Copy
Radošās Eiropas biroja ziņu lapa - iespējas valsts un pašvaldības kultūras institūciju darbiniekiem un nevalstisko kultūras organizāciju pārstāvjiem.
View this email in your browser

Izsludināts Eiropas sadarbības projektu un Eiropas tīklu konkursa uzsaukums un publicēta dokumentācija


Eiropas Komisija izsludina 2016. gada Eiropas sadarbības projektu konkursu, kā projektu iesniegšanas termiņu nosakot š.g. 23. novembri.

Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, lielākā izmaiņa šogad ir pieteikumu iesniegšanas kārtībā - jāiesniedz TIKAI elektronisks pieteikums jeb E-forma (kam jāpievieno klāt nepieciešamā dokumentācija). Papildus jāsagatavo dokumenti, kas jānosūta Eiropas Komisijai tikai pēc pieprasījuma.

Sadarbības projektu konkursa uzsaukums: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposal-support-european-cooperation-projects-2017_en 

Eiropas tīklu konkursā pieteikumus aicināti iesniegt juridiski reģistrēti kultūras vai radošo nozaru Eiropas līmeņa tīkli VAI juridiski reģistrētas organizācijas, kas pārstāv kādu Eiropas līmeņa tīklu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - š.g. 25. novembris. 

Eiropas tīklu konkursa uzsaukums: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-networks-eacea-392016_en

Aicinām Latvijas kultūras organizācijas un institūcijas apsvērt iespēju uzsākt dalību kādā no esošajiem Eiropas tīkliem, ņemot vērā ieguvumus, ko sniedz organizāciju dalība starptautiskos tīklos - iespēja rast sadarbības partnerus, apmainīties ar pieredzi un zināšanām, rīkot kopīgus notikumus u.tml.

Līdzšinējos programmas "Radošā Eiropa" atbalstītos tīklus var aplūkot šeit:
http://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2016/08/cebooklet2016_web.pdf


______________________________________________________________

Publicēti ES programmas "Radošā Eiropa" Daiļliteratūras tulkojumu un bēgļu integrācijas projektu konkursu rezultāti


2016. gada Daiļliteratūras tulkojumu konkursā tika iesniegti 242 pieteikumi no 34 valstīm. No iesniegtajiem pieteikumiem tika atbalstīti 39 projekti.

No Latvijas tika iesniegti 5 pieteikumi, no kuriem atbalstu saņēma 4 izdevniecības:

- Apgāds „Mansards”, projekts „Translations into Latvian”
- Izdevniecība „Liels un mazs”, projekts „The Children's Europe”
- SIA „Lasītava”, projekts „Translation of four books into Latvian and one book into English”
- Apgāds „Jumava”, projekts „Jumava project 2018”
 
Rezultāti: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/literary-translation-projects-2016_en

Bēgļu integrācijas projektu konkurss ir programmas "Radošā Eiropa" starpnozaru daļas iniciatīva. Konkursa mērķis bija atbalstīt projektus, kas, izmantojot kultūras un radošo nozaru aktivitātes, veicinātu bēgļu integrāciju programmas dalībvalstīs.

Kopā konkursā tika atbalstīti 12 pieteikumi no 273 iesniegumiem. No Latvijas pieteikumi netika iesniegti, taču ir atbalstīts projekts "Shared History", kurā kā partneris piedalās Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Projekta vadītājs ir organizācija no Zviedrijas Färgfabriken, kā trešais projekta partneris ir Baltijas Jūras kultūras centrs (Polija).

Rezultāti: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/refugee-integration-projects-eacea-122016_en

________________________________________________________________


Turcija izstājas no dalības ES programmā "Radošā Eiropa"; Eiropas Komisija un Izraēla gatavo vienošanos Izraēlas dalībai programmā


Eiropas Komisija informē, ka līdz ar nākamo gadu Turcija izstājas no dalības programmā "Radošā Eiropa", līdz ar to šīs valsts organizācijas vairs nevarēs projektos iesaistīt kā oficiālus partnerus.

Šobrīd tiek gatavota vienošanās par Izraēlas dalību programmā. Jau šajā konkursa kārtā ir iespējams projektos iekļaut partnerus no Izraēlas, taču līgums starp Eiropas Komisiju un Izraēlu vēl nav noslēgts, tādēļ iesakām projektā iekļaut vairāk kā 3 valstu organizācijas.

Atbilstīgās dalībvalstishttps://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā izsludināts 1. konkurss


Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. - 2020. gadam izsludināts pirmais projektu konkurss ar pieteikumu iesniegšanas termiņu š.g. 20. decembrī.

Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Pieteikumam jāatbilst kādam no tematiskajiem mērķiem un prioritātēm.

Informācija par konkursu: https://goo.gl/Y2JCht

Vizuālās mākslas rezidence Spānijā


Mākslinieki aicināti pieteikties 2 mēnešu ilgai starptautiska mēroga mākslas rezidencei Spānijā. Atbilstīgi ir mākslinieki, kas darbojas vizuālās mākslas jomā. Katram rezidences dalībniekam tiks piešķirts grants 3 600 eiro apmērā izdevumu segšanai.

Rezidence notiks projekta THE SPUR / ETACEC 16-18 ietvaros, kas saņēmis ES programmas "Radošā Eiropa" atbalstu Eiropas sadarbības projektu konkursā.

Plašāk: https://goo.gl/ud0WEj

BAFF stipendijas praksei un pētniecībai ASV


Līdz 30. oktobrim studenti, nesenie augstskolu absolventi un pētnieki aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendijām un atbalsta programmām, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.

Pieteikties stipendijām var līdz 30. oktobrim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā www.BalticAmericanFreedomFoundation.org.

Plašāk: https://goo.gl/WHNP8x

Finansējuma iespējas ES un Austrumu partnerības kultūras programmā


ES un Austrumu partnerības kultūras programmas mērķis ir atbalstīt kultūras un radošos sektorus, lai veicinātu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību Azerbaidžānā, Armēnijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā.

Programmā ir paredzēti dažādi atbalsta mehānismi, tostarp rezidences, granti, stipendijas, semināri u.c. iespējas.

Aktuālie konkursi: https://www.culturepartnership.eu/en/tools

Plašāk: https://www.culturepartnership.eu/en

Notiks radošo sektoru konference - b.creative


2.-3. novembrī, Beļģijā notiks inovācijām un radošajai uzņēmējdarbībai veltīta konference, kas apvienos māksliniekus, radošos profesionāļus, uzņēmējus, kultūras organizācijas u.c. pārstāvjus.

Konferences ietvaros tiks aplūkots, kā atbalstīt radošo uzņēmējdarbību, īstenot inovācijas un veicināt starptautisku sadarbību.

Plašāk: http://bcreativetracks.com/

SIF atsāk projektu iesniegumu pieņemšanu valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros


Programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi.

Līdzfinansējuma projektu iesniegumus var iesniegt sākot ar š.g. 17. oktobri, taču ne vēlāk kā š.g.1. decembrī.

Plašāk: https://goo.gl/s5CJeu

Eiropas Savienības balva sievietēm - inovatorēm 2017


Turpinās pieteikšanās Eiropas Savienībai balvai, kas tiks pasniegta trim inovatīvākajām uzņēmējām par inovācijas ieviešanu tirgū un tiks pasniegta viena papildbalva - jaunā uzņēmēja.

Konkurss paredz dalību sievietēm, kuras dzimušas pēc 1986. gada, kuras ir uzņēmuma dibinātājas vai līdzdibinātājas (uzņēmuma reģistrācijai jābūt veiktai līdz 2015. gada 1. janvārim), uzņēmuma apgrozījumam 2014. vai 2015. gadā jābūt vismaz 0,10 miljoniem EUR, uzņēmums ir saņēmis vai saņem valsts, Eiropas līmeņa, banku finansējumu vai alternatīvu finansējuma avotu (biznesa eņģeļi, privātie investori u.c.) finansējumu izpētei un inovāciju īstenošanai.

Balvu fondā paredzēta naudas balva:
1. vietai 0,1 miljons EUR
2. vietai 0,05 miljoni EUR
3. vietai 0,03 miljoni EUR
Papildbalvas ieguvējai 0,02 miljoni EUR

Pieteikumu iesniegšana līdz 3. novembrim.

Plašāk: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

Novembrī Rīgā notiks festivāls "Digital Freedom Festival"


No 27. līdz 29. novembrim Rīgā tehnoloģiju, politikas, start–up un dzīvesstila festivālā «Digital Freedom Festival» pulcēsies vairāk nekā 1000 jauno tehnoloģiju un start–up uzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori un korporāciju pārstāvji no visas pasaules. Festivāla centrālie notikumi būs konference, start–up ideju konkurss un meistarklases.

Informācija: http://www.fold.lv/2016/09/digital-freedom-festival-novembri/

Plašāk par festivālu: http://www.digitalfreedomfestival.com/

Mākslas menedžmenta institūta (ASV) stipendijas


Mākslas menedžeriem iespēja pieteikties Devos Mākslas menedžmenta institūta (ASV) stipendijām, lai piedalītos 4 nedēļu ilgā akadēmiskā programmā.

Apstiprinātajiem dalībniekiem tiks segtas ceļa izmaksas, naktsmītne, dzīvošanas izdevumi, vīzas izdevumi un programmas materiāli.

Pieteikšanās līdz 1. decembrim.

Plašāk: http://devosinstitute.umd.edu/What-We-Do/Services-For-Individuals/Fellowship1 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © *|2016|* *|Radošās Eiropas birojs|*, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp