Copy
Nieuwsbrief #006 maart 2016
View this email in your browser
Agenda
 

10 mei 2016
Training Wanda Everts Deep Democracy

Op 2 december 2015 hield Wanda Everts ons ruim twee uur (veel te kort, volgende de aanwezigen!) in haar greep met Deep Democracy: besluitvorming met aandacht. Deep Democracy nodigt uit om in een sfeer van veiligheid en respect voor de ander het onzegbare toch uit te spreken. Wat volgt is een enorme klaring van de lucht. En natuurlijk ruimte voor nieuwe oplossingen.

In de dynamiek van groepen gebeurt veel. Zeker wanneer die paar mensen, die de hele vergadering hun mond hielden, juist degene blijken die zich niet gehoord voelen en het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Ze mopperen op de gang, of zeggen 'ja', maar doen 'nee'. Herkenbaar? Natuurlijk, we hebben het allemaal wel eens gedaan.

Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen onvermijdelijk dan toch boven water komen, is er vaak al een diepe kloof geslagen tussen het meerderheids- en het minderheidsstandpunt. In elk team, maar zeker in een (cultureel) divers team, speelt een dergelijke dynamiek. Om escaleren te voorkomen, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken. (!) Niet verschillen wegpoetsen, maar onderzoeken.
Op 10 mei 2016 van 10.00 - 17.00 uur (inloop 09.30 uur) biedt Wanda Everts een dagtraining in Den Haag aan en belooft een praktijkgerichte aanpak en een daadwerkelijk zelf ondervinden van het proces waar Deep Democracy om draait. Helaas wilde Wanda niet alle verklappen en heeft ze nog een paar verrassingen in petto, die te maken hebben met de werkvorm. Is uw interesse inmiddels net zo groot als uw nieuwsgierigheid, dan bent u de juiste kandidaat voor deze training!  Er is plaats voor 20 leden.


Wanneer: 10 mei 2016
hoe laat: inloop 09.30 uur met koffie en thee, training 10.00 - 17.00 uur, 
Waar: Den Haag, goed bereikbaar en binnenkort bekendgemaakt - incluis routebeschrijving - op uw entreekaart
Wat nog meer?  Punten: 6 PE (aangevraagd) en lichte lunch inbegrepen
Kosten: early bird: aanmelden vóór 5 april 2016  € 195,- ex btw, na 5 april 2016 € 255,- ex btw.
Mail: info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl


Wanda Everts is bereid gevonden deze training voor onze vereniging tegen gereduceerd tarief te komen geven. In de enquête 2015 antwoordde 37.50% van onze leden dat een training tussen € 100,- en € 200,- euro mocht kosten, en maar liefst  53.13% koos voor een bedrag tussen € 200,- en € 300,-. 15.63% koos voor de marge € 300,- en € 400,-. We hopen u dan ook een passende aanbieding te hebben gedaan met deze zeer zinvolle training en een fijne dag aan te bieden!
Over mr. Wanda Everts (1957): Wanda heeft vanaf 1991 gewerkt als rechter en werd in 1998 vice-president van de rechtbank Zwolle. Eerder doceerde zij rechten aan de Open Universiteit, was zij opleider aan de rechtbank en hield zij zich intensief bezig met communicatieproblemen en conflictoplossing. In 2001 werd zij mediator en vanaf 2006 richt zij zich volledig op haar eigen praktijk voor mediation, training en coaching.


7 juni 2016

ALV en Workshop Monique Bellerson


Op 7 juni van 19.00 - 22.00 uur kunt u na een korte ALV  een bijzonder interessante workshop (waar u 2 PE punten voor krijgt) van Monique Bellerson volgen. Monique is co-auteur van het Praktijkboek Intervisie (Kluwer 978.901311.2450)
Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij professionals met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt door het stellen van helpende vragen aan de hand van een intervisiemethode. Zo krijgt men zicht op de wijze waarop men kan handelen. Een review: “Voor professionals die intervisie al langere tijd omarmen biedt de grote diversiteit aan methoden een bron van inspiratie en vernieuwing en een mogelijkheid tot verdieping door de heldere vertelling van de achtergronden en theorie achter elke methode. En misschien is dit boek ook juist een must voor iedereen die met intervisie gestopt is (.... geen tijd of geen casus...). Je zult met hernieuwde interesse en zin échte intervisie willen aangaan!”
Aanmelden: info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl

 

Voorzitter gevraagd

Een vereniging kan niet zonder voorzitter. We roepen daarom onze leuke, aardige en intelligente leden op om zich voor een, twee of drie jaar kandidaat te stellen voor deze mooiste functie binnen het bestuur. De verkiezing vinden plaats op 7 juni 2016.

Profiel en taken van de nieuwe voorzitter: kennis van het werkveld van de mediator, mediation een warm hart toedragen, voorzitten van de bestuursvergaderingen en aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergaderingen, voeling houden met het werkveld en het onderhouden van de contacten onder met MfN, NMv en voorzitters van zusterverenigingen.
Het betreft een onbezoldigde functie. Wel wordt er vacatiegeld uitgekeerd (€ 60,-euro ) voor de aanwezigheid op de vergaderingen van het bestuur (doorgaans drie tot vier vergaderingen per jaar).
Tijdsinvestering: aanwezigheid op de Algemene Ledenvergaderingen: 1 uur, tweemaal per jaar.
Voorbereiding van de Algemene Ledenvergaderingen: 2 uur, driemaal per jaar.
Mailen en bellen met de overige bestuursleden: iedere week een aantal mails/telefoontjes.
Mailen en bellen met het werkveld: maandelijks een aantal mails/telefoontjes.
Contacten met de MfN, NMv en voorzitters van zusterverenigingen: deze contacten vinden plaats op (soms) besloten bijeenkomsten, op reguliere landelijke bijeenkomsten en jaarvergaderingen van de organisaties.
Wat krijgt u ervoor terug? De mogelijkheid uw netwerk te vergroten en te praten met degene die er beleidsmatig toe doen, in de mediationwereld en veel waardering!
Mail: info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl

 

Plaats voor intervisiegenoten!
Vijf woensdagochtenden per jaar houden de mediators van deze intervisieclub hun bijeenkomsten. De locatie is  het centrum van Den Haag, tussen de St. Jacobskerk en het Oude stadhuis. Naast croissantjes  en versgeperste jus van Michel uit de Oude Molstraat delen deze mediators graag hun kennis en kunde met elkaar. Dankzij de verschillende achtergronden is iedere bijeenkomst een verrijking. Er is plaats voor twee nieuwe leden. Deelnemen? Mail naar info@hendriksenscholte.nl en laat ons weten waarom we u gaan inviteren!

Overigens hebben we binnen deze groep ook een supervisor waar u in een één op één bijeenkomst voor werkgerelateerde en persoonlijke groei bij terecht kunt.
Heeft u ook een intervisiegroep en een open plaats? Of bent u juist op zoek naar een intervisiegroep?
Mail dan info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl, we verzamelen de oproepen en zetten deze op de website.

 

Overhevelen PE-punten niet mogelijk

Na uw inschrijving in het MfN register kunt u uw PE-punten gaan sparen. Bent u na september van enig jaar ingeschreven, dan mag u vanaf januari van het jaar erop beginnen te tellen. U spaart gedurende drie jaar. Na drie jaar volgt een nieuwe periode van drie jaar. Die periodes zijn persoonsgebonden en hangen af van het moment van uw inschrijving. In elke PE-periode dient u als MfN-registermediator 48 PE-punten te behalen, waarvan minimaal 18 punten voor verplichte intervisie. Iedere nieuwe PE-periode van drie jaar begint met nul punten. Het eventuele overschot van de vorige periode kunt u niet meenemen naar de volgende PE-periode. Die punten komen te vervallen.

Dit staat in artikel 4.1, maar ook artikel 4.2 van het PE-reglement kan interessant voor u zijn. Bent u korter dan vijf jaar registermediator en behaalde u reeds meer punten dan de genoemde vereisten un enige categorie, dan komen het te veel aan punten voor die categorie ook te vervallen. Het maximum geldt voor de categorie 2, 3 en 4, er geen maximum voor categorie 1a, deze categorie is altijd onbeperkt.

Heeft u een erkende PE-opleiding gevolgd, dan kunt u uw PE-punten zelf online invoeren. Hiervoor gaat u naar ‘PE-punten opgeven’ op het besloten gedeelte van de website van MFN.Nog even dit:
  • Aspirantleden zijn van harte welkom eens een avondje bij te wonen.
  • Besluit u lid te worden, dan bent u voor minstens een vol kalenderjaar lid.
  • Wilt u uw lidmaatschap aan het eind van het jaar beëindigen? Doe dit dan vóór 1 december, dan wordt u uitgeschreven per 31 december.
  • Nieuwe leden die zich vóór 1 oktober van het betreffende jaar aanmelden, dienen de volledige contributie voor het jaar te voldoen,
  • Bij aanmelding ná 1 oktober betaalt u 50% van de contributie.
  • Bij nieuwe aanmelding ná 1 oktober bent u ten minste lid tot 31 december van het jaar daarop (dus altijd een vol kalenderjaar).
En:
Het is belangrijk dat de vereniging uw juiste e-mailadres heeft. Wijzigingen dienen dan ook zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De vereniging kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet ontvangen van mails, uitnodigingen of nieuwsbrieven. U kunt tenminste vier nieuwsbrieven per jaar verwachten (december, maart, juni en september), daarnaast ontvangt u uitnodigingen voor de vier avondbijeenkomsten, de twee boekbesprekingen die het Gerechtshof verzorgt en de twee tot drie speciale trainingen die de vereniging jaarlijks aanbiedt. Daarnaast wordt er een keer per jaar een enquête gehouden. Ontvangt u dus langer dan twee maanden geen enkel bericht van uw vereniging, ook niet in uw spambox, gelieve dan contact op te nemen!

 


De bijeenkomsten in 2016

dinsdag 10 mei 2016 van 10.00 - 17.00 uur, Training
dinsdag 7 juni 2016 van 19.00-22.00 uur ALV en Workshop
woensdag 7 september 2016 van 19.00-22.00 uur Workshop
donderdag 8 december 2016 van 19.00-22.00 uur ALV en Workshop


Graag tot ziens!

Fer Kousen
Wendy Hendriksen Scholte 
Mediatorsvereniging Haaglanden Haaglanden initieert, faciliteert en stimuleert een actief en creatief netwerk voor mediators in de regio Haaglanden
© 2016
info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl
 
© 2016 Mediatorsvereniging Haaglanden
www.mediatorsvereniginghaaglanden.nl
info@mediatorsverenginghaaglanden.nl

Uitschrijven voor de nieuwsbrieven van de Mediatorsvereniging Haaglanden? Klik hier: unsubscribe from this list