Copy
Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Oktober 2017 | nr. 19

5 redenen voor een stil wegdek in een 30-kilometerzone
Formeel vallen 30 km/u wegen buiten de Wet geluidhinder (Wgh). Toch ontslaat dit een gemeente niet altijd van de plicht om daar geluidmaatregelen te nemen. Bovendien zijn er ook praktische overwegingen om toch een stil wegdek toe te passen.


Vernuftige plantschalen sieren Schiphol Airport
Op Schiphol Airport komen en gaan zo’n 200.000 reizigers per dag. Het eerste of laatste wat ze zien, is Neerlands trots: onze bloembollen. De tulpen en narcissen bij Schiphol worden gepresenteerd in betonnen plantschalen van Struyk Verwo Infra. Deze zomer ondergingen de plantschalen een opfrisbeurt.


Van sportveld naar wonen in een park
Op de voormalige voetbal- en tennisvelden in Gilze staan nu woningen in een groene omgeving. De paden met zandkleurige, wat grotere, Breccia betonstraatstenen geven de bewoners nog meer het gevoel dat ze in een park wonen. Een plek waar verblijven centraal staat en waar verkeer zich te gast voelt. Inge Burg, eigenaar van Welmers Burg Stedenbouw, legt uit hoe dat tot stand is gekomen. 


Driewegband zorgt voor betere opsluiting parkeervak
Binnen de gemeente Amsterdam is er onder de noemer ‘Puccini’ gewerkt aan standaardisatie van de inrichting van de openbare ruimte. Zo zijn er ook nieuwe oplossingen bedacht voor het inrichten van parkeervakken: driewegbanden. Deze bijzondere trottoirband wordt geplaatst tussen de rijbaan en de parkeervakken. Met de driewegband blijft de bandenlijn in één rechte lijn doorlopen.


Website – sneller en nieuwe handigheidjes
Maandelijks vinden er op de website van Struyk Verwo Infra meer dan 10.000 bezoeken plaats. Om uw zoektocht zo optimaal, efficiënt en snel mogelijk te laten verlopen binnen de duizenden pagina’s speuren wij continu via monitoring en klantonderzoeken naar verbeterpunten. Recent zijn er weer enkele verbeteringen doorgevoerd.


Inspiratie voor klimaatadaptatie
Het Leeuwse Veld in gemeente West Maas en Waal is afgelopen zomer bezocht door deltacommissaris Wim Kuijken die zich liet informeren over de regionale samenwerking in Rivierenland. In deze nieuwbouwwijk zijn diverse klimaatmaatregelen op een speelse manier ingepast.

Beurs Water in de Openbare Ruimte
Bezoek ons in Hal 2, stand 2.044.
Alles over stille wegdekken
Alle info over werking, wegdektypen, effectieve geluidreductie en levensduur.
Download whitepaper “Stille wegdekken voor gemeentelijke wegen”
Zoek een specifiek product
Assortimentswijzer
Bestel editie 2017.
Info over ruim 16.000 artikelen!
Bekijk ca. 2000 foto’s
van aansprekende buitenruimtes
Brochure Groenbestrating

Kies voor duurzame integratie van groen, verharding en waterafvoer. 

Download brochure
Contact
Heeft u een vraag? Wij helpen u uiteraard graag.

Bel ons op 0800 555 55 54

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van Struyk Verwo Infra. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Meld u dan af. 

Wijzig uw gegevens. 
Meld u aan. 

© 2017 Struyk Verwo Infra, all rights reserved.


 


Volg ons op: