Copy


 
  

Voor wie aangenaam en onbezorgd thuis wil blijven wonen!

’Mantelzorg moet betaald’

Woensdag 17 feb Telegraaf: Ertan Basekin en Sophie Kluivers
Amsterdam - CNV-voorzitter Limmen roept politiek op tot actie. Onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige naastenzorg. Mantelzorgers doen het bijna allemaal uit liefde, soms tegen wil en dank. Maar vaak kunnen ze de zorg voor een ernstig ziek of hulpbehoevend familielid nauwelijks combineren met hun werk. Ziekteverzuim neemt toe en in sommige gevallen zijn ze zelfs genoodzaakt te stoppen met werken, blijkt uit een inventarisatie van vakbond CNV.
Voorzitter Maurice Limmen roept de politiek dan ook op om in actie te komen. „We hebben te maken met een groot maatschappelijk probleem. Het gaat hier om een groep van ruim 600.000 mensen en de problemen zullen de komende jaren alleen maar toenemen, omdat Nederland verder vergrijst.”
Limmen wil de problematiek ook aankaarten tijdens de volgende bijeenkomst van de Sociaal Economische Raad (SER), die het kabinet adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaaleconomisch beleid. „Het kan iedereen overkomen dat je plotseling moet zorgen voor zieke ouders, een zieke partner of kind. We worden ouder en werken langer. Dat zet de mantelzorger onder grote druk.”
 

Familieband vaak te slecht voor mantelzorg

Volkskrant 6/2/16 door M. Vermeulen 

Vier op de tien relaties tussen ouders en volwassen kinderen zijn niet harmonieus. Van de broers en zussen heeft de helft weinig, slecht of geen contact. Als bloedverwanten elkaar al de helpende hand toesteken, bij ziekte of werkloosheid, neemt het aantal onderlinge conflicten vaak toe. Het is dan ook de vraag of de overheid succes kan boeken bij het stimuleren van mantelzorg.

Dat schrijft onderzoeker en socioloog Martijn van Hogerbrugge – op basis van een analyse van de familiebanden in Nederland – in Demos, het blad van het Nederlands Interdisciplinair Demo-grafisch Instituut (NIDI). De kern van het betoog van Hogerbrugge is dat familiebanden in beton lijken gegoten. Is het contact afstandelijk, of conflictueus, of juist heel intiem? Dan is dat tien jaar later doorgaans nog zo. De flexibiliteit om het contact op te schroeven als een zus of vader hulpbehoevend wordt, is er vaak niet. Daarvoor zijn de patronen van contact te diep ingesleten. Lees verder.

Een boek over de wereld van dementeren

Hoe is het leven als dementerende? Op die vraag probeert Erik Zwiers antwoord te krijgen. Hij volgt zes dementerenden met wie hij dagelijkse dingen doet waaronder boodschappen en koken. Ook gaat hij met ze naar de stad of een museum. Soms gaan ze wandelen of tekenen. Na een jaar schrijft Erik een boek over de belevingswereld van deze mensen. "Zolang ik er ben" ligt eind april in de winkel. Het project wordt grotendeels bekostigd middels crowdfunding. Lees hier meer informatie. (of zie de website www.zolangikerben.nl)

Welke vogel ziet u het meest in de tuin?

Saar (Stephanie) aan het woord

Ik begeleid ouderen in de thuissituatie zodat ze zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Gezien mijn ervaring begeleid ik voornamelijk mensen met alzheimer of dementie en hun partner. Daarnaast heb ik nog mijn eigen gezin met kinderen en kan ik er op deze manier ook nog voor hen zijn. Met mijn cliënten doe ik zoal boodschappen, kook en wandelen we samen, maar ook ondersteun ik bij de administratie daar waar nodig. Als het ware help ik mensen om structuur in hun dag te brengen. Ik heb regelmatig met andere Saars overleg die actief zijn gelijksoortige cliënten.
Hoe vind je je werk?
Ik vind mijn werk leuk omdat het zo afwisselend is. Elke cliënt is anders en er speelt bij alle mensen een andere problematiek. Ook vind ik het prettig om contact te hebben en te onderhouden met de familie en/of mantelzorgers. Cliënten zijn blij dat ze begeleidt worden en dat ze positief in hun eigen kracht worden gezet. Dit geeft hun een goed gevoel van eigenwaarde.

Zo krijgt u hulp van uw gemeente

Hebt u hulp nodig van uw gemeente om op hoge leeftijd zo lang mogelijk in uw eigen woning te blijven wonen? Dat gaat vaak via een keukentafelgesprek. Lees hier alles over dat gesprek, de manier waarop u zich zo goed mogelijk voorbereidt én het maximale resultaat haalt. Ook wijzen we u op gratis ondersteuning en instrumenten die voor u beschikbaar zijn. Zodat u de hulp krijgt die u nodig hebt. Lees hier meer.
Studie: kokosolie doodt 93 % darmkankercellen
Overal ter wereld wordt gezocht naar een medicijn voor kanker. Er zijn zoveel verschillende soorten kanker en het vinden van een echt medicijn is er nog altijd niet, maar er is in ieder geval goed nieuws. 
Aan de universiteit van Adelaide is onderzoek gedaan naar de effecten van kokosolie. Een bepaald bestanddeel in kokosolie, laurinezuur, doodt darmkankercellen stellen de onderzoekers in tijdschrift Cancer Research. Na twee dagen kokosolie gebruiken was al meer dan 90% van de darmkankercellen afgestorven. Lees verder.
Saar aan Huis richt zich op mensen die de wens hebben comfortabel thuis te willen blijven wonen met persoonlijke (mantelzorg) ondersteuning en aandacht. Saar aan Huis bezit de expertise en de creativiteit om met u hier samen invulling aan te geven.  


Alzheimer Nederland geeft informatie aan mensen met dementie en hun naaste omgeving.

 

Copyright © 2014 Saar aan Huis, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@saaraanhuis.nl