Copy
    Egen bigdataplattform, avanserte prediksjonsløsninger, datavarehus og forskning. 
Vi avslutter Chronos' første hele driftsår og går inn i 2015
med store forventninger.
God jul og godt nyttår til alle våre kontakter!
View this email in your browser

Julehilsen

Vi ønsker alle kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter en god jul og et godt nyttår!

Chronos er i ferd med å avslutte sitt første hele driftsår. 
Vi gir deg her en kort oppsummering runt Chronos' utvikling i året som er gått.

I løpet av 2014 har Chronos:  

- Etablert en bigdata og datavitenskapsplattform i vår datahall i Vika. Vi kan gi deg en flying start på ditt bigdata prosjekt.
- Fått syv nye kunder. Vi nærmer oss tyve kunder i vår portefølje. Vi takker for tilliten.
- Deltatt i forskningsprosjekt innen datavitenskap mot energibransjen i samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre norske og internasjonale aktører.
- Levert avansert prediksjonsløsning for planlegging av belegg på hoteller.
- Forvaltet og utviklet en rekke database og datavarehusløsninger innen media, helse og finans m.fl..
- Gjennomført flere rådgivningsoppdrag innen bigdata, datavitenskap, informasjonsarkitektur og prosjektarbeid.
- Arrangert bigdata-seminar. Medarbeidere har også holdt foredrag, blant annet på Smidigkonferansen og Sikkerhets- og sårbarhetskonferansen.
- Veiledet på doktorgradsoppgave innen avansert datastøttet kunnskapsbygging. 


Vi gleder oss til fortsettelsen i 2015 i samarbeid eller dialog med deg, enten du er kunde, samarbeidspartner, sparringspartner eller interessent. 

Vi takker for i år og ønsker deg en god jul og et godt nyttår!hilsen oss i Chronos AS.
 

Du finner oss på: 
www.chronosit.no  | twitter: @Chronos_IT | linkedin:ChronosIT

Copyright © 2014 Chronos AS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp