Copy
    Stordata, datavitenskap, maskinlæring og datavarehus. 
Tekstanalyse, kategorisering av bilder, overvåking av sosiale medier, kundeanbefalinger og prediksjoner. 
Les dette i din nettleser

Kunstig intelligens i ekstrem utvikling

Året 2016 var gjennombruddet for bruk av kunstig intelligens i Norge. Stadig flere tester nå ut mulighetene.

Selskaper som Google, IBM, NVIDIA, Facebook, Amazon og andre kommer løpende med nye og oppsiktsvekkende resultater.  
Vi går her gjennom noen eksempler på brukstilfeller hvor utviklingen har skutt fart og hvor Chronos leverer konsulenttjenester og løsninger.

Språkoversettelse 
Google Translate har nå byttet til en helt ny og banebrytende algoritme*. Denne algoritmen er basert på nevrale nettverk. Algoritmen oversetter fra alle språk til en indre representasjon. Slik trenger ikke Google lenger å trene opp algoritmer for hver eneste kombinasjon av alle språk.

Faktisk har Googles med denne nye opplærte algoritmen oppfunnet et nytt universelt språk! 

[*Sequence-Sequence learning]

Bilde: Automatisk oversettelse mellom språk

Anbefalingsmotorer
[Anbefalingsmotorer predikerer hvilke varer som har høye sannsynlighet for å bli kjøpt av kunden i framtiden.]
Google har laget en ny anbefalingsmotor** for Youtube som er vesentlig mer treffsikker en tidligere løsning. Denne løsningen er bygget med Googles frigitte maskinlæringsplattform Google TensorFlow#. Algoritmen leser hvor lenge brukerne har sett på en video, alder, kjønn og andre demografiske data, samt hvor lenge siden og hvor ofte brukerne har sett på videoer. Algoritmen trenes over millioner av videoer. Til forskjell fra mange tidligere algoritmer tar den hensyn til rekkefølgen videoene er konsumert, visningstiden, samt søk og visningshistorikk. 

[**Recsys 16. September 2016]
[#Chronos bruker denne plattformen]
Bilde: Anbefalinger: Fra linkedIn

Klassifisering av bilder
Treninger over millioner av bilder på nettet har gjort det mulig å klassifisere innholdet i bilder innenfor mer enn tusen klasser. I dag kan man bruke ferdiglærte modeller som startgrunnlag, blant annet levert av Clarifai, for tilpassete klassifiseringer av bilder spesifikt for din virksomhet. For eksempel kan et bildebyrå automatisk arkivere bildene sine og et forsikringsselskap kan automatisk klassifisere bilder tatt av skader. 

Bilde: Fra clarifai demo

Klassifisering av tekst
Avanserte algoritmer leser gjennom tekstene dine (eposter, dokumenter, websider, sosiale medier etc.) og klassifiserer tekstene i emner du selv har definert, eller som algoritmen selv foreslår. Emneklassifiseringen kan for eksempel brukes til

  • avanserte søk,
  • etablering av automatiske arkivnøkler og avansert arkivering, samt
  • automatisk distribusjon av eposter eller henvendelser til relevante deler av organisasjonen (f. eks. dispatch på kundesenter).
Bilde: For analytikerne - Visualisering av emneklassifiseringsalgoritmens resultater


OCR-lesing av skannete tekst
Nøyaktigheten i gjenkjenning av tegn og ord basert på maskinlæring basert på eksempler er blitt vesentlig bedre de siste årene. Algoritmer klarer nå også å gjenkjenne håndskrift. Avanserte metoder forstår forskjellige tegnsett og kan også fjerne støy i det scannete dokumentet som kommer fra skygger, bretter, rifter, kaffeflekker, smuss eller liknende.

Bilde:  Gjenkjenning av tegn

Dette var noen få eksempler på hva som er mulig å få til med kunstig intelligens nå om dagen.  Du finner listet opp noen flere brukstilfeller på Chronos' hjemmeside.

Kontakt oss for å lære mer om disse og andre brukstilfeller.

Om Chronos
En viktig fundament for Chronos' posisjon er samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. I året som har gått har vi utvidet vårt samarbeid med Norges arktiske universitet (UiT) på utdanningssiden. En av våre 4 gründere er for eksempel Professor på UiT innen fagområdet.

I løpet av 2016 har Chronos blant annet bistått staten, en arbeidspolitisk organisasjon og en nordisk handelsbedrift (VVS grossist) med utvikling av datavarehus, løsning for overvåking av sosiale medier, anbefalingsmotor og prediksjoner av ressursbehov.

PS. Den norske Dataforening har etablert en egen faggruppe for Kunstig Intelligens og Robotikk hvor Chronos deltar.
Faggruppen har eget spor på Software 2017. Sees vi der?

Ta sats, bli med å surfe på digitaliseringsbølgen!
hilsen oss i
Chronos AS

-fra data til handling

Du finner oss på: 
www.chronosit.no  | twitter: @Chronos_IT | linkedin:ChronosIT

Bilde: Et nevralt nettverk gjenskaper en katt etter å ha blitt lært opp av van Goghs malerier først.
Copyright © 2017 Chronos AS, Alle rettigheter.


avmeld meg fra epostliste    oppdater epostlistepreferanser 

Email Marketing Powered by Mailchimp