in Buitenpost open. Met een wedstrijdje over de stormbaan werd zaterdag 4 september het zwembad door wethouder Jouke Spoelstra en kinderen uit Buitenpost officieel in gebruik genomen. ‘De Kûpe vervult in deze regio al 47 jaar een belangrijke functie. Hier hebben veel generaties leren zwemmen. Ik zelf ook,’ vertelt wethouder Jouke Spoelstra. ‘In het nieuwe zwembad krijgt het leszwemmen een impuls en stimuleren we breedtesport waaronder waterpolo en wedstrijdzwemmen. Ook het doelgroepzwemmen kunnen we beter faciliteren in dit bad, zodat iedereen mee kan doen en kan genieten van dit mooie zwembad.’ >> Lees verder

Cameratoezicht op basisscholen in Achtkarspelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende twee jaar alle basisscholen in Achtkarspelen te voorzien van cameratoezicht. Aanleiding voor het besluit zijn de aanhoudende klachten en een onverminderd aantal schademeldingen van de basisscholen in de gemeente. ‘Het is niet alleen dat er vernielingen zijn, waarvan de kosten voor rekening van de gemeente zijn, maar ook de ergernis van troep en viezigheid op de pleinen,’ aldus wethouder Spoelstra. ‘De basisscholen en de gemeente willen graag dat de pleinen een fijne functie in de buurt hebben, ook buiten schooltijd. >> Lees verder

Partijcongres in Den Bosch

Partijleider Wopke Hoekstra sloot het partijcongres in Den Bosch op 11 september j.l. af met een inspirerende speech. “Ik sta hier om verantwoordelijkheid te nemen op één van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij. En ik neem die verantwoordelijkheid omdat ik ten diepste overtuigd ben van de waarde van ons verhaal voor de samenleving. Het bindt ons. Het bindt mij. Het maakt onze partij uniek. En wat mij betreft: Onmisbaar.” Lees hier zijn speech.

 

Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641 l.zandbergen@achtkarspelen.nl
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp