Copy
Nieuwsbrief #01 januari 2017
View this email in your browser
Lead generator

Zoals u weet is de mediatorsvereniging Haaglanden een vereniging die een actief mediatorsnetwerk in de regio  Haaglanden wil faciliteren. Zij initieert, stimuleert en organiseert. Zij stuurt nieuwsbrieven, zorgt voor prettige bijeenkomsten met uitstekende sprekers die een vakgerelateerde workshop verzorgen en zij zorgt dat er professionele trainingen worden aangeboden. Daarnaast zijn de bestuursleden (per mail) steeds bereikbaar voor het beantwoorden van vakinhoudelijke vragen van haar leden.
Wat de vereniging niet doet, is u aan een boel opdrachten helpen. Sterker nog: de vereniging helpt u helemaal niet aan opdrachten. De vereniging is zogezegd geen leadgenerator.
1)

Wat nu als mensen, potentiële cliënten, contact opnemen met de vereniging en naar een goede mediator vragen? Die kans bestaat. Mocht een dergelijk verzoek binnenkomen, via de website, per mail of per telefoon, dan is de afspraak dat steeds naar de website van de MfN wordt verwezen. De actieve link naar de MfN is daartoe ook op de verenigingswebsite vermeld. Om de olifant in de kamer toch even te benoemen: het bestuur verdeelt al die aanvragen voor mediation niet onderling. Sedert mijn aantreden als secretaris van de vereniging (2015) kan ik u vertellen dat er zegge en schrijven slechts één aanvraag voor ‘iets’ is binnengekomen. Het verzoek, dat in het Frengels werd gedaan, bleek uiteindelijk te gaan om een verzoek voor het sturen van Franstalige pedagoog, die als verslagleggende ‘derde’ aanwezig zou moeten zijn tijdens de omgangsregeling tussen een vader en zijn twee kinderen. Zulks was door de rechter besloten, op aandringen van de moeder van de kinderen, die ook aanwezig zou zijn tijdens de twee uurtjes omgang. We hebben als bestuur (onbezoldigd) heel veel tijd gestoken in deze bijzondere vraag en hebben uiteindelijk nog net op tijd een Franse pedagoge gevonden die de familie heeft kunnen helpen.

Dit verhaaltje dient als antwoord op een aantal reacties die we lazen in de jaarlijkse enquête die dertig van onze leden hebben ingevuld, waarvoor overigens nog veel dank! In de volgende nieuwsbrief zullen we een van de andere reacties die zijn gegeven, bespreken.

 
Over werk en het krijgen van opdrachten gesproken

De vereniging kreeg het verzoek om onze leden het volgende aan te bieden: u kunt als mediator deelnemen aan de televisieuitzending ‘Legal’ ​met als specifiek aandachtsgebied: Mediation. Deze uitzending is ondergebracht in het format ‘Business Point’ , een programma dat al 14 jaar wekelijks wordt uitgezonden in de regio Haaglanden. De kijkers maken kennis met verschillende mediators, middels een interview van 2, 3 of 4 minuten. De mediators spreken over hun zakelijke expertise en over hun passie voor het vak. Er is plaats voor drie mediators. Bij veel interesse zou er plaats kunnen zijn voor zes mediators, omdat de uitzending dan dubbel zo lang gemaakt wordt. Er zijn een aantal aandachtsgebieden waar een mediator bij wordt gezocht, te weten familiemediation, overheidsmediation, onderwijsmediation en arbeidsmediation (twee andere gebieden, mediation in de zorg en zakelijke mediation -b to b- zijn reeds ingevuld).
 
Voor het produceren van een interview met de mediator van 4 minuten geldt een (gereduceerd) tarief van € 1.150,- excl. btw. Ook is er de mogelijkheid om te kiezen voor een interview van 2 minuten voor € 750,- of 3 minuten voor € 950,-. Dit bedrag dekt tevens de kosten voor de rechtenoverdracht van de video. De mediator ontvangt de professioneel gemaakte film zelf ook, om deze te kunnen gebruiken op websites, beurzen, schermen in gezondsheidszorgpraktijken, social media, et cetera. Het programma ‘Business Point’ doet het qua kijkcijfers erg goed en wordt ook online uitgezonden (programmasite/YouTube) en gepromoot. Iedere mediator krijgt tevens een trailer ter beschikking om (via social media) de uitzending van medio februari 2017aan te kondigen. In het uitzendgebied Haaglanden wonen 1,4 miljoen mensen en iedere uitzending wordt door de herhalingscarrousel (65 uitzendingen) door zo'n 100.000 /150.000 mensen bekeken, exclusief de online kijkers!


​Link; Programma Business Point
​Link; ​Uitzendgebied Haaglanden

Heeft u interesse, bel dan naar Frank van der Gaag, 06 195 41 753.
 

Wijziging MfN regelgeving per 1 februari 2017

U heeft het ongetwijfeld gelezen: per 1 februari 2017 zullen er wijzigingen in de MfN-regelgeving in werking treden. Er worden twee belangrijke inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Eén heeft betrekking op het Mediationreglement, namelijk het einde van de mediation (artikel 8), de andere wijziging heeft betrekking op de Gedragsregels voor de MfN-registermediator en dan met name het tarief en de kosten (artikel 9). Lees
hier over welke wijzigingen het gaat en voer ze door in uw eigen documenten, of download de nieuwe documenten van de website van de MfN.
 


De NMv in Madurodam

De NMv bestaat 15 jaar en wil dat graag met u vieren. Op dinsdag 14 februari 2017 bent u van harte welkom voor een kennismaking met de nieuw ingestelde Raad van Advies en een forumdiscussie. Een muzikaal intermezzo en wat hapjes maken de bijeenkomst compleet. Op de website vindt u een aanmeldformulier. Een introducé is welkom!

 


Nog even dit over onze eigen vereniging
  • Aspirantleden zijn van harte welkom eens een avondje bij te wonen.
  • Besluit u lid te worden, dan bent u voor minstens een vol kalenderjaar lid.
  • Wilt u uw lidmaatschap aan het eind van het jaar beëindigen? Doe dit dan vóór 1 december, dan wordt u uitgeschreven per 31 december.
  • Nieuwe leden die zich vóór 1 oktober van het betreffende jaar aanmelden, dienen de volledige contributie voor het jaar te voldoen,
  • Bij aanmelding ná 1 oktober betaalt u 50% van de contributie.
  • Bij nieuwe aanmelding ná 1 oktober bent u ten minste lid tot 31 december van het jaar daarop (dus altijd een vol kalenderjaar).
En:
Het is belangrijk dat de vereniging uw juiste e-mailadres heeft. Wijzigingen dienen dan ook zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De vereniging kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet ontvangen van mails, uitnodigingen of nieuwsbrieven. U kunt tenminste vier nieuwsbrieven per jaar verwachten (een per kwartaal), daarnaast ontvangt u uitnodigingen voor de vier avondbijeenkomsten, de twee boekbesprekingen die het Gerechtshof verzorgt en de twee tot drie speciale trainingen die de vereniging jaarlijks aanbiedt. Daarnaast wordt er een keer per jaar een enquête gehouden. Ontvangt u dus langer dan twee maanden geen enkel bericht van uw vereniging, ook niet in uw spambox, gelieve dan contact op te nemen!

 


De data van de avondbijeenkomsten in 2017


maandag 6 maart 2017 van 19.00-22.00 uur Workshop
dinsdag 6 juni 2017 van 19.00-22.00 uur ALV en Workshop
woensdag 6 september 2017 van 19.00-22.00 uur Workshop
donderdag 7 december 2017 van 19.00-22.00 uur ALV en Workshop


Tot ziens!

Fer Kousen
Marielou Sandberg-Crommelin
Wendy Hendriksen Scholte
1) Leadgeneratie betreft alle activiteiten die gericht zijn op het in contact komen met potentiële klanten. In de zakelijke markt is dit vaak een specifieke verkoopactiviteit. Er zijn veel manieren om leads te genereren, zoals mediarelaties, promotie-evenementen, e-marketing, netwerkevenementen, beurzen en telemarketing.
 
Mediatorsvereniging Haaglanden initieert, faciliteert en stimuleert een actief en creatief netwerk voor mediators in de regio Haaglanden
© 2017
info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl
 
© 2017 Mediatorsvereniging Haaglanden
www.mediatorsvereniginghaaglanden.nl
info@mediatorsverenginghaaglanden.nl

Uitschrijven voor de nieuwsbrieven van de Mediatorsvereniging Haaglanden? Klik hier: unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mediatorsvereniging Haaglanden · p/a Jan van der Jagtstraat 15 · Voorhout, Zh 2215 MG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp