Copy
Uitnodiging ALV en Workshop 15 december 2016
Mediatorsvereniging Haaglanden
View this email in your browser

Ontmoet Aai Schaberg
op 15 december 2016! 
De Mediatorsvereniging Haaglanden initieert, faciliteert en stimuleert een actief en creatief netwerk
voor mediators in de regio Haaglanden
UITNODIGING ALV en workshop Aai Schaberg

Op 15 december 2016 biedt de vereniging u weer een interessante bijeenkomst aan:

 
(Korte) Algemene Ledenvergadering en aansluitend:
workshop Juridische aspecten van mediations door Aai Schaberg
19.00 uur inloop
19.30 uur aanvang
  • opening
  • begroting 2017
  • contributie 2017
  • voorstel lidmaatschap participatie
  • mediation nieuws
  • wat er verder ter tafel komt
  • rondvraag en sluiting ALV
20.00 uur workshop Intervisie 2PE
22.00 uur einde van de avond


Aai Schaberg sluit de rij van interessante sprekers en trainers die wij in 2016 als vereniging mochten ontvangen. We zijn erg verheugd om met zo'n bekende professional te mogen afsluiten!

De workshop die Schaberg geeft heeft de titel:
Juridische aspecten van mediations.


De kracht van mediation zit natuurlijk vooral in het niét meteen kijken hoe een kwestie langs de juridische weg de wereld uit geholpen kan worden. Toch kunnen ook tijdens de mediation juridische vraagstukken aan bod komen. En dan is het belangrijk deze te signaleren en te weten hoe je daar als professional mee om moet gaan. Ook als je geen meester in de rechten bent!
Want doe je iets niet of niet volgens de regels, dan zou je aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de ongewenste gevolgen van gemaakte afspraken in de mediation, zelfs al is deze (al dan niet succesvol) inmiddels afgesloten.

Iedere mediator heeft in zijn of haar opleiding de jurisprudentie en de diverse literatuur uiteraard goed bestudeerd, toch is het voor velen goed om nog eens duiding te krijgen. En wie kan dat beter doen dan Aai Schaberg, die ook de rubriek 'Tuchtrechtspraak' verzorgt in het Tijdschrift Conflicthantering!

 

Aai Schaberg is advocaat en mediator. Hij is betrokken bij het voorkomen of oplossen van vooral zakelijke conflicten tussen aandeelhouders, al dan niet in familiebedrijven, tussen en binnen verschillende organen in een organisatie, zoals raden van toezicht, raden van commissarissen, besturen, management en zeggenschapsraden. Daarnaast is Aai Schaberg actief als deal mediator. Hij is oud-journalist en   nog steeds schrijvend, bijvoorbeeld – zoals hiervoor al genoemd – als redacteur van het Tijdschrift Conflicthantering. Meer over Aai Schaberg vindt u op het internet: www.aaischaberg.nl


Datum  15 december 2016
Tijdstip 19.00 - 22.00 uur
Locatie  Restaurant De Bijhorst Van der Valk, Zijdeweg 54, 2245 BZ  Wassenaar (gratis parkeren)

Het bijwonen van deze  workshop is kosteloos. Introducés zijn na overleg met het secretariaat van harte welkom. Er zijn 2 MfN PE punten aangevraagd.
Teken aan het einde van de bijeenkomst in op de intekenlijst als bewijs dat u aanwezig bent geweest.

Aanmelden: info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl

© 2016 Mediatorsvereniging Haaglanden
www.mediatorsvereniginghaaglanden.nl
info@mediatorsverenginghaaglanden.nl

U ontvangt deze uitnodigingen en nieuwsbrieven omdat u lid bent van de Mediatorsvereniging Haaglanden. Wilt u geen berichten van de vereniging meer ontvangen? Klik hier: unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mediatorsvereniging Haaglanden · p/a Jan van der Jagtstraat 15 · Voorhout, Zh 2215 MG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp