Copy
jeugdhulp_logo.png
Nieuwsbrief Pleegzorg
nr. 10 / februari 2017
  • Jeugdhulp in 2017
  • Nieuwe trainingen en thema's
  • Samenleesboek 'Hier woon ik'
  • Financiële Wegwijzer Pleegzorg 2017
  • Regeling vergoeding Bijzondere Kosten Pleegzorg 2017
  • Partnerschap met Alliantie Kind in Gezin
  • Hoe kunt u ons bereiken?
  • Pleegzorgservicepunt

Jeugdhulp in 2017

In 2017 willen wij dat alle Friese kinderen, jongeren en hun ouders bij opvoednood of –crisis, passende hulp ontvangen. Zodat zij (weer) veilig en zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Daarnaast blijven we investeren in kwaliteit en samenwerking. Wat zijn nog meer ambities voor dit jaar? U leest het in ons jaarplan 2017.
line-content.png

Nieuwe trainingen en thema's

Ieder jaar organiseren wij verschillende activiteiten voor pleegouders. Trainingen en bijeenkomsten rond een thema. U kunt ervaringen uitwisselen, informatie krijgen en uw kennis over bepaalde onderwerpen vergroten. Daarnaast ontmoet u andere pleegouders en pleegzorgmedewerkers. Neem snel een kijkje op onze site voor het trainingsaanbod 2017. Opgave gaat via het vernieuwde aanmeldformulier dat beschikbaar is op de site. 
line-content.png

Samenleesboek 'Hier woon ik'

In het boek 'Hier woon ik' staan vijf verhalen van kinderen in pleegzorgsituaties. U kunt het boek laten lezen door uw pleegkind, maar u kunt het ook zelf lezen als pleegouder, juf, meester, vriend, opa en oma. Het is niet voor niets een samenleesboek. Het is fijn als anderen meer over het leven van een pleegkind gaan begrijpen. Mocht u het boek nog niet ontvangen hebben van uw pleegzorgbegeleider, kunt u het bij haar/hem aanvragen.
line-content.png

Financiële Wegwijzer Pleegzorg 2017

De Financiële Wegwijzer 2017 vindt u op onze website. Wij willen u er graag op wijzen dat met ingang van 1 januari 2017 de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding niet worden geïndexeerd. De basisbedragen en de toeslagen daarop blijven voor het jaar 2017 even hoog als voor het jaar 2016. Op de site van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.
line-content.png

Regeling Vergoeding Bijzondere Kosten Pleegzorg 2017

De regeling voor de vergoeding van de Bijzondere Kosten Pleegzorg 2017 vindt u op onze website.
line-content.png

Partnerschap met Alliantie Kind in Gezin

Jeugdhulp Friesland is partner van de Alliantie Kind in Gezin. Samen met de partners van de Alliantie willen wij graag onze kennis en deskundigheid delen en aan zoveel mogelijk uithuisgeplaatste kinderen een plek bieden in een vervangende gezinssituatie. Kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen en uithuisgeplaatst worden, verdienen een plek in een pleeggezin of gezinshuis. Dat is beter dan opgroeien in een leefgroep. Het doel van de Alliantie is dat er over 10 jaar minstens de helft van alle uit huis geplaatste kinderen, vallend onder de residentiële jeugdzorg, een zorgvuldig gekozen gezin heeft dat hen recht doet. Jeugdhulp Friesland werkt hier graag aan mee.
line-content.png

Hoe kunt u ons bereiken?

Indien uw pleegzorgwerker afwezig is en u heeft een vraag, kunt u het secretariaat Pleegzorg bereiken via 088 1424444. Zij weet welke ambulant hulpverlener Pleegzorg die dag bureaudienst heeft en u te woord kan staan. 
Bij dringende vragen buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst via 088 1424402.
line-content.png

Pleegzorgservicepunt

Voor al uw vragen over pleegzorg kunt u contact opnemen met het Pleegzorgservicepunt. Op maandag en donderdag is zij tussen 10.00 en 11.00 uur te bereiken op 088 1424440. U kunt uw vraag ook mailen naar pleegzorgservice@jeugdhulpfriesland.nl
line-content.png
Trainingen en thema's

 
Training 'safer caring; veilig zorgen voor getraumatiseerde kinderen'
- 19 en 26 januari, 2 februari en 9 februari 2017 (Vol)
- 12 en 19 oktober, 2 en 9 november 2017

badweg 4 Leeuwarden
9.00 - 11.30 uur

- 15 februari,1, 8 en 15 maart 2017 (vol)
- 21 en 28 maart, 4 en 11 april 2017
- 10, 17, 24 en 31 mei 2017
- 12, 19 en 26 september en 3 oktober 2017
- 14, 21 en 28 november en 12 december 2017

badweg 4 leeuwarden
19.30 - 22.00 uur
line-sidebar.png
Training 'specifieke opvoedvaardigheden voor pleegkinderen'
- 14 en 28 februari, 14 en 28 maart en 11 april 2017
- 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november 2017

badweg 4 leeuwarden
19.30 - 21.45 uur
 
line-sidebar.png


 

thema-avond 'omgaan met borderline problematiek bij ouders'
9 maart 2017 

badweg 4 leeuwarden
20.00 - 22.00 uur
line-sidebar.png 
training 'omgaan met onveilig gehechte kinderen'
-  9, 16 en 30 mei 2017
- 10,17 en 31 oktober 2017

badweg 4 leeuwarden
19.30 - 22.00 uur
line-sidebar.png
 
thema-avond 'safer caring in een digitale wereld'
18 mei 2017

badweg 4 leeuwarden
20.00 - 22.00 uur
line-sidebar.png
 
thema-avond 'over rouw en verliesverwerking bij kinderen en jongeren'
27 september 2017

badweg 4 leeuwarden
20.00 - 22.00 uur
line-sidebar.png
Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar info@jeugdhulpfriesland.nl

Postbus 1266, 8900 CG Leeuwarden /
Badweg 4, Leeuwarden / 088-1424444
www.jeugdhulpfriesland.nl
*|LIST_ADDRESS|*
Ik wil deze email niet meer ontvangen
Email Marketing Powered by Mailchimp