Copy
View this email in your browser

Vanaf 2 november tot en met 4 februari 2018 organiseert Sundaymorning@ekwc het evenement ‘Urnen’. Tijdens dit evenement staat de betekenis van het cremeren in de 21e eeuw centraal.
Met een tentoonstelling, lezingen, publicaties en overdenkingen wordt het thema van verschillende kanten belicht.
 
Centraal staat de tentoonstelling met meer dan 150 zeer uiteenlopende, hedendaagse urnen. Kunstenaars en ontwerpers uit diverse landen presenteren hun verbeelding van de urn, waarin niet alleen de betekenis van de omgang met overledenen zichtbaar is, maar ook de vaardigheid en creativiteit van het maakproces.
 
De tentoonstelling is te zien in het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk en is iedere week van woensdag tot en met zondag geopend, van 11.00u tot 17.00u. Toegang voor €5,-.

Ga voor meer informatie naar www.sundaymorning.ekwc.nl of volg de Facebookpagina.
From 2 November to 4 February 2018 inclusive, Sundaymorning@ekwc will be organising the 'Urns' event. The focus of this event is going to be on the significance of cremation in the 21st century. An exhibition, lectures, an informative magazine and contemplations will shed light on the theme from various sides.

The main focus will be on the exhibition, which will include more than 150 contemporary urns. Artists and designers from various countries will present their depictions of the urn, which will not only portray the significance of dealing with the deceased,  but also the skill and creativity of the production process.
 
The exhibition will be on display in the European Ceramic Workcentre in Oisterwijk and will be open every week from Wednesday to Sunday, from 11.00 to 17.00. The entrance fee is €5,00.

For more information about the event go to www.sundaymorning.ekwc.nl or follow the Facebook page.
Share
Tweet
Forward to Friend
Sundaymorning@ekwc  Almystraat 10  5061 PA Oisterwijk, the Netherlands

Copyright © 2015, All rights reserved.

sundaymorning@ekwc.nl 
sundaymorning.ekwc.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences