Copy
Nieuwsbrief Pleegzorg
nr. 7 / Juli 2016
 • Pleegzorgdag
 • Uw mening telt voor kwaliteitsverbetering
 • Wat is de invloed van de pleegouderbuddy?
 • Waar hebben biologische kinderen van pleegouders behoefte aan?
 • Oproep Pleegouderraad
 • Richtlijn bijplaatsing in een pleeggezin
 • Over training 'opvoedvaardigheden voor startende pleegouders'
 • Digitaal declareren weekend- en vakantiepleegzorg
 • Reizen met pleegkind
 • Belangrijke telefoonnummers
 • Wijziging in uw gegevens

U komt toch ook naar de Pleegzorgdag?

Veel pleeggezinnen hebben zich al opgegeven voor de Pleegzorgdag op 10 september. Speciaal voor alle pleeggezinnen is het Aqua Zoo Park Friesland in Leeuwarden vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur geopend. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Ook voor eten en drinken wordt gezorgd. Het zou fantastisch zijn als alle pleeggezinnen komen. Via bijgaande link kunt u zich opgeven.  LEES VERDER ►

Uw mening telt voor kwaliteitsverbetering

In het voorjaar is gevraagd naar uw mening over de pleegzorgbegeleiding die Jeugdhulp Friesland biedt. Hiervoor is de P-toets gebruikt. Alle pleegouders zijn gevraagd deel te nemen aan deze meting. In het kort informeren wij u over de respons. LEES VERDER ►

Wat is de invloed van de pleegouderbuddy?

Er zijn intussen 11 pleegouders getraind om pleegouderbuddy te worden. Zij zijn gekoppeld aan pleeggezinnen. Inmiddels heeft de eerste terugkomavond plaatsgevonden. Janneke Bies, stagiaire Pleegzorg, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van pleegouderbuddy's op startende pleegouders. Nieuwsgierig naar de conclusie van het onderzoek? LEES VERDER ►

Waar hebben biologische kinderen van pleegouders behoefte aan?

Eind juni eindigt zijn stage bij Pleegzorg, waar hij vanaf september 2015 vanuit zijn opleiding SPH werkervaring opdoet. In zijn eindstage heeft Mindert Andrys Kamstra onderzoek gedaan naar de behoeften van biologische kinderen van pleegouders. Wat is uit het onderzoek naar voren gekomen? LEES VERDER ►

Oproep Pleegouderraad

De Pleegouderraad is op zoek naar nieuwe leden! Sinds een paar jaar functioneert binnen Jeugdhulp Friesland een Pleegouderraad (POR). Deze Raad is specifiek voor de algemene behartiging van de belangen van pleegouders en hun gezinnen opgericht. Bent u geïnteresseerd om lid te worden? LEES VERDER ►

Richtlijn bijplaatsing in een pleeggezin

De richtlijn 'groot pleeggezinnen' is onlangs gewijzigd in de richtlijn 'bijplaatsing in een pleeggezin'. In de hernieuwde richtlijn staat het pleegkind en zijn belangen centraal. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor de aanwezige eigen kinderen en de al geplaatste pleegkinderen. In het kort een samenvatting van de richtlijn. LEES VERDER ►

Over training 'Opvoedvaardigheden voor startende pleegouders'

'Je leert altijd iets, zowel van de trainers als van andere pleegouders. Je doet het niet alleen voor jezelf maar ook voor je pleegkind. Je komt er altijd rijker vandaan’. Dit is een reactie van Marsha die samen met Patrick zorg draagt voor 4 biologische kinderen, een pleegkind en een meeleefkind. Marsha is één van de pleegouders die de nieuwe training ‘opvoedvaardigheden voor startende pleegouders’ heeft gevolgd. LEES VERDER ►

Digitaal declareren weekend- en vakantiepleegzorg

U hebt wellicht via onze vorige nieuwsbrief vernomen dat wij de nachten die een pleegkind bij u verblijft, voortaan sneller in ons registratiesysteem moeten verwerken. Dat komt doordat de eisen aan de registratie veranderd zijn. Het declareren van weekend- en vakantiepleegzorg verloopt voortaan digitaal. Op onze website vindt u een declaratieformulier dat u kunt invullen en met één druk op de knop kunt verzenden. LEES VERDER ►

Reizen met pleegkind

Gaat u binnenkort met uw pleegkind op vakantie? Let dan op het volgende. LEES VERDER ►

Belangrijke telefoonnummers

Graag willen wij u attenderen op een aantal belangrijke telefoonnummers waarop u ons kunt bereiken bij een crisissituatie. LEES VERDER ►

Wijziging in uw gegevens

Mochten uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres gewijzigd zijn, horen we dat graag! U kunt de wijzigingen doorgeven via joustra.m@jeugdhulpfriesland.nl  
Activiteitenaanbod

INformatieavond
15 november
20.00 - 22.00 uur
badweg 4 leeuwarden
Training Safer Caring
Veilig zorgen voor getraumatiseerde kinderen
21 en 28 september
19.30 - 22.00 uur
Drachten

4, 11, 25 oktober en 1 november
19.30 - 22.00 uur
Leeuwarden

10,17, 24 november en 1 december
's ochtends
LeeuwardenCursus  omgaan met licht verstandelijke pleegkinderen en hun ouders
in samenwerking met de william schrikker groep
dinsdagavond 20 en 27 september, 4 oktober
Badweg 4 leeuwarden


Training
specifieke opvoedvaardigheden bij pleegkinderen
4, 11 en 25 oktober
1 en 8 november
19.30 uur
Badweg 4 leeuwarden


 
Opgave via activiteiten@jeugdhulpfriesland.nl
Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar info@jeugdhulpfriesland.nl

Postbus 1266, 8900 CG Leeuwarden /
Badweg 4, Leeuwarden / 088-1424444
www.jeugdhulpfriesland.nl
www.bcwoodbrookers.nl
Jeugdhulp Friesland Badweg 4, Leeuwarden, The Netherlands Leeuwarden, FR 8934 AA Netherlands
Ik wil deze email niet meer ontvangen
Email Marketing Powered by Mailchimp