Copy
Wordt de nieuwsbrief niet juist weergegeven? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief ParamotorWeb


26 juni 2014

Beste <<Voornaam>>,

In deze Nieuwsbrief staat slechts één onderwerp:"Doorbraak in het overleg".

Lees hieronder verder.


Veel lees- en vliegplezier!

Doorbraak in het overleg


Vrijstelling onder voorwaarden voor paramotors

De afgelopen weken is het overleg, dat meer dan vier jaar geduurd heeft in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft geresulteerd in een goede passende oplossing voor het opstijg- en landingsprobleem van paramotorvliegers.
We zijn dan ook erg blij met het behaalde resultaat.

Op 24 juni 2014 heeft de staatssecretaris van I&M een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin haar voornemen om paramotorvliegers een beperkte vrijstelling onder voorwaarden te verlenen.

Deze vrijstelling is vergelijkbaar met de vrijstelling, die per 1 juli 2010 verleend werd aan de drie overige in de motie de Rouwe/Meeuwis genoemde luchtsporten (vrije ballonnen, zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen).

Klik hier om de brief van staatssecretaris van I&M mevrouw Wilma Mansveld te lezen

Wat houdt de beslissing praktisch gezien in?

Nieuwe regelgeving:

1. Paramotors worden vrijgesteld van de verplichting een luchthavenregeling te hebben.

2. De RVGLT (regeling waarin de terrein eisen staan) blijft gelden. In de praktijk verandert op dit punt niets. Bij een TUG en luchthavenregeling moet immers al voldaan worden aan de RVGLT (klik hier voor de RVGLT. Ga naar hoofdstuk 3, paragraaf 5, artikel 26: "gemotoriseerde schermvliegtuigen"). 

3. Aan de vrijstelling wordt de voorwaarde verbonden dat de gebruiker beschikt over een "verklaring van geen bezwaar van de burgemeester" uit oogpunt van openbare orde en veiligheid.
Op die manier wordt bewerkstelligd dat de burgemeester zijn/haar taak ten aanzien van de handhaving van openbare orde en veiligheid goed kan vervullen.

4. Het voorstel is om de nieuwe regelgeving bij het begin van het vliegseizoen van het jaar 2015 geïmplementeerd te hebben.

5. Na drie jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Voor paramotorvliegers:

1. Als een locatie voldoet aan de RVGLT, niet in een Natura 2000 gebied, etc. ligt en de eigenaar van het terrein toestemming geeft dan is slechts nog een "verklaring van geen bezwaar i.v.m. de openbare orde en veiligheid" van de burgemeester van de betreffende gemeente nodig.

2. Er is geen meldingsplicht voor- of achteraf meer.

3. Er is geen restrictie aan het aantal dagen of vluchten.

4. Een luchthavenregeling hoeft dus niet meer aangevraagd te worden. Dit geldt ook voor een TUG.

We hebben ten op zichte van de huidige situatie een enorme sprong voorwaarts gemaakt.

Provincies en andere overheden:

Het grote voordeel voor de provincies is, dat de ambtelijke en administratieve lasten voor de aanvragen van luchthavenregelingen, TUGs en de TUG meldingen weg zullen gaan vallen.

Er blijft een vorm van controle bestaan. Het voordeel is, dat deze plaatsvindt op lokaal niveau en bij de direct voor de openbare orde en veiligheid verantwoordelijke persoon: de burgemeester van de betreffende gemeente. 

Begeleiding vanuit de KNVvL sector paramotor:

Op www.paramotorweb.nl zal een aparte pagina gemaakt worden met informatie over de verworven "vrijstelling onder voorwaarden".
Tevens zal er informatie gepubliceerd worden hoe de verklaring van geen bezwaar aangevraagd moet worden.
De KNVvL/sector paramotorvliegen zal het traject verder begeleiden.

"Vrijheid en Verantwoordelijkheid":

De verworven vrijheid brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.
Op de site zal hier extra aandacht aan besteed worden.

Dank:

In ruim vier jaar tijd is erg heel veel werk verzet. 

Het belang van een sterke belangenvereniging (KNVvL), die altijd blijft geloven in een goed eindresultaat was hierin heel belangrijk. 

Ik zou alle personen, die constructief meegewerkt hebben aan het resultaat hartelijk willen danken voor hun inzet.

Veel vliegplezier.
Besef, dat we samen onze toekomst in de hand hebben!

Frank Moorman
KNVvL sector paramotorvliegen
Puur genieten...
 
Jaargang 2, nummer 20
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube
Forum
Forum
Forward to Friend
Aanmelden Nieuwsbrief
Archief Nieuwsbrieven

ParamotorWeb

Projecten

1. Passende oplossing voor opstijgen en landen.
2. Collectieve (WA) verzekering via KNVvL lidmaatschap.
3. Onderzoek naar milieu effecten van paramotorvliegen.
4. VMS (Vliegveiligheid Management Systeem).
5. Verbetering communicatie.
6. Opfrissen "Reglement Snorvliegen 2006" naar "Reglement Paramotor 2014".
 

Oplossing

De voorzitter van de taakgroep is samen met de KNVvL ruim vier jaar bezig geweest om tot een passende oplossing te komen.
Het hele traject is te lezen op de website:

Lees verder >>>
 

Agenda


21 november 2014
Theorie examen paramotor (mondeling 11 december)

Inschrijving >>>
 

ParamotorWeb werkt nauw samen met de KNVvL.
Website KNVvL: klik hier
Heb je zelf interessante informatie voor een nieuwsbrief? stuur het op naar info@paramotorweb.nl.

De toekomst hebben we samen in de hand
 
afmelden nieuwsbrief     pas uw inschrijvingsvoorkeuren aan
Copyright © 2014 ParamotorWeb, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp