Copy
Bigdataplattform,- datavitenskap - avanserte prediksjonsløsninger - 
bi-, datavarehus  og  databasekompetanse - prosjektarbeid - forskning.

"Your Information Available - Always, Aynywhere"
Les denne eposten i din nettleser

Vårhilsen

Vi i Chronos merker en økende interesse for datavitenskap og bigdata.  Vi definerer datavitenskap som leting etter, og raffinering av, kunnskap i data.
Denne kunnskapen kan brukes til å bygge kompetanse for manuelle beslutninger eller som grunnlag for helautomatiserte beslutningsløsninger.

Vi opplever en stor spredning i interessen for datavitenskap. Interessen spenner seg fra de som er levende opptatt og engasjert eller prøvende og nysgjerrige - til de som er ganske uinteresserte.

Særlig ser vi stor interesse i bank og finans og i innovative programvareselskaper som satser på avanserte løsninger for kundene sine. 
Kanskje er vi litt undrende til at vi ikke ser at alle i handelsnæringen viser samme entusiasme. I denne bransjen er det foreløpig de største selskapene som er i gang. 

Eventuell mangel på interesse eller skepsis tror vi i stor grad skyldes at virksomhetene har liten erfaring med avansert datavitenskap fra tidligere. Mange tror datavitenskapsprosjekter koster mye og at de gir begrensete resultater.  

Pris: I dag er avanserte programmer og teknikker tilgjengelig for ekspertisen fritt på nettet. Du trenger definitivt ikke kjøpe software til hundrevis eller millioner av kroner for å komme i gang.

Nytteverdi: Selskaper som Google, Facebook, Zalando, Amazon, Statoil, Tripadvisor, Expedia, Spotify, Evernote, Adobe, FourSquare, Intel, Yahoo!, Twitter, Speeddate bruker datavitenskaps-løsninger som er tilgjengelig også for Chronos. Det er en grunn til at disse innovative virksomhetene bruker disse løsningene.
De vil tjene eller spare penger.

Chronos leverer konseptstudier på vår bigdata/datavitenskaps-lab i Vika blant annet på følgende områder:

 1. Tekstanalyse av tilbakemeldinger i kundesenter (hva er det egentlig kundene er misfornøyd med? Som regel vet kundene hva som er registrert i databasen på kundehenvendelser, men kan ikke forholde seg til detaljkorrespondansen annet enn akkurat under håndtering av den enkelte henvendelsen. 
 2. Prediksjon av framtiden  (eksempler fra våre prosjekter:  aktivitet og ressursinnsats i hotellbransjen, last på bagasjesystemer og sorteringsterminaler og energiforbruk i bygg og anlegg).
 3. Automatisert klassifisering/kategorisering av tekster (for eksempel kategorisering av eposter og dokumenter for arkiv og gjenfinning. 
 4. Regresjon/klassifisering - finne statistiske/matematiske mønstre i data.. 


Litt om Chronos aktiviteter de siste måneder:  

 1. Deltatt i forskningsprosjekt innen datavitenskap mot energibransjen i samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre norske og internasjonale aktører.
 2. Levert avansert prediksjonsløsning for planlegging av belegg hotellbransjen..
 3. Gjennomført konseptstudie på prediksjon av last på bagasjesystemer.
 4. Forvaltet og utviklet en rekke database og datavarehusløsninger innen helse, finans og transport..
 5. Gjennomført  rådgivningsoppdrag innen bigdata, datavitenskap, informasjonsarkitektur og prosjektarbeid.
 6. Veiledet på doktorgradsoppgave innen avansert datastøttet kunnskapsbygging. 
 7. Startet opp masteroppgave innen avansert prediksjon.
 8. En ny ansatt  siden nyttår.

Seminar: I juni planlegger vi et datavitenskap/bigdata-seminar i samarbeid med Effecto Consulting. Vi vil sende ut en invitasjon til dette snart. Følg med!

Denne eposten er sendt til deg som kunde, samarbeidspartner, sparringspartner eller interessent.  Ønsker du ikke eposter fra Chronos kan du avmelde deg nederst i eposten.

hilsen oss i Chronos.

Du finner oss på: 
www.chronosit.no  | twitter: @Chronos_IT | linkedin:ChronosIT

Copyright © 2015 Chronos AS, Alle rettigheter


fjern meg fra denne listen    oppdater preferansene 

Email Marketing Powered by Mailchimp