Copy
Nieuwsbrief #005 maart 2016
View this email in your browser
Agenda
 
7 maart 2016
ALV en Supervisie
Bijeenkomst van 19.00 - 22.00 uur Hotel Bijhorst Van de Valk, Zijdeweg 54, Wassenaar (op de grens met Den Haag)
Aanmelden:
info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl
2PE punten
kosten: geen

23 maart 2016
Volwassenen met autisme
Lezing van 15.30 - 17.45 i.s.m. Gerechtshof, Prins Clauslaan 60,  Den Haag
Carla Bronkhorst is forensisch mediator, arbeids- en familiemediator, arbeids- en organisatiepsychologe én auteur van onder meer Conversation Skills, how neutral is your language. Bronkhorst gaat in op de diverse aspecten van taal, om houvast te geven aan mensen met een autismespectrumstoornis.
Een separate uitnodiging voor deze lezing volgt, waarna u zich kunt aanmelden.
2PE punten
kosten: € 15,-

Leuk boek

Oplossingsgerichte vragen, handboek oplossingsgerichte gespreksvoering van Frederike Bannink (derde herziene druk 2013, tweede oplage 2015) een leuk boek noemen is een onbeschaamdheid in optima forma.

Wendy Hendriksen, secretaris van de vereniging, trok het boek van de week weer eens uit de kast en was opnieuw onder de indruk van de helderheid van Banninks werk. ‘Het lijkt wel of je iedere keer weer meer leert door hetzelfde te lezen. In de mediationpraktijk ontstaan er bijna wekelijks weer nieuwe vraagstukken in de interactie met cliënten, waar de oplossingsgerichte methode van Bannink een actief antwoord op blijkt te hebben. Het handboek wordt een must have genoemd door professionals in de gezondheidszorg, door leidinggevenden, managers, coaches, mediators en onderwijzers. Het boek heeft als doel een gespreksvoering simpel én positief te maken. Cliënten worden op respectvolle wijze uitgenodigd hun doel te formuleren, waarna ze gevraagd wordt wat ze voor het probleem in de plaats willen. Zo wordt er voortgebouwd op hun sterke kanten en op wat er wél werkt, in hun leven. Dit wordt de professional gemakkelijk gemaakt door het stellen van enkele van de 1001 oplossingsgerichte vragen die in dit boek beschreven staan. Je krijgt handvatten om met de meest 'lastige' (mag ik dat zeggen? ja, dat mag ik zeggen...) mensen om te gaan. Lees dit boek en je begrijpt wat ik met de term 'lastig' bedoel. Een boek voor iedereen die met mensen te maken heeft ;-)’.

ISBN 978 90 26 522 611 € 37,50

Lidmaatschap 2016
  • De contributie voor 2016 bedraagt - in afwachting van de goedkeuring door de leden op 7 maart 2016 - € 62,50 per lid per jaar.
  • De facturen voor 2016 zullen half maart worden verzonden.
  • Deze week zijn de herinneringen voor de contributie over 2105 verzonden. Heeft u reeds betaald of klopt er iets niet? Schroom niet te mailen naar de secretaris: info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl
Nog even dit:
  • Aspirantleden zijn van harte welkom eens een avondje bij te wonen.
  • Besluit u lid te worden, dan bent u voor minstens een vol kalenderjaar lid.
  • Wilt u uw lidmaatschap aan het eind van het jaar beëindigen? Doe dit dan vóór 1 december, dan wordt u uitgeschreven per 31 december.
  • Nieuwe leden die zich vóór 1 oktober van het betreffende jaar aanmelden, dienen de volledige contributie voor het jaar te voldoen,
  • Bij aanmelding ná 1 oktober betaalt u 50% van de contributie.
  • Bij nieuwe aanmelding ná 1 oktober bent u ten minste lid tot 31 december van het jaar daarop (dus altijd een vol kalenderjaar).
En:
Het is belangrijk dat de vereniging uw juiste e-mailadres heeft. Wijzigingen dienen dan ook zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De vereniging kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet ontvangen van mails, uitnodigingen of nieuwsbrieven. U kunt tenminste vier nieuwsbrieven per jaar verwachten (december, maart, juni en september), daarnaast ontvangt u uitnodigingen voor de vier avondbijeenkomsten, de twee boekbesprekingen in het Gerechtshof en de twee tot drie speciale trainingen die de vereniging jaarlijks verzorgt. Daarnaast wordt er jaarlijks een enquête gehouden. Ontvangt u dus langer dan twee maanden geen enkel bericht van uw vereniging, ook niet in uw spambox, gelieve dan contact op te nemen!

 

De avondbijeenkomsten in 2016


maandag 7 maart 2016 van 19.00-22.00 uur
dinsdag 7 juni 2016 van 19.00-22.00 uur
woensdag 7 september 2016 van 19.00-22.00 uur
donderdag 8 december 2016 van 19.00-22.00 uur


Graag tot ziens op 7 maart, of bij een van de bijeenkomsten!

Marielou Sandberg-Crommelin
Fer Kousen
Wendy Hendriksen Scholte


 
Mediatorsvereniging Haaglanden Haaglanden initieert, faciliteert en stimuleert een actief en creatief netwerk voor mediators in de regio Haaglanden
© 2016 All rights reserved.
info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl
 
© 2016 Mediatorsvereniging Haaglanden
www.mediatorsvereniginghaaglanden.nl
info@mediatorsverenginghaaglanden.nl

Uitschrijven voor de nieuwsbrieven van de Mediatorsvereniging Haaglanden? Klik hier: unsubscribe from this list