Copy
Long time no see! 6 juni 2017 ALV en Workshop Mediatorsvereniging Haaglanden
View this email in your browser
Mediatori saluti,

Long time no see!

Ook zo'n zin om weer bij te praten?

Dat kan vanavond!




6 juni 2017

(Korte) Algemene Ledenvergadering en aansluitend een workshop
19.00 uur inloop
19.15 uur aanvang
 agenda:
  • opening
  • notulen ALV 15 december 2016
  • verantwoording financiën 2016
  • afscheid bestuurslid Fer Kousen en stemming nieuwe bestuursleden en voorzitter
  • welkom introducés en nieuwe leden
  • wat er verder ter tafel komt
  • rondvraag en sluiting ALV
20.00 uur workshop/lezing door Peter Coffeng
22.00 uur einde van de avond

Workshop/Lezing

De NVAB richtlijn psychische problemen

Op 6 juni 2017 zal bedrijfsarts Peter Coffeng de ‘NVAB richtlijn psychische problemen’ bespreken. Deze richtlijn geeft bedrijfsartsen handvatten om mensen met psychische problemen en hun werkomgeving optimaal te ondersteunen in behoud of herstel van functioneren.

Het gaat hier om de gevolgen van stressgerelateerde klachten en lichte tot matige depressies, angst- stoornissen of overige psychiatrische stoornissen. Arbeidsmediation is een van de middelen voor de bedrijfsarts (en werkgever) om het functioneren te doen verbeteren. Peter zal vanavond achtergronden schetsen en (medische) kennis delen. Hij geeft extra kennis om je mediationvaardigheden te verdiepen: wat zet je het beste in, gezien de achtergrond van de klant? Peter zal zo mogelijk ook kort ingaan op ADHD bij volwassenen, wat kan zorgen voor veel wisselingen van functie en conflicten. We verwachten dat ook de mediators met een echtscheidingspraktijk veel hebben aan de kennis die Peter vanavond met ons deelt!




Peter Coffeng studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en heeft zijn opleiding tot bedrijfsarts aan de Amsterdamse bedrijfsartsen opleiding CORVU gevolgd. Hij is mede-oprichter van onderwijskundig advies- en traningsbureau Edufit (
www.edufit.nl) en richt zich daar vooral op trainingen en projecten binnen de specialisatie Gezondheid. Vanaf 2016 werkt hij twee dagen per week als bedrijfsarts bij Riens Arbodienst te Leusden. Daarvoor had Peter vanaf 1991 dezelfde functie bij Arbo Unie. Tussen 1995 tot 2000 was hij ook parttime opleider en adviseur voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij TNO Arbeid in Hoofddorp.
Peter vervult als bedrijfsarts verschillende rollen als individuele verzuimbegeleider, projectleider, relatiebeheerder, onderzoeker/adviseur op het gebied van Evidence Based Medicine, arbeidsomstandigheden en leefstijl en is trainer/opleider op het gebied van professioneel medisch handelen. Peter vindt het belangrijk om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en organiseert in samenwerking met de NVAB en NVVG thema avonden voor deskundigheidsbevordering voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.

 

Wees welkom! We kijken uit naar 6 juni en hopen velen van u te spreken. In de korte ALV die vooraf gaat aan deze avond stellen we u graag voor aan de kandidaat-bestuursleden. Er zitten vast bekende namen bij: Hans Nadorp, Tamara Boot en Ingrid Metz. Daarnaast stelt de interim voorzitter Wendy Hendriksen Scholte zich beschikbaar om voorzitter te worden en Marielou Sandberg-Crommelin, die blijft gelukkig gewoon doorgaan met haar bestuurswerkzaamheden! We zijn ontzettend blij met de energieke mediators die het bestuur willen gaan versterken - onder de voorwaarde dat u als lid op 6 juni 2017 instemt met hun benoeming - en tegelijkertijd voelen we ons een beetje weemoedig. Op deze avond zal Fer Kousen zijn vertrek als bestuurslid aankondigen, nadat hij zich zo'n tien, elf, twaalf jaar - of is het al veel langer? - belangeloos heeft ingezet voor onze club. Fer is iemand die altijd weer nét die ontnuchterende, realistische, juiste, maar vooral ook warme analyse kan maken, waardoor we als bestuur de juiste beslissing konden nemen.

Het wordt dus een extra bijzonder avond, die zesde juni: een vertrek en maar liefst drie nieuwe bestuursleden en een voorzitter die zich aan u voorstellen. We hopen dat u kunt instemmen met de voordracht. Aansluitend verwelkomen we zoals gezegd Peter Coffeng, over wie u hierboven heeft kunnen lezen. Het officiële gedeelte van de avond sluiten we om 22.00 uur af. En u heeft het al begrepen: uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld deze avond!

Tot vanavond!

Fer Kousen
Marielou Sandberg-Crommelin
Wendy Hendriksen Scholte

 
Nog even op een rijtje:

Datum  6 juni 2017 LET OP: 19.00 uur inloop, 19.15 uur aanvang, 22.00 uur einde
We vinden het in verband met de stemming voor nieuwe bestuursleden fijn wanneer u als lid de gehele avond bij zou willen wonen, en ook aanwezig kunt zijn bij de ALV.

Locatie  Restaurant Van der Valk (Voorheen De Bijhorst), Zijdeweg 54, 2245 BZ  Wassenaar (letterlijk op de grens met Den Haag, gratis parkeren)

Het bijwonen van deze (Korte) Algemene Ledenvergadering én aansluitend de workshop levert 2 PE punten op. Er hoeft door het bestuur geen stempel meer op de meegebrachte uitnodiging gezet te worden. Het volstaat om uw naam,  geboortedatum, M-code en een handtekening op de intekenlijst te vermelden en aan het einde van de avond het evaluatieformulier in te vullen (deze lijsten en formulieren liggen op de tafel vooraan in de zaal).


Aanmelden: info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl

Introducés zijn welkom op deze avond, ook zij die nog geen gecertificeerd mediator zijn. Graag ook even per mail aanmelden!


 
Mediatorsvereniging Haaglanden Haaglanden initieert, faciliteert en stimuleert een actief en creatief netwerk voor mediators in de regio Haaglanden
© 2017
info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl

Wendy Hendriksen Scholte
Marielou Sandberg-Crommelin
Fer Kousen
 






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mediatorsvereniging Haaglanden · p/a Jan van der Jagtstraat 15 · Voorhout, Zh 2215 MG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp