Copy
Lees nu de nieuwsbrief van NovioVolta! 
Nieuwsbrief
Feb-Mrt 2014

In deze nieuwsbrief:

  • Kom ook naar officiële aftrap 29 maart!
  • Incasseren van lidmaatschapsgeld 2014
  • Jola legt voorzitterschap neer
  • Provincie steunt ons met 'Wind meets Sun'
  • Zelf wederverkoper worden?
  • De Knop Om is een succes!

Agenda:

  • 29 maart: De aftrap van NovioVolta
Word lid

Wil je lokale, groene energie én inspraak? Of wil je meewerken aan een energieneutraal Nijmegen? Meld je dan nu aan en word lid.

Volg ons op

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter


AFTRAP NOVIO VOLTA

Op zaterdagavond 29 maart vindt de offiële aftrap van NovioVolta plaats! Onze leverancier Huismerk Energie is natuurlijk van de partij. Er zijn optredens van muzikanten en een DJ, hapjes en drankjes en een spetterende energiequiz! Je kan ter plekke lid of klant worden en krijgt meer informatie over de diensten die we willen gaan aanbieden. Neem gerust vrienden, familie en andere bekenden mee. We zien je graag om 19:30 in DROOMvilla LUX, Oranjesingel 42, in Nijmegen!

Lidmaatschapsgeld 2014

NovioVolta bestaat uit leden die samen tijd, geld, contacten en kennis inzetten voor de gedeelde droom: een energieneutraal Rijk van Nijmegen. Met het lidmaatschapsgeld organiseren we activiteiten en kunnen we met de leden, burgers en bedrijven van Nijmegen initiatieven ontwikkelen die de droom dichterbij brengen. Je contributie geeft je stemrecht en inspraak tijdens ledenraadvergaderingen, want in een coöperatie als NovioVolta zijn de leden de baas! In de toekomst kun je profiteren van collectieve voordelen die nu in ontwikkeling zijn. Voor wie een machtiging heeft afgegeven wordt er een contributie van minimaal € 25 afgeschreven in maart. Dit is de contributie voor 2013 én 2014. Bedankt voor je steun en inbreng!
Heb je vragen over je contributie, mail dan naar Kim, onze financiële man.


Jola legt voorzitterschap neer

NovioVolta gaat een nieuwe fase in. Na de opstartfase ontplooit NovioVolta met behulp van haar actieve leden meerdere activiteiten en staat er nog veel op stapel. Daar hoort een voorzitter bij met voldoende tijd om die kar te trekken. In overleg met het bestuur is Jola van Dijk tot de conclusie gekomen dat dit vraagt om een nieuwe voorzitter. Klik hier voor het uitgebreide verslag. Bas van Nistelrooij gaat als plaatsvervangend voorzitter op zoek naar een vervang(st)er, die uiteraard door de leden zal worden gekozen. NovioVolta dankt haar bestaan voor een deel aan Jola, die zich als een van de initiatiefnemers geweldig heeft ingezet voor de oprichting. Bij de organisatie heeft iedereen begrip voor haar keuze en zijn we blij dat ze nog wel betrokken blijft bij NovioVolta.
 


'Wind meets Sun'

Hoe kan je zoveel mogelijk groene energie op een hectare ontwikkelen? Met deze hoofdvraag heeft NovioVolta, met projectorganisatie Wiek II en de cooperatie Windpark Nijmegen gezamenlijk een aanvraag ingediend voor de tender "Wind Meets Sun". Van de 36 ingediende voorstellen bij de provincie Gelderland zijn door een jury 6 aanvragen geselecteerd en wij zitten daarbij! Er kan nu onderzocht worden hoe langs de A15 boven bedrijventerrein de Grift in Nijmegen Noord windmolens en een weide van zonnepanelen op een slimme wijze gecombineerd kunnen worden. Vraagstukken als technische netinpassing, salderen in de postcoderoos en de betrokkenheid van bewoners worden zo professioneel onderzocht. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen, maar dit succesje mogen we alvast vieren!
 


Zelf wederverkoper worden?

Je kunt zelf wederverkoper van Huismerk en NovioVolta worden door de Energie Academie te volgen bij Huismerk Energie. Je krijgt alles uitgelegd over wet en regelgeving bij het afsluiten van energiecontracten, richtlijnen van de Nederlandse Consumenten Autoriteit en de ins en outs van de energiemarkt. Na deze training die een klein dagdeel duurt, ben je officieel dealer en wederverkoper van groene energie, lokaal opgewekt en aangesloten bij NovioVolta en Huismerk Energie. Interesse? Mail Hans Verhoeff. 


De Knop Om is een succes

De Knop Om, het pilotproject in Neerbosch-Oost waar bewoners bewoners adviseren over energiebesparing, komt op stoom. Inmiddels hebben zich zo’n 34 huishoudens als deelnemer aangemeld en zijn er 9 energieambassadeurs (bewoners uit de wijk) die vanaf nu gaan starten met de eerste huisbezoeken. Het project heeft inmiddels de nodige publiciteit gekregen met artikelen in De Gelderlander en De Brug. Er is ook veel belangstelling voor het pilotproject vanuit de vakwereld, de Directeur-Generaal Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken kwam in februari op bezoek in maart volgt er een bezoek van een Tweede Kamerlid van Groen Links. Klik hier voor meer informatie.
 
Email Marketing Powered by Mailchimp Copyright © 2014 NovioVolta, All rights reserved.
unsubscribe from this list | update subscription preferences