Copy
Nieuwsbrief Pleegzorg
NR. 8 / oktober 2016
  • Week van de Pleegzorg
  • Hartverwarmende Pleegzorgdag
  • Uw mening telt
  • Oproep nacht- en ontijplaatsingen
  • Medaille voor Mike
  • Thema-avond Safer Caring
  • Even voorstellen
  • Heeft u ervaring met opvang van een drugsbaby?
  • Weekend- en/of vakantiedeclaraties

Week van de Pleegzorg

Van 29 oktober t/m 6 november vindt de landelijk Week van de Pleegzorg plaats. Het doel van deze actieweek is om aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Jeugdhulp Friesland richt zich met name op kinderen met specifieke problematiek tijdens de Week van de Pleegzorg. Voor deze kinderen is het soms extra moeilijk een plek te zoeken. Middels het publiceren van kindgerichte profielen hopen we meer pleegouders te werven die deze kinderen willen opvangen. LEES VERDER ►

Hartverwarmende Pleegzorgdag

Ongeveer duizend pleegkinderen en -ouders liepen op 10 september jl. over de blauwe loper dierenpark Aquazoo binnen. Ze werden verwelkomd door de medewerkers van Pleegzorg. De zon scheen volop! LEES VERDER ►

Uw mening telt

Ieder kind heeft het recht om veilig en evenwichtig op te groeien binnen de warmte en geborgenheid van een gezin. Voor pleegkinderen kan dit enkel en alleen dankzij de inzet van u als pleegouders. Het is onze verantwoordelijkheid om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Wordt onze begeleiding ook als ondersteunend ervaren en wat kunnen we verbeteren? Onlangs is dit gemeten middels de P-toets. De resultaten kunt u lezen in de factsheets. LEES VERDER ►

Oproep nacht- en ontijplaatsingen

Wij zijn op zoek naar pleegouders binnen ons bestand die open staan voor nacht- en ontijplaatsingen. Dit houdt in dat u als pleegouder na kantoortijden en in de weekenden beschikbaar bent voor een crisisplaatsing. Het kind wordt in principe na 2 werkdagen doorgeplaatst. U wordt een aantal weken per (half) jaar ingeroosterd. Heeft u interesse? Neem dan z.s.m. contact op met uw pleegzorgbegeleider of via 088-1424500.

Medaille voor Mike

Woensdag 21 september rijkte burgemeester Van den Berg een bronzen medaille uit aan verschillende 'redders'. Mike is één van deze redders. LEES VERDER ►

Safer Caring in een digitale wereld

Vindt u het als pleegouders soms lastig om te zorgen voor veilig internetgebruik van uw pleegkind? Tijdens de thema-avond Safer Caring 'in een digitale wereld', kunt u ervaringen uitwisselen en informatie en tips delen over dit onderwerp. Hoe kunt u zich hiervoor opgeven? LEES VERDER ►

Even voorstellen..

Kristy, Helena en Hanneke lopen sinds kort stage bij Pleegzorg. In het kort stellen ze zich graag aan u voor. LEES VERDER ►

Heeft u ervaring met opvang van een drugsbaby?

Margje Nijboer is pleegouder en POR-lid. Samen met Pleegzorg zoekt ze pleegouders die ervaring hebben met het opvangen van een drugsbaby en deze ervaringen met andere pleegouders willen delen. LEES VERDER ►

Weekend- en/of vakantiedeclaraties

U hebt wellicht in de nieuwsbrief van april gelezen dat de registratie eisen veranderd zijn. De nachten die een pleegkind bij u verblijft, moeten voortaan sneller in ons registratiesysteem verwerkt worden. De gemeenten willen namelijk op de vijfde van elke maand weten welke kinderen bij ons in zorg zijn. Wat betekent dit voor u? LEES VERDER ►
ACTIVITEITENOVERZICHT


 
Safer Caring Veilig zorgen voor getraumatiseerde kinderen
17 november
24 november
1 december
Themaavond Safer Caring in een digitale wereld
8 november
Training specieke opvoedvaardigheden bij pleegkinderen
1 november
8 november
voor meer info kijk op onze site
Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar info@jeugdhulpfriesland.nl

Postbus 1266, 8900 CG Leeuwarden /
Badweg 4, Leeuwarden / 088-1424444
www.jeugdhulpfriesland.nl
www.bcwoodbrookers.nl
Jeugdhulp Friesland Badweg 4, Leeuwarden, The Netherlands Leeuwarden, FR 8934 AA Netherlands
Ik wil deze email niet meer ontvangen
Email Marketing Powered by Mailchimp