Copy
Nieuwsbrief
mrt-apr 2015
  

In deze nieuwsbrief:

Nieuws van de werkvloer
Community of Practice 
De Knop Om

 
Word lid

Wil je lokale, groene stroom én inspraak? Of wil je meewerken aan een energieneutraal Nijmegen? Meld je dan nu aan en word lid.

 

 

Volg ons op

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter

Nieuws van de werkvloer


Beste leden en geïnteresseerden in NovioVolta,
 
De afgelopen tijd heeft het bestuur niet stilgezeten, maar hebben wij weinig van ons laten horen. Daarom nu een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen, zodat wij jullie kunnen laten zien dat NovioVolta leeft en bruist.
 
Om te beginnen hebben wij en vaste plek in Van Nature. Dat is het ‘Duurzaam Warenhuis’ in Nijmegen. In het warenhuis zijn behalve Van Nature ook eetcafé Crudo en kapper HAZ te vinden. Je vindt het aan de kop van de Burchtstraat, naast Halfords.
In de winkel is een ruimte ingericht waar NovioVolta zich presenteert. Op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag is er tussen 11.00u en 15.00u iemand van NovioVolta aanwezig. Een eigen plek is voor ons een heel nieuwe ervaring en er wordt dan ook veel energie gestoken in de begeleiding en opleiding van onze mensen. Het is de plek waar (nieuwe) leden en geïnteresseerden NovioVolta kunnen ontmoeten.
 
Om ook tijdens vakantie en ziekte voldoende bezetting te hebben, willen we het huidige team graag verder versterken met mensen die voor NovioVolta één of meer dagen per week aanwezig kunnen zijn tussen 11.00u en 15.00u. Eventueel kan dat in de vorm van een participatieplaats via de gemeente Nijmegen. Er is in dat geval ook een vergoeding en onkostenregeling mogelijk.
 
Ben je nieuwsgierig? Kom gerust eens langs in onze nieuwe stek.
 
VAN NATURE
Het duurzaam warenhuis
Burchtstraat 126
6511 RK NijmegenCommunity of Practice

In het najaar van 2012 ging de Community of Practice (CoP) van Gelderse Lokale Duurzame Energiebedrijven van start. Leden van NovioVolta hebben in het afgelopen half jaar regelmatig deelgenomen aan bijeenkomsten van deze CoP.

Het doel van de CoP is om de succesvolle ontwikkeling van lokale duurzame initiatieven in Gelderland te bevorderen. NovioVolta doet mee om onze kennis en ervaringen te delen, en om onderling en met derden, nieuwe oplossingen te ontwikkelen. De CoP wordt gevormd voor en door circa 20 andere Gelderse initiatieven, beginnend en gevorderd.

Vanuit NovioVolta hebben wij onze ervaring met het project De Knop Om ingebracht. Wij hebben zelf veel gehad aan de informatie over het initiatief van de overheid met de titel Postcoderoos. Dat leek ook voor ons interessant als mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van een school te leggen en de stroom te leveren aan bewoners in hetzelfde postcodegebied. Uit de ervaring van andere coöperaties en een vertegenwoordiger van de belastingdienst bleek het voor de deelnemers niet lonend om dit in de huidige vorm te realiseren.

De Knop Om

De knop Om is begonnen als een project vanuit de gemeente, samen met woningbouwverenigingen in Neerbosch-Oost. Het doel was om aan de ene kant energie -en daarmee geld- te besparen en aan de andere kant de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Tandem Welzijn is gevraagd, samen met NovioVolta, een plan op te stellen om deze beide doelen waar te maken.

We zijn op de fundamenten, die vanuit Het Groene Hert gelegd zijn, verder gegaan. Deze mooie, maar enigszins technische aanpak heeft geleid tot voldoende deelnemers, maar blijkt niet de kracht en de aandacht van deelnemers vast te kunnen houden. In overleg met de betrokken partijen is De Knop Om daarom omgebouwd tot een energiewedstrijd.

De nieuwe aanpak legt meer de nadruk op het samen bedenken hoe je energie kunt besparen en minder op de techniek. Door het samen vinden van manieren om energie te besparen, en door het wedstrijdelement, krijgt de sociale cohesie meer aandacht.
 

ALV 19 februari

Op 19 februari 2015 was de Algemene Ledenraadsvergadering van NovioVolta bij Crudo aan de Burchtstraat in Nijmegen.
Tijdens deze vergadering is ons beleidsplan voor 2015 goedgekeurd en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Binnenkort ontvangen de leden de notulen van de vergadering.
 
In de volgende nieuwsbrief willen wij jullie meer vertellen over de samenwerking met het Windpark Nijmegen-Betuwe betreffende de promotie van de aandelen in het windpark.
Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2015 NovioVolta, All rights reserved.
 U ontvangt deze email omdat u lid bent van NovioVolta of heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van onze activiteiten. Wij delen uw gegevens niet met derden en u kunt zich op ieder moment uitschrijven voor deze mailinglijst.

Our mailing address is:
INFO@NOVIOVOLTA.NL
unsubscribe from this list | update subscription preferences