Copy


 
  

Voor wie aangenaam en onbezorgd thuis wil blijven wonen!
Mantelzorg: zorgen voor je ouders
Kun jij dat aan?
 
Zorgen voor je ouders als ze het zelf niet meer kunnen: het lijkt zo vanzelfsprekend. Zij hebben toch ook altijd voor jou gezorgd? Maar in de praktijk is het vaak een zware opgave. Want je hebt ook nog je eigen drukke leven… 
 
Het is je al eerder opgevallen. Je moeder begint oud te worden. Ze heeft het ene gezondheidsprobleem na het andere, ze moet vaak naar de dokter, ze is een stuk minder actief dan vroeger.
Eenvoudige klusjes
En ook al bezweert ze dat ze jouw hulp niet nodig heeft, je merkt aan alles dat ze die hulp juist heel goed kan gebruiken. Het moment is aangebroken dat jij voor haar moet gaan zorgen in plaats van andersom. En dat is confronterend.
In eerste instantie zal het misschien nog bij eenvoudige klusjes blijven. Omdat ze slecht ter been is en snel vermoeid, doe jij de boodschappen voor haar. Als ze naar de dokter moet, breng jij haar weg. En af en toe kook je wat simpele maaltijden, die ze thuis alleen nog maar hoeft op te warmen. Dat is helaas niet meer genoeg als haar gezondheid verder achteruit gaat.
Natuurlijk wil je moeder zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En als het maar even kan, wil ze ook zo min mogelijk vreemde hulp in huis. Dat betekent dat de zorg voor je moeder voor jou tot een behoorlijk zware taak kan uitgroeien.
Mantelzorg
We hebben het in zo'n geval over mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig voor iemand zorgen met wie zij een emotionele band hebben. Hun hulpbehoevende kind, ouder of partner bijvoorbeeld. Klikt hierop voor volledig artikel.
'Groene bladgroenten goed voor hersenen'
Elke dag een portie groene bladgroenten consumeren, helpt mogelijk bij het op afstand houden van dementie. Tot die conclusie komen onderzoekers van Rush University Medical Center in Chicago. 
Voor de studie bestudeerden zij 950 ouderen - met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar - gedurende vijf jaar. Daaruit bleek dat degene die dagelijks een of twee porties spinazie of kool aten een langzamere mentale achteruitgang ervaarden dan de mensen die helemaal geen bladgroenten nuttigden.
Ook na correctie voor factoren als geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, roken, bewegen en het risico op Alzheimer (bijvoorbeeld door familiegeschiedenis) bleef het effect overeind.Klik hier voor meer informatie

Een derde ouderen woont thuis met beperkingen

Een derde van de ouderen die thuis blijft wonen, heeft moeite met de dagelijkse handelingen in huis. Ze hebben vooral problemen met traplopen en het doen van zwaar huishoudelijk werk. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 
Twee derde van de thuiswonende 65-plussers ervaart geen beperkingen. Naarmate de leeftijd vordert, daalt het percentage ouderen zonder beperkingen. Van de 65- tot 74-jarigen heeft 79 procent geen beperkingen, bij 75 jaar en ouder is dat nog maar 51 procent.
 
90% woont thuis
De overheid wil ouderen steeds langer zelfstandig laten wonen. Dat is volgens het CBS te zien aan de cijfers. Het aantal ouderen in Nederland groeit snel, maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis of een andere (zorg)instelling daalt. In 1995 woonde nog 17 procent van de 75-plussers in een instelling, in 2014 nog maar 10 procent. Van de 65-plussers woonde 95 procent thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen.
 
Zich verplaatsen buitenshuis, licht lichamelijk werk (was ophangen) en in bad gaan of douchen kost het minste moeite. Ook hier geldt dat de oudere groep uiteraard meer problemen heeft dat de groep 65- tot 74-jarigen.

Gezinsuitbreiding bij de Schotse Hooglanders op Veluwezoom 

Mensen verdwalen in de nieuwe zorgregels
Bij wie moet ik nu zijn voor mijn zorg, en wat als de ene instantie naar de andere wijst? Steeds meer mensen verdwalen in het nieuwe zorgsysteem en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Bij diverse organisaties trekken mensen daarover in toenemende mate aan de bel. Ze klagen over slecht geïnformeerde medewerkers van helpdesks, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes, onvindbare zorgdossiers en toegenomen formulierenstromen.
 
Hulp gevraagd
Zorgverzekeraars, gemeenten en het Rijk zijn sinds 1 januari allemaal verantwoordelijk voor een deel van de zorg. Daardoor hebben mensen ofwel te maken met een zorgkantoor namens de verzekeraars, het CIZ namens het Rijk of het Wmo-loket van de gemeente. Voor zorg via de gemeente moeten mensen de ene keer naar het wijkteam, de andere keer direct naar de gemeente.Mensen die zelf niet precies weten onder welke wet ze vallen, worden ten onrechte vaak van het ene naar het andere loket gestuurd. Ook het zorgaanbod en de regels zijn zo veranderd dat dit voor verwarring zorgt. Klik hier voor meer informatie.

Eigenaar Saar aan Huis - Den Bosch/Vught:

Charlotte is voor de regio Den Bosch, Vught en Oisterwijk het aanspreekpunt voor Saar aan Huis. Zij heeft twee zoons. Charlotte heeft in Amsterdam Kunst Management & Beleid gestudeerd. Na haar opleiding is zij in San Francisco gaan werken. Inmiddels woont zij zes jaar in Vught en heeft zij de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het samenbrengen van mensen.

Door haar werkzaamheden in de bemiddeling weet Charlotte wat er speelt in de gezondheidszorg. Haar empathie en betrokkenheid voor ouderen in combinatie met haar pragmatische aanpak en organisatietalent zet zij sinds maart 2015 in voor Saar aan Huis. Graag komt zij bij senioren thuis om samen te bekijken welke kwalitatief hoogstaande mantelzorg er kan worden ingezet om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Zelfstandigheid is vanzelfsprekend zolang alles goed gaat. Ouder worden gaat echter gepaard met gebreken. Deze gebreken zijn soms klein soms wat groter. Feit blijft echter, ze zijn er. Maar dit hoeft allang geen belemmering meer te zijn voor een fijn, actief en bovenal zelfstandig leven. 
 
Een van onze Saars ondersteunt u thuis graag op een prettige manier. Neem voor vragen contact op met een vestigingsmanager

Alzheimer-nederland 
Dementie of alzheimer wat dan....!!!
Alzheimer Nederland geeft informatie aan mensen met dementie en hun naaste omgeving.

 

of
 

 met een van onz
vestigingsmanagers
Copyright © 2014 Saar aan Huis, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@saaraanhuis.nl