Copy


 
  

Voor wie aangenaam en onbezorgd thuis wil blijven wonen!
"Het leven moet weer een feestje worden"
8 okt 2015, Door Maarten Kroese

Nu kwetsbare ouderen langer thuis wonen, neemt hun behoefte aan zorg toe. Medische of huishoudelijke, maar ook eenvoudige zorg. Boodschappen doen of samen wandelen. "Saar aan Huis" kan helpen. Tegen een bescheiden tarief krijgt de hulpzoekende oudere een vaste Saar toegewezen om fijne of nuttige dingen te doen. Saar aan Huis heeft nu zes vestigingen in het land.

 
Klikt op foto voor volledig artikel.

Mantelzorg een dure hobby

Mantelzorgers… ze zijn onmisbaar in onze samenleving. Altijd geweest, en nu de zorg wordt ‘gekaasschaafd’, nog meer dan vroeger. Zonder mantelzorgers zou de wereld er een stuk beroerder voor staan. Dus laten we ze vooral liefhebben en in het zonnetje zetten, want ze nemen de zorg een deel van het vele werk uit handen en zijn een zegen voor degene voor wie ze zorgen.Maar wat meldt het nieuws nu? Lees verder.

Muziek, een waardevol instrument in de zorg

Muziek is niet weg te denken uit ons leven. Luisteren naar muziek geeft een bijzondere beleving, het roept emoties op en brengt mensen in contact. Er is aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen gebieden in de hersenen; taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en gebieden waar betekenis wordt gegeven aan zintuiglijke prikkels.
Zo krijgen mensen met diepgevorderde dementie door het luisteren naar muziek herinneringen terug. Kinderen met autisme leren zich door muziek beter te uiten in hun gedrag en emotie. Mensen die een herseninfarct hebben gehad, kunnen door muziektherapie hun spraak leren verbeteren. Doordat muziek positieve gevoelens oproept, kan het ondersteunen bij stressvolle momenten in de dagelijkse zorg. Ook in het ziekenhuis wordt muziek ingezet als middel tegen pijn, stress en angst, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een operatie. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Alle reden om vaker muziek in te zetten als hulpmiddel in de zorg.

Ondersteuning bij dementie vraagt om sociale benadering

Mensen met dementie wonen verreweg de langste periode van hun ziekteverloop gewoon thuis. Het leed en de behoefte aan ondersteuning zijn dan niet direct of uitsluitend gerelateerd aan (medische) zorg. De huidige aandacht bij dementie gaat vooral uit naar zorg (verpleeghuizen, thuiszorg, casemanagement) en het medisch domein (diagnostiek, biomedisch onderzoek, onbegrepen gedrag). Het is goed dat hierin wordt geïnvesteerd, onder andere met de zorgstandaard dementie en het deltaplan dementie. Maar wat in de gaten moet worden gehouden is dat mensen met een vorm van dementie verreweg de langste periode van hun ziekteverloop gewoon thuis wonen. Lees verder.
 

Bijeenkomst dementie voorziet in behoefte

Op dinsdag 8 december vond de informatiebijeenkomst van Saar aan Huis plaats met als thema "Systeemproblematiek" bij mensen met dementie. De grote opkomst liet een hoge betrokkenheid zien bij het onderwerp. 
 
Gastspreekster Adrienne de Jonghe van SHDH gaf een presentatie over de rol van specialist ouderengeneeskunde en wat zij kan bijdragen in de thuissituatie. Met daarin verweven systeem therapeutische principes die kunnen helpen in de communicatie en omgang met cliënt en zijn of haar familie/mantelzorger. 
 
De bijeenkomst was bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een thuiswonende persoon met dementie en die meer wilde weten over bijvoorbeeld de ziekte, het verloop ervan en de ondersteuningsmogelijkheden thuis. 

Cliënt aan het woord: Opeens gaat het niet meer........

Mijn vader is 91 jaar. Hij woonde tot ieders tevredenheid enkele jaren in het verzorgingshuis Oldenhove in Overveen.
Mijn vader had daar weinig hulp nodig, eigenlijk alleen voor de warme maaltijd en voor het medicijngebruik.
Toen Oldenhove ging sluiten moesten we uitkijken naar iets anders. De keuze was verpleeghuis of zelfstandig wonen. Wij waagden de sprong naar zelfstandig wonen in een flat in de Bentveldse Bodaan. Hier bestond de mogelijkheid van het krijgen van zorg uit het bijbehorende verpleeghuis.
Maar toen de verhuizing achter de rug was, gebeurde er iets waar niemand rekening mee had gehouden: door de nieuwe omgeving raakte mijn vader totaal van slag. De zelfstandigheid van voorheen was helemaal weg, hij was de weg kwijt in zijn nieuwe huis, zijn geheugen liet hem in de steek en hij toonde geen enkel initiatief meer tot wat dan ook.
De door ons gevraagde hulp van het huis was bij lange na niet genoeg, er was een crisissituatie ontstaan. Wij hadden acuut hulptroepen nodig.
Van een bevriende huisarts kreeg ik de naam Saar aan Huis te horen. Lees verder. 

Namens team
Saar aan Huis

Saar aan Huis richt zich op mensen die de wens hebben comfortabel thuis te willen blijven wonen met persoonlijke (mantelzorg) ondersteuning en aandacht. Saar aan Huis bezit de expertise en de creativiteit om met u hier samen invulling aan te geven.  


Alzheimer Nederland geeft informatie aan mensen met dementie en hun naaste omgeving.

 

Copyright © 2014 Saar aan Huis, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@saaraanhuis.nl