Copy
עדכונים מהמגרש
View this email in your browser
חברים יקרים,
צוות התחזוקה של המועדון ימשיך בתקופה הקרובה לפתח את הפרוייקט הנופי המייצר אתגר למשחק ומשדרג את הנראות שהחלנו בו באזורי הטי כדוגמת גומות 5,7,11 14 כשהמטרה היא להגיע לאחידות בכל המגרש.
פיתוח כל גומה כולל את סידור הטי בצורה של אי, החלפת הדשא באלמנטים נופיים טבעיים המאפיינים את אופיו של המגרש כגון צמחים ועצים ובנוסף פיתוח שבילים ודרכי גישה חדשים בכל טי על מנת להקל על תנועת העגלות.
משך הזמן הכולל לפיתוח כל טי משתנה בהתאם לגודל אזור הפיתוח ומוערך במספר שבועות מרגע הכניסה לעבודה ועד לסיומה.
הפרוייקט הינו מתגלגל ושלב זה מתחיל בגומה 10.
ביומיים הקרובים בלבד עד להכנת השביל וטיחוח והידוק השטח יוזזו נקודות היציאה קדימה. עם סיום העבודות ימוקמו הטיס מחדש במקומם.
נמשיך ונעדכן על המשך הפרוייקט וכמובן מתנצלים על אי הנוחות הזמני
 
בברכה,
 צוות המועדון