Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief maart 2021

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

Van het bestuur

Dizze kear, neist de digitale ferzje, ek in papieren ferzje fan ús Nieuwsbrief mei in soad ynformaasje oer de kommende ferkiezings foar de Twadde Keamer. Fryske kandidaten en listtriuwers stelle har foar. Jo kinne de folsleine list mei kandidaten en listtriuwers fine mei in soad ynformaasje oer elkenien as jo CDA kandidaten googelje.Wy hoopje dat jo genietsje fan it lêzen fan dizze edysje en gelokkich stimme foar de kandidaat fan jo kar.

Bestjoer fan CDA Achtkarspelen

Deze keer naast de digitale ook een papieren versie van onze maandelijkse nieuwsbrief met veel informatie over de komende Tweede Kamer verkiezingen. Friese kandidaten en lijstduwers stellen zich voor. De complete lijst van kandidaten en lijstduwers met van iedereen veel achterliggende informatie vindt u als u googelt op  cda kandidaten. We wensen u veel leesplezier met deze editie en succes met het stemmen op de kandidaat van uw keuze.

Bestuur CDA Achtkarspelen

Ik ben van m’n geloof gevallen…
Onlangs sprak ik met iemand over de komende verkiezingen. “Jij weet natuurlijk al wie je gaat stemmen”, was de opmerking die werd gemaakt. “De eerste vrouw op de CDA-lijst, want dat doe je immers altijd?!”. 
De veronderstelling klopte, maar… Nee, dit jaar niet. Alhoewel, ik heb lang getwijfeld.Anne Kuik, de eerste vrouw op de lijst van het CDA, ken ik als een zeer bevlogen jonge vrouw, die zich inzet voor een samenleving waarin we meer rekening houden met elkaar.

Met name de concrete acties die zij heeft gevoerd voor de bestrijding van mensenhandel, de gedwongen prostitutie en ook het preventiebeleid van de volksgezondheid spreken me aan. Maar niet alleen haar inzet voor deze zaken, maar ook de manier waarop. Ze zoekt mensen op en spreekt met betrokkenen. Kortom ze weet wat er gaande is en spreekt in Den Haag vanuit de kennis, die ze bij deze contacten opdoet.

Maar nee, dit jaar niet…
Dit jaar gaat mijn stem naar een man. En dat niet (alleen) vanwege zijn ongelooflijk grote inzet op het dossier van de toeslagen-affaire. Nee, iets anders  waarvoor hij zich inzet spreekt mij aan. Iets waar ik de laatste jaren ook op het vlak van de gemeentepolitiek tegen aan loop. Het vertrouwen in de overheid is geschaad. De overheid is een organisatie van Wetten en Regels. De wetten en regels - die er zijn – lijken steeds meer het doel en niet een middel te zijn. De ambtenaar voert uit, controleert, maar ziet de burger waar het om gaat niet staan. Niets ten nadele van de hardwerkende ambtenaar. Hij/zij zou misschien wel anders willen, maar het controleren en uitvoeren van de wetten en regels is zijn/haar werk.  

De dagelijkse praktijk, de mens achter de wetten en regels, ze worden vergeten. Of erger nog, de aandacht daarvoor is niet gewenst. 

Geen politieke tegenstellingen maar een gezamenlijk doel.
In de politieke arena is het daarnaast nog eens zo, dat er veelal gesproken wordt vanuit partij politieke standpunten, waarbij vooral de tegenstellingen worden belicht en niet gekeken worden naar de gezamenlijke doelen. Een goed voorbeeld, dat het anders kan heeft Pieter Omzigt laten zien in de samenwerking met Renske Leijten in de toeslagen-affaire.

Pieter Omtzigt schrijft ook over de ongelooflijke ingewikkeldheid van veel wetten en regels. Zelf heb ik me onlangs verdiept in de WMO en de WLZ, omdat ik te horen kreeg dat mijn moeder moest overstappen van de WMO naar de WLZ. Er kon mij niet worden uitgelegd waarom en ook niet welke consequenties dit had. Door er zelf een studie van te maken vond ik een mogelijk antwoord. Mijn conclusie was: er is geen verplichting en overstappen heeft wel een (financiële) consequentie. Mij lukte het om allerlei ingewikkelde stukken te lezen, maar dat is niet aan iedereen gegeven.

Wat mij ook aanspreekt in zijn “tien voorstellen voor meer macht en tegenmacht” is zijn opmerking over ervaring en deskundigheid van kamerleden. Naast een goede vertegenwoordiging vanuit de regio (ik ben heel blij met onze kandidaat Harry van de Molen, die het geluid uit Fryslân in de Tweede Kamer goed laat horen) is het ook belangrijk dat er deskundigheid aanwezig is. 
We vinden het allemaal gewoon dat er in een ziekenhuis een gediplomeerd en ervaren arts is, die ons behandelt. Ook vinden we het normaal dat de auto in de garage zijn APK-keuring krijgt van een ter zake deskundige monteur. Maar, ik schrok ervan om te lezen dat er bij de bespreking over belastingzaken in de Tweede Kamer er niet één woordvoerder is met een achtergrond als fiscalist. Alhoewel, misschien heeft iedereen er verstand van, want we betalen toch allemaal belasting (grapje). 
Dit is trouwens ook een nadeel van alle kleine partijen. Grotere partijen kunnen het zich permitteren deskundigen op verschillende terreinen binnen de fractie te hebben. 

Kortom, ik kan zo nog wel even doorgaan. Ik kan de Podcast van Pieter Omtzigt over het Nieuw Sociaal Contract aanbevelen. Zijn boek over dit onderwerp hoop ik binnenkort te lezen.
Mijn stem gaat deze keer niet naar een vrouw, maar naar Pieter Omtzigt.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen 
Fractievoorzitter CDA Achtkarspelen

Verbondenheid | Spreekbuis Thea Kuipers
Vorig jaar rond deze tijd heb ik, tijdens de fractievergadering enthousiast kunnen vertellen over onze prachtige wintersportvakantie in Oostenrijk. Een vakantie met goede sneeuw, veel zon en allemaal vrolijke mensen. Nog diezelfde avond liet iemand me zien wat de weersverwachting van de daarop volgende week zou zijn in Oostenrijk. Voor die week werd er prachtig zonnig ski weer verwacht. Helaas kwam later die avond de mededeling vanuit Oostenrijk dat per direct de ski liften in Oostenrijk werden gesloten vanwege corona. Dit was de eerste maatregel vanuit buitenland, maar een week later werd in Nederland de lockdown aangekondigd. Een periode van thuiswerken en thuis blijven. En nog steeds leven we in een wereld waarin ons normale leven onder druk staat. 

Schaatsen 
Wat waren we dan ook blij met de vorst, die ervoor zorgde dat we in februari de schaatsen onder konden binden, hebben we veel energie opgedaan om verder te gaan. In deze coronatijd gingen de kinderen en gezinnen met elkaar het ijs op. Wat opviel is dat er op de ijsbanen in onze dorpen met man en macht gewerkt werd om het ijs kwalitatief goed te maken. Wat was er veel verbondenheid in de dorpen! Zo hebben we gezien dat juist de verbindende activiteiten ervoor zorgen dat een dorp actief blijft en juist daardoor leefbaar blijft. Deze verbondenheid in de dorpen moeten we vasthouden! Zeker in de tijd dat we moeten bezuinigen in onze gemeente. Het is duidelijk dat we dit samen moeten doen; gemeente en inwoners. Dat past ook bij de begroting  “Mei-inoar trochpakke”. 

Impact 
Eén van de maatregelen is dat Achtkarspelen in 2022 stopt met de huidige subsidies voor Sociaal Cultureel Werk in de huidige vorm. Hoewel er wel iets voor in de plaats komt zorgt het zeker voor veel vragen en onzekerheden bij de plaatselijke belangen. Wat voor impact, en met name financieel, heeft dit voor de dorpen. Door als CDA-fractie in gesprek te gaan met de plaatselijke belangen en Sociaal Cultureel Werk hopen we samen te komen tot een goede invulling. Hoe kunnen we het samen doen en hoe kunnen we de financiële middelen zo goed en verantwoord mogelijk inzetten.  Samen in gesprek over hoe wij mee kunnen denken, wat kunnen wij voor hen betekenen. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat er met verbondenheid en elkaar opzoeken veel moois kunnen bereiken. Laten we het samen doen; Mei inoar!

Thea Kuipers, Steunfractielid  CDA Achtkarspelen

Jouke Spoelstra uit Drogeham lijstduwer CDA
Op de afgelopen provinciale ALV in Fryslân is de regionale staartlijst van het CDA vastgesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen. De 31-jarige Jouke Spoelstra mag plaatsnemen op positie 64 van de staartlijst in Fryslân.
Spoelstra is niet de enige jonge lijstduwer. Maar liefst 45 jonge lijstduwers door het hele land zijn toegevoegd aan de kandidatenlijst voor het CDA. Dit riante aantal laat zien dat het jongerengeluid bij het CDA gehoord wordt. 

Jouke Spoelstrais ondanks zijn jonge leeftijd al jaren actief als wethouder en daarvoor raadslid in Achtkarspelen. In de regionale campagne wil hij zich inzetten voor meer woningbouw, sportmogelijkheden voor iedereen toegankelijk maken en gelijke onderwijskansen creëren. “Samen met de zes jongerenkandidaten op de toplijst laten we aan Nederland zien dat bij het CDA jongeren meetellen, meepraten en meedoen!”, aldus Spoelstra.

Kandidaat-Kamerlid én jongeren kandidaat Harmen Krul is trots dat de CDA-kieslijst wordt versterkt met zo veel jong talent. “Het is mooi om te zien dat het CDA kiest voor een diverse lijst met veel jongeren. Dat past bij een brede volkspartij. Samen met alle jonge lijstduwers gaan we ons inzetten voor betaalbaar wonen, een duurzame toekomst en een kansrijke start voor alle jongeren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, aldus Krul.

Brandbrief: horeca en winkels
zo snel mogelijk weer open!

Dat corona een gevaarlijk gezondheidsprobleem is weet iedereen. Daarnaast zijn er veel neven effecten door de lockdowns. Het sociale leven is met een klap tot stilstand gekomen. Eenzaamheid ligt op de loer, noodzakelijke behandelingen voor andere ziekten worden uitgesteld en sportieve en culturele activiteiten zijn niet meer mogelijk.

De horeca en het MKB (en vooral winkeliers en dienstverleners) staan inmiddels met de rug tegen de muur. Hun levenswerk moet verplicht dicht, hun spaargeld droogt op en hun pensioenpotje wordt voortijdig opgemaakt. 

Met begrip voor hun situatie heb ik samen met burgemeester Brouwer vorige week de brandbrief van H&I in ontvangst genomen. Daarbij hebben we toegezegd hun zorgen extra onder de aandacht te brengen van deTweedeKamer. Tijdens het werkbezoek van Harry van der Molen hebben we uitgebreid over deze problematiek gesproken. Wat nodig is is perspectief, een moment om naar toe te werken.

Wethouder Harjan Bruining

Onderstaand  het persbericht behorende bij de brandbrief.
‘Er is een onhoudbare situatie ontstaan, waarbij ondernemers met de rug tegen de muur staan.’ Dat zei Abbe Borger als voorzitter van H&I Surhuisterveen. Donderdag bood hij wethouder Harjan Bruining en burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen een brandbrief aan. Dat deed hij namens de winkeliers, horeca en non-food retail. ‘Langere winkelsluiting is niet meer haalbaar en leidt tot onherstelbare schade en faillissementen.’ 

Wethouder Bruining van Economische Zaken had alle begrip voor de actie. ‘Dit is niet alleen aan de orde in Surhuisterveen, maar in alle dorpen van onze gemeente. Ondernemers spelen een enorm belangrijke rol in onze samenleving. Den Haag beslist, maar moet begrip hebben voor wat dit betekent. Geef de ondernemers op zeer korte termijn perspectief over wanneer ze hun bedrijf weer kunnen openen voor het publiek.’ De brandbrief bevatte ook een oproep om de situatie onder de aandacht te brengen bij de Veiligheidsregio, het kabinet en collega burgemeesters. ‘Dit krachtige en begrijpelijke signaal maak ik graag breed kenbaar’, aldus Oebele Brouwer. ‘Een vitaal ondernemersklimaat is van groot belang voor onze gemeente.’ 

‘Per sector zijn er inmiddels voldoende slimme plannen om corona-proof de deuren van horeca en winkels weer te openen. Als het aan de winkeliers in Surhuisterveen ligt, kan dat al vanaf woensdag 3 maart,’ aldus Abbe Borger.

Fryske kandidaat Douwe de Vries Nr 43 op de lijst CDA stelt zich voor

Beste CDA-ers in Achtkarspelen,

Mijn naam is Douwe de Vries, 51 jaar en geboren en getogen in Hallum. Ik heb 25 jaar gewerkt bij het familiebedrijf Hellema Hallum in de koekjes, waarvan vijftien jaar als financieel directeur. Maar ik wou nog eens wat anders en ben in 2016 weer gaan studeren. Na achtereenvolgens Engels, Accountancy en Belastingrecht te hebben gestudeerd ben ik overgestapt naar de Belastingdienst. Daar ben ik nu de contactpersoon voor alle gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe. 

Mijn leven lang ben ik al CDA-lid, want dat is me als boerenzoon met de paplepel ingegoten en dat raak je nooit weer kwijt. Met name de 'C' is wat mij altijd heeft en altijd zal blijven binden aan het CDA. Na 25 jaar met plezier maar ook de nodige inspanning ondernemer te zijn geweest, wil ik nu graag wat terugdoen voor de maatschappij, als het mij gegeven is. En dan wil ik vooral mijn best gaan doen voor Fryslân en voor ondernemers. 

Telkens weer als ik spreek met jongeren in onze provincie, komt altijd weer het woningtekort ter sprake, hier in Hallum maar ook in Achtkarspelen. Woningen zijn er niet. Deze zijn te duur voor starters en als klap op de vuurpijl kopen Randstedelingen de woningen voor de neus van onze jongeren weg. We zijn veranderd van een krimpregio in een groeiregio. En daarom is het nu de tijd om op onze tellen te passen. 

Het is prima dat we de trek uit de Randstad als gevolg van corona en de te dure woningmarkt aldaar gaan opvangen, maar daar moeten we wel dingen voor terug gaan eisen! Voor onze ondernemers, voor onze jongeren en starters op de woningmarkt en ook voor onze landbouwers, die vaak miljoenbedrijven runnen, maar nog steeds hun melk- en voerrobot via twee koperdraadjes moeten besturen omdat het Rijk en de provincie de aanleg van glasvezel naar bedrijven in het buitengebied te duur vinden.

Het is mijn overtuiging, dat de oorzaak van veel van onze Fryske problemen de 'ondervertegenwoordiging' is van Fryslân in Den Haag. Op basis van het inwoneraantal van Fryslân hebben we recht op zes Tweede Kamerleden, zoals in de tijd van Joop Atsma. We hebben er nu maar twee. En hoe goed Harry en Aukje het ook doen, ze kunnen nooit samen vechten voor zes. Daartegenover hebben slechts twee provincies, namelijk Noord- en Zuid-Holland samen maar liefst 75 kamerleden! Let wel: dat is de halve Tweede Kamer! Als fervent aanhanger van Pieter Omtzigt denk ikzelf met hem ook, dat een nieuw regionaal kiesstelsel hier in de toekomst een oplossing kan bieden, maar ook nu al kunnen we als Friezen de macht in handen nemen door massaal onze voorkeurstem uit te brengen op een extra Fryske kandidaat.

'Want hoe kan Fryslân met de huidige samenstelling de Haagse aandacht en gelden krijgen die zij verdient? En hoe kan er met het enorme Randstad-overwicht een gewogen oordeel gegeven worden over de maatregelen in de Friese landbouw, de woningbouw voor onze jongeren en ondersteuning van dorpshuizen op het platteland?

Doordat de stad aan aantrekkingskracht verliest, wordt het platteland steeds belangrijker. Vanuit Fryslân zijn de bewoners altijd bescheiden en niet veeleisend, maar als we hier de trek uit de stad moeten opvangen verwachten we daar wel wat voor terug. Zo moeten naast de Lelylijn, glasvezel voor iedereen en samenwerking met de andere noordelijke provincies er bovenal snel meer woningen worden gebouwd bij de dorpen. Want ook onze eigen kinderen moeten straks een plek voor zichzelf kunnen vinden. Vandaar mijn oproep: 'Stim en nim it plattelân yn eigen hân!' 

Met hertlike groetnis oan elkenien,

Douwe

Waterschapsbestuurder Piet Kuipers
onderzocht CDA verkiezingsprogramma
Volgende aandachtspunten met vermelding van pagina uit het CDA verkiezingsprogram wil hij onder uw aandacht brengen.
• P71 Resten van geneesmiddelen komen via het rioolwater steeds vaker in het oppervlaktewater terecht en vormen een bedreiging voor het waterleven en de drinkwaterproductie. We zetten in op het terugdringen hiervan in samenwerking met gemeenten en waterschappen. 

• P76 Water, droogte en het voorkomen van verzilting van landbouwgronden vormen
grote strategische uitdagingen voor de komende jaren. In een waterrijk land als Nederland moet het mogelijk zijn om voldoende zoet water beschikbaar te houden voor de landbouw, de natuur en de mens. Voor een goede balans in het waterbeleid houden wij vast aan de waterschappen, inclusief de geborgde zetels in het algemeen bestuur.
• Bodemdaling in het veenweidegebied leidt in het hele land tot schade aan huizen, gebouwen, wegen en landbouwgronden. Wij wijzen in het nieuwe kabinet één coördinerend minister aan die samen met gemeenten, provincies, waterschappen, landeigenaren en grondgebruikers komt tot een effectief pakket van maatregelen om de bodemdaling terug te dringen. De Impulsregeling veenweide wordt voortgezet en uitgebreid met een investeringsagenda voor bebouwd gebied om samen met grondeigenaren en –gebruikers naar passende compensatie te zoeken voor de waardedaling van het eigendom vanwege beperkingen in gebruiksmogelijkheden en om de leefbaarheid en vitaliteit te bevorderen.
• Onze kennis over voedsel, water en duurzaamheid is van wereldklasse. Het Nationaal Groeifonds biedt ook voor de agrarische sector mogelijkheden voor investeringen in onderzoek en innovatie en de versterking van kansrijke clusters van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de agrofoodsector.

• P83  Het nieuwe kabinet sluit met de gemeenten, provincies en waterschappen een bestuursakkoord over de uitvoering van bestaand beleid en de nieuwe plannen
in het regeerakkoord. Bij nieuwe taken hoort altijd nieuw budget. Gemeenten en provincies kunnen ook een aanvraag doen bij het Nationaal Groeifonds voor  investeringen in de regionale economie.

"Er is geen simpele oplossing. Het hele weefsel van de rechtsstaat moet worden onderzocht en gerepareerd."

Deze week verscheen het boek van Pieter Omtzigt: Een Nieuw Sociaal Contract. Bestel hem bij je lokale boekhandel!

Veldborden “Stem CDA” staan er weer

Op donderdag 25 februari zijn de grote veldborden geplaatst op een aantal strategische plaatsen in onze gemeente. Misschien heeft u ze al zien staan. Heel veel campagne activiteiten zijn helaas niet mogelijk door corona maatregelen. Gelukkig valt deze activiteit niet onder die maatregelen. Ook roepen wij al onze leden en sympathisanten van CDA op om raamposters bij u thuis aan te brengen.

Wij hopen dat de borden en uw raamposters zorgen voor extra stemmen op CDA op 17 maart bij de TweedeKamer verkiezingen. Dank aan de medewerkers bij het plaatsen en vooral ook de medewerking van eigenaren van de locaties waar de veldborden staan.
Op de foto de plaats bij rotonde Surhuisterveen.

Friese CDA kandidaten Kamerlid Douwe de Vries en Harry van der Molen in Drogeham

Zaterdag 20 februari kwamen CDA Kamerlid Harry van der Molen (nr. 9) en kandidaat Kamerlid Douwe de Vries (nr. 43) op bezoek in Drogeham. Ze werden ontvangen door wethouder Jouke Spoelstra en raadslid Meindert Talma.
Zowel  Tusken Diken en Feanen Dierenartsenpraktijk alsook You vs You Fitcentre zijn bezocht. Juist door op deze manier kleinschalig en corona-proof op pad te gaan kun je goed stil staan bij verschillende onderwerpen.
In de dierenartsenpraktijk zijn we rondgeleid door Tjitske Roesten Frank Roest in hun moderne en nieuwe praktijk en kregen op die manier inzicht in hun dagelijkse werkzaamheden en uitdagingen. Daarna spraken we over de hoeveelheid aan controles en dubbele administraties in de agrarische sector voor zowel boer als dierenarts. Verhelderend en goed om deze signalen bij ‘Den Haag’ kenbaar te maken.
Daarna gingen we naar You vs You Fitcentre (in de voormalige dierenartsenpraktijk). Hier gaf ondernemer Hugo van Echtelt een rondleiding en gingen we met name in gesprek over de gevolgen van corona voor hem als ondernemer en zijn klanten. Ook de kansen die er lagen voor sport in zijn algemeenheid werden besproken. Hier werd duidelijk dat sport belangrijk is voor zowel het fysieke maar ook het mentale.
Harry en Douwe, bedankt voor jullie bezoek aan Drogeham en Achtkarspelen en veel succes in de campagne!

Wopke Hoekstra: Nu doorpakken voor een
nieuw perspectief voor de middenklasse

Tijdens de aftrap van de campagne in Eindhoven heeft CDA lijsttrekker Wopke Hoekstra presenteerde hij ‘het verhaal van ons land: de Nederlandse belofte. Een nieuw perspectief voor de middenklasse voor een beter Nederland-na-corona.

Hoekstra wil een nieuw perspectief voor een sterke en eerlijke economie, een krachtige en verantwoordelijke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid. De behoefte aan verandering is groot, een frisse start en een nieuw begin. Om te kiezen voor een andere koers om ons land opnieuw vorm te geven. Het coronavirus is nog niet weg, maar vandaag kijken we met elkaar vooruit. Naar het Nederland van morgen.  
“De Nederlandse belofte is de belofte van vooruitgang. De belofte dat wie zich inspant, daar ook voor wordt beloond. Dat je met hard werken van een dubbeltje een kwartje kunt maken. Die belofte is de afgelopen tien jaar op verschillende manieren gebroken, de erfenis van tien jaar VVD. De verandering die nodig is, is groter dan rafelrandjes bijknippen. Het roer moet om. En dat kan alleen door nieuw perspectief te geven en het huis grondig op orde te brengen. Het CDA neemt die verantwoordelijkheid om nu door te pakken. Door te pakken om de Nederlandse belofte te herstellen, de belofte dat je inzet altijd zal worden beloond,” aldus Hoekstra. 
Dit land, ons land, waar iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Met als belofte dat die inzet zal worden beloond. Dat is het Nederland waar ik voor sta. Een nieuw perspectief voor de middenklasse. Een beter nederland-na-corona. NU DOORPAKKEN

Levensloopbestendige woningen in Augustinusga

De grond waarop de voormalige OBS Maskelyn stond wordt door de gemeente te koop aangeboden. De vrijgekomen schoollocatie aan de Boskamp/W.B. van der Kooiwei in Augustinusga is leeg komen te staan na de clustering van het onderwijs in Augustinusga. “De voormalige basisschool is gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt. Met input van het dorp zijn we gekomen tot een nieuw plan voor de invulling van de locatie”, aldus wethouder Jouke Spoelstra. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen het bestemmingplan vastgesteld en gaan de bouwkavels met de nieuwe randvoorwaarden in de verkoop.

Levensloopbestendige woningen
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee levensloopbestendige woningen van het type “patio” en een groen parkje dat ook als tijdelijke waterberging kan dienen. De aanleg van het parkje en de openbare infrastructuur wordt de gemeente Achtkarspelen uitgevoerd. De verkoop vindt plaats middels inschrijving. Op de website
www.achtkarspelen.nl/maskelyn staat meer informatie over de verkoopprocedure, bouwmogelijkheden en locatie.

 Foto: Gemeente Achtkarspelen
CDJA leukste politieke jongeren organisatie Nederland

Het CDJA is al ruim 35 jaar een aanjager van het inhoudelijke debat binnen en buiten het CDA. Het CDJA staat bekend om haar functie als luis in de pels van het CDA en weet de moederpartij vaak te verrassen met een verfrissende blik en originele standpunten. 

Naast de rol als aanjager van het inhoudelijke debat is het CDJA ook een organisatie waarbinnen je jezelf kunt ontwikkelen, veel kunt leren en veel nieuwe mensen kunt ontmoeten. Het CDJA organiseert, op verschillende niveaus, talloze bijeenkomsten, debatten, trainingen en inhoudelijke discussies.

WORD LID

Gratis themapakketten voor peuters Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen heeft afgelopen week, samen met de kinderopvang-organisaties gratis themapakketten uitgedeeld aan alle 2- en 3-jarige peuters in de gemeente. Omdat peuters door de coronacrisis de afgelopen periode niet naar de peuterspeelzaal of dagopvang konden, missen ze ontwikkelingskansen die zij normaal gesproken op de opvang krijgen aangeboden.
En ondanks dat de scholen/kinderopvang komende maandag weer opengaan is het knutselpakket ook leuk voor een regenachtige weekend dag of de komende voorjaarsvakantie. “In de gratis knutselpakketjes zitten allerlei ideeën voor activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunt ondernemen,’ zegt wethouder Jouke Spoelstra. ‘Zo kunnen ze zich in deze periode spelenderwijs toch blijven ontwikkelen. En het is vooral leuk om samen te doen!’. 

Het pakket bestaat uit een aantal werkbladen met het thema “Kleding”, een boekje, vouwblaadjes en een potje lijm met een lijmkwast.

Ouders van peuters die normaal gesproken naar de peuterspeelzaal of kinderdagopvang gaan hebben het pakketje inmiddels ontvangen. Het pakketje is in een tasje aan de deur gehangen. Ouders van peuters die niet naar een opvang gaan, kunnen een pakket aanvragen via de website van de gemeente Achtkarspelen www.achtkarspelen.nl/aanvraag-peuterpakket

Wethouder Jouke Spoelstra overhandigt een knutselpakketje aan Marc de Haan en zijn moeder Gepke Burggraaff. Foto: Gemeente Achtkarspelen

CDA werkbezoek in Surhuisterveen

Op zaterdagmiddag 20 februari kwamen CDA kamerlid Harry van de Molen en kandidaat kamerlid Douwe de Vries op bezoek in Achtkarspelen.

Na de ochtend in Drogeham te zijn geweest was het ’s middags de beurt aan Surhuisterveen. Vanuit CDA Achtkarspelen waren Harjan Bruining en Sandra van der Ploeg aanwezig.

Gastheer Abbe Borger (filiaalhouder Albert Heijn en voorzitter H&I) begeleide de delegatie door het centrum van Surhuisterveen, waar de reconstructie in volle gang is. De eerste contouren van een bijzonder fraai centrum zijn inmiddels zichtbaar. Toch bood het ook een trieste aanblik omdat het winkelend publiek nu nog ontbreekt. Abbe gaf aan dat er snel verandering in moet komen. Als dit te lang duurt hebben we straks een mooi centrum maar zijn de winkelpanden leeg. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de voedselbank van Surhuisterveen. Voorzitter Sietze van der Velde verwelkomde ons op hartelijke wijze. Na een uitleg van het ontstaan en de werking van de voedselbank, die volledig op vrijwilligers draait, werd een rondleiding gegeven. Zeker nu, in coronatijd, is de Voedselbank nog meer onmisbaar voor onze bevolking.

Zowel de Voedselbank als de Albert Heijn worden geleid door betrokken en bevlogen ondernemers. Het was een boeiende middag.  

Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641 l.zandbergen@achtkarspelen.nl
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp