Copy
הודעה לחברי המועדון
View this email in your browser

לחברי מועדון הגולף שלום רב,

מזה מספר שבועות שמועדון הגולף בקיסריה סופג הכפשות וקיתונות של אש מצד מספר חברים (ושאינם חברים), אשר טובת המועדון ותרבות הגולף בישראל, אינם בראש מעייניהם, והדברים נכתבים בלשון המעטה.
במסגרת התנהלותם הפסולה של חברים אלו, נעשים ניסיונות (שלחלקם נחשפו בפני כל חברי המועדון וחלקם מאחרי הקלעים ובמחשכים), לפגוע במוניטין של המועדון, מנהליו וחבריו.
יובהר כי החברה והמועדון פתוחים לכל ביקורת עניינית ומברכים עליה, אך אין בכך משום הסכמה להכפשה ופגיעה בהשקעות הרבות שהשקיעה החברה במגרש במוניטין המועדון, עובדיו וחבריו.
אנו מתנצלים מראש על כך שחברי מועדון יקרים ונאמנים נאלצים להיות חשופים בעל כורחם וללא רצונם להתנהלות זאת ומבטיחים לנסות ולהחזיר את שגרת ההנאה מהמשחק ומהמועדון בהקדם.
בפתחה של המכביה ה-20 ואירועי הקיץ הקרבים, ובצל הניסיונות לפגוע במועדון, נבקש לחדד ולהבהיר את הנקודות הבאות:

על קרן קיסריה ועל והחברה לפיתוח קיסריה:

 • החברה לפיתוח קיסריה הנה חברה פרטית ולא גוף ציבורי או חברה ציבורית.
 • הכנסות החברה לפיתוח קיסריה  מועברות לקרן קיסריה (שהינה חברה ללא מטרות רווח) המשתמשת בכספים אלו לפעילות ערכית ופילנטרופית לתמיכה ופיתוח ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, בדגש על צמצום הפערים החברתיים ופיתוח הפריפריה.
על המועדון :
 • מועדון הגולף של קיסריה  הוא מועדון פרטי שהינו המועדון התקני היחידי בישראל (18+9 גומות).
 • המועדון  מוביל ומפתח לבדו מזה 59 שנים וללא כל סיוע מכל גורם ממשלתי את ענף הגולף בישראל.
 • המועדון הוא עסק כלכלי  הנאבק לבדו על קיומו ועל קיום של תרבות הגולף בישראל כנגד כל הסיכויים וכנגד השקעות אדירות שהשקיעה ומשקיעה בו החפ"ק בעבר ובהווה.
 • המועדון תוכנן ע"י האדריכל הנודע פיט דאי והוא נושא את חתימתו בזכות ובגאווה.
 • המועדון הוגדר כאחד המועדונים הטובים בעולם עפ"י מדד רולקס.
עמדת מדינת ישראל ומבקר המדינה לעניין המשך פעילותו של מגרש הגולף בקיסריה :
 • מדינת ישראל על כל גופיה הרלוונטיים, לא רק שלא תומכת בכל דרך שהיא בקיומו של ענף הגולף בישראל, אלא שנראה שעל פי עמדת כל הנוגעים בדבר, מבחינת רשויות המדינה ניתן וצריך היה לסגור אותו. משכך, באופן עקבי נדחות כל הבקשות של המועדון לסיוע ותמיכה בענף הגולף.
 • מבקר המדינה העיר בעבר לחפ"ק על כך שפעילות המועדון מסובסדת וממומנת מפעילותיה האחרות של החפ"ק. בשל כך, הנהלת החפ"ק הונחתה על ידי הדירקטוריון לממש תוכנית התייעלות, להפסיק את סבסוד הפעילות השוטפת של המועדון ולהביא את המועדון לכדי איזון כלכלי.
 • אילולי השקעת החפ"ק במועדון בקיום תרבות  גולף בישראל, המועדון היה נסגר כפי שמרחף איום סגירה  לצערנו בפועל על מועדון געש.
 
השקעות החפ"ק בעבר ובהווה וניהול יעיל של המועדון בהתאם לקריטריונים עסקיים:
 • החברה לפיתוח קיסריה השקיעה יותר מ-60 מיליון ש"ח בהקמת המועדון ועוד מיליוני ש"ח נוספים בחידוש המגרש והציוד בשנים האחרונות.
 •  הנהלת החפ"ק הנחתה את הנהלת המועדון להפעיל את המועדון כעסק עצמאי ולהגיע לאיזון תפעולי. במאמצים אדירים של צוות המועדון, הגיע המועדון לאיזון תפעולי ללא פגיעה בסטנדרט השירות והאחזקה וללא העלאה של דמי המנוי לחברים במהלך 7 השנים האחרונות .
 • בנוסף, ועל אף זאת, בוצעו בשנים האחרונות השקעות רבות ע"י החפ"ק (שלא מתקציב המועדון) בתשתיות כגון: מיכון, מלתחות ציוד וכו'. כך שהטענה כי החפ"ק "מתנערת מהמועדון" אינה רק מרושעת אלא  גם אין לה כל אחיזה במציאות החפ"ק תמשיך לתמוך בקיום המועדון אך לא תסבסד יותר את פעילותו השוטפת.
 • בהזדמנות זו אנו מבקשים להביא לידיעת החברים כי על המועדון מרחף איום מצד רשות המים להעלאה דרמטית של תעריף מי ההשקיה באופן שיעמיד את המשך הפעלתו של המועדון בספק החפ"ק פועלת בכל האמצעים על מנת למנוע מאיום זה להתממש. ואנו נשמח לכל סיוע מכל מי שהמועדון והגולף באמת  יקרים לליבו
מערכת היחסים עם איגוד הגולף בישראל
 • איגוד הגולף הינו גוף שהגיע בשנת 2016 לפשיטת רגל תקציבית ויש יאמרו גם לפשיטת רגל מוסרית מבחינת אופן התנהלותו.
 • לאורך שנות קיומו של המועדון לא ניתן למנות אפילו נושא אחד בו סייע האיגוד למועדון, לצערנו ההיפך הוא הנכון. על אף התנגדות האיגוד, המועדון פועל לייצר עצמאות בנושא ההנדיקאפ ע"מ לסייע ככל שניתן לחברים.
 • מתוקף חברות המועדון באיגוד התרענו חזור והתרע  כי התנהלות מוסדות האיגוד בשנים האחרונות לוקה באי סדרים מנהליים ואחרים ואף דרשנו לתקנם באופן מיידי. לצערנו, בקשתנו ודרישותינו נפלו על אוזניים ערלות. דרישתנו המתועדות בפרוטוקולי הישיבות ובמכתבי פניה לשינוי עמוק בתרבות הממשל התאגידי ובשקיפות לצערנו לא טופלו. על כן, בשל חילוקי הדעות המקצועיים, היורדים לשורשו של מנהל תקין, החליטה החפ"ק  כי נציגי המועדון והמועדון יפרשו מכל תפקידי הניהול באיגוד לרבות הוועד המנהל.
 • אין מנוס מהרושם כי, התרעות מנהלי המועדון בפני האיגוד ומנהליו כמו גם דרך בחירת הנבחרת למכביה ה-20, אשר לדעת המועדון ונציגיו המקצועיים חורגת ממנהל תקין של האיגוד, הן חלק מהרקע למתקפה חסרת הרסן של קומץ חברים, ולהתבטאויות אשר חצו כל גבול של טעם טוב, החברה והמועדון מגבים את הנהלת המועדון והצוות המסור וימשיכו לשמור על המוניטין של המועדון, שכמוהו כמוניטין של הענף כולו בישראל.
 • להלן קישור למכתב שנשלח להנהלת האיגוד - הודעה על הפסקת חברות באיגוד.
מערכת היחסים עם המועדון בגעש
 • מתוך ראיה מערכתית ודאגה אמיתית לעתיד הענף, החפ"ק פועלת, תומכת ומסייעת לכל גוף או יזם שפנה אליה בבקשה לסיוע והחלפת מידע להקמת מגרשי גולף נוספים בישראל. כך לדוגמא, קרן קיסריה, החפ"ק והמועדון (באמצעות כל בעלי התפקידים ברמות הגבוהות ביותר אצלן) פנו בעבר למועדון געש בהצעות לשיתוף פעולה אך אלו, לצערנו, נדחו על הסף.
 • בניגוד לנרמז ולנטען החפ"ק ומועדון קיסריה תומכים בקיומו של מועדון הגולף בגעש וסבורים כי סגירתו תהווה פגיעה קשה בענף הגולף בישראל וגם במועדון בקיסריה.
 
מאמצי אחזקת המגרש ומצב הדשא הנוכחי
 • על אחזקת המגרש מופקד צוות מסור, ומקצועי, שכן מדובר בפעילות אינטנסיבית, סזיפית ורבת שנים. החפ"ק מעריכה את הנהלת המועדון וצוות העובדים על העבודה המסורה והאיכותית ועל כן גם מגבה ומגלה סלחנות והבנה לטעויות מקצועיות שנעשו ע"י מי מהצוות בתום לב, בבחינת – "מי שלא עושה לא טועה!" טוב יעשו חלק מהחברים אם יגלו את אותה מידה של הבנה.
 • מועדון הגולף בקיסריה מארח כ-40 טורנירים ותחרויות בשנה. צוות אחזקת המגרשים נדרש להעמיד  את המגרש במצב אופטימאלי בכל תחרות.
 • יובהר- בין תחרויות קיימות, היו ויהיו בעתיד פעולות אחזקה נדרשות כפי שקורה בכל מועדון בעולם. הציפייה כי בכל רגע שמצב הדשא יהיה מושלם היא מופרכת, אינה ברת השגה ואינה יעד שהנהלת החפ"ק קובעת או קבעה לצוות העובדים.
 • הנהלת המועדון אשר שביעות רצון החברים בראש מעייניה, מנסה לאפשר מספר ימי משחק רב ככל שניתן, מתוקף ההבנה כי המועדון הינו היחידי בארץ בעל 18 גומותיחד עם זאת, המועדון מבהיר כי הוא יאלץ, לסגור את המועדון בעתיד , כולו או חלקו, לצרכי אחזקת המגרש לתקופות מסוימות כפי שקורה ומקובל בכל מועדון אחר בעולם. הודעות מסודרת על תקופות הסגירה יפורסמו בעתיד דרך מערכת קשרי הלקוחות.
 • על אף ההכפשות בשבועות האחרונים, המועדון זוכה לשבחים על מצב הדשא ממבקרים ובכל תחרות שהתקיימה בו בשנים האחרונות ורק לאחרונה בתחרות VOLVO והאגודה לחקר הסרטן.
 • המכביה ה 20- בשונה ממכביות קודמות נתקבלה החלטה בחפ"ק  שלא לממן ולסבסד את אירועי המכביה כבעבר בסכומי עתק, ולקיים את התחרויות בהתאם לתנאי הבסיס שנקבעו בהסכם עם מנהלת המכביה  , בהיעדר גורם מממן (איגוד הגולף או כל גוף מסחרי אחר ) ובסיכום עם מנהלת המכביה הטכסים ייתקיימו ע"ב הפרוטוקול המוסכם עם מנהלת המכביה.
 • הדו"ח האחרון לעניין איכות המגרש הונפק ב-15.6.2017 עבור מנהלת המכבייה ע"י  מר סולומון (טיטו) משען, מי שהיה ב-5 המכביות האחרונות ה- Chairman for the international committee in golf. מר משען קבע ציון גבוה למצב המגרש  הגדירו PLAYABLE והמגרש נמצא מוכן ומאושר למשחק לקראת המכביה ה-20.
 • דוח המכביה למצב המגרש מהווה מדד אובייקטיבי ומקצועי והציון שניתן הינו גבוה מאוד לכל הדעות המעיד על הרמה הגבוהה באחזקת המגרש (ולכל הפחות על המאמץ המבוצע) ועל מידת מוכנותו לאירוח המכבייה.
 
גובה דמי המנוי והחברות במועדון
 • אנו סבורים (על סמך בדיקות שעשינו) כי דמי החבר במועדון הם הוגנים ואף נמוכים ביחס למקובל בעולם . לראייה ולידיעה כי דמי המנוי המשולמים על ידי החברים מהווים רק  כ 40% מעלויות התפעול של המועדון  ורק _כ- 50% מהכנסותיו
 • שאר עלויות הפעלת המועדון ממומנות מהכנסות הנובעות מפעילויות של הנהלת המועדון ומאמצים אדירים לייצר מקורות הכנסה נוספים כגון גיוס חסויות ותקציבים. בנוסף, ולפנים משורת הדין מעמידה החפ"ק חלק מנכסיה המניבים בתוך שטחי המועדון, אשר ההכנסות מהן מסייעות  לטובת המשך פעילותו השוטפת של המועדון. הירתמות החפ"ק ומאמצי ההנהלה הן אלו שמונעים את עליית תעריפי דמי המנוי בשלב זה בצורה משמעותית משנה לשנה.
 • הנהלת החפ"ק מודעת לכך שבעבר הרחוק  ובשל לחץ רב שהופעל על הנהלות המועדון הקודמות ועובדיו נוצרו עיוותים בגביית דמי המנוי בין חברי המועדון ובאופן שנוצרה אי שביעות רצון ותחושת איפה ואיפה בין החברים והיא הנחתה את הנהלת המועדון לפעול להשלים בדחיפות את הטיפול בנושא, כך שתיווצר אחידות ושקיפות בגביית דמי המנוי בין החברים.
 • אנו משלימים בדיקות בנושא ובקרוב יפורסם ע"י המועדון מחירון חדש ואחיד עפ"י מפרט שירותים קבוע וידוע, תוך שקיפות מלאה .
 • במועד פרסום המחירון יבוטלו  ה"הסדרים הישנים", ובעת חידוש המנויים והחברות במועדון ניתן יהיה לבחור, אך ורק, בין המסלולים הקבועים במחירון החדש - היערכותכם.
תרבות הגולף , הגולף המקצועי והקשר מול החברים
 • הועדות הקיימות, קרי ועדת ההנדיקפ וועדת המשמעת מורכבות בשיתוף של חברי המועדון. כל דיון, תכנית או החלטה שלהן מפורסמות בשקיפות מלאה לכל חברי המועדון בסמוך למועד התכנסותם. המועדון מברך ומזמין כל חבר/ת מועדון שמעוניין/נת להצטרף כחברי ועדה לפנות ליושבי ראש הוועדות.
 • המועדון פתוח לכל הצעה להקמת ועדה אחרת/ נוספת שהיא רלוונטית לקידום השקיפות ושיתוף הפעולה בין החברים לבין המועדון.
 • מאידך נבהיר  שכמו בכל מועדון בעולם, הקשר השוטף  בנושאי גולף מקצועי יהיה אך ורק בדיוור ישיר לכל  חברי המועדון באמצעות מערכת קשרי הלקוחות, או מול חברי ויו"ר הועדות המקצועיות.
 • כפי שידוע לכולם, דלתו של מנהל המועדון פתוחה לכל חבר מועדון בכל עת. דאגנו להעביר את כל הנהלת המועדון מהמיקום המרוחק ללב ליבו של המועדון וכל הנדרש זה רק לדפוק על הדלת (הקפה עלינו).
 • המועדון מתגאה במסורת ארוכה של תחרויות, גדולות כקטנות, ביניהן ניתן למנות את  אליפות המועדון השנתית, ליגת המועדון המתקיימת זו שנה שניה (בה חברים למעלה מ-100 שחקנים), תחרויות חודשיות בחסות חברות מובילות בארץ ובעולם, תחרויות דו שבועיות לצורכי הנדיקפ, הקמה ואימוץ של נבחרת הגולף של נכי צה"ל ועוד. בנוסף, משוחקים מעל 5,000 סבבי משחק תחרותי בשנה של חברים במסגרת תחרויות המועדון.
 • במועדון פועלת בהצלחה רבה מזה שנים תכנית ליצירת גולפאים חדשים, במימון החפ"ק וללא כל סיוע חיצוני. בכל שנה מצטרפים מאות תלמידים למערך הקורסים של המועדון וחלק לא מבוטל מהם הופך לחברים..
 • האקדמיה לגולף בקיסריה שעל בוגריה נמנים מטובי שחקני הגולף הצעירים בארץ  היא היחידה בארץ שפועלת לקידום ילדים ונוער וזאת בסבסוד מלא של החברה ללא כל סיוע של האיגוד או של כל גוף אחר.
 • באשר להנדיקפ –למרות נסיונות ההפרעה של האיגוד, ולרווחת ונוחות החברים כול שחקן שחפץ בדירוג יכול לעשות זאת בצורה קלה ומהירה, ועל כך יעיד מר גיל פרס מנהל ההנדיקפ של המועדון שהינו אחד מאושיות הגולף בארץ.
לסיכום :
 • הגולף הוא ספורט ייחודי בעל מסורת של מאות שנים המתבסס על אתיקה, יושרה ואדיבות של האחד כלפי חברו, ועלינו כממשיכי המסורת לשמר את העקרונות הללו ולהינות מהחוויה ומיופיו של המשחק .
 • כאמור לעיל, המועדון והחברה פתוחים לכל ביקורת עניינית ואף מברכים עליה. יחד עם זאת, החברה ומועדון לא ישלימו עם התנהלות אלימה ופוגענית אשר בינה לבין ביקורת אין דבר וחצי דבר. 
 •  אנחנו מתחייבים בפניכם שנמשיך לעשות הכל על מנת לשדרג את תנאי המשחק בין התחרויות,  לשמר את מסלולי ומתקני המועדון, ונעשה כל מאמץ להעניק לכם החברים את השירות הכי טוב שביכולתנו לתת.
 • איננו מבטיחים (או יכולים להבטיח) 100% הצלחה אבל כן מבטיחים להשקיע בכך 100% מאמץ.
 • אנחנו מודים למאות חברי מועדון נאמנים וטובים לאורך השנים שדווקא בימים אלה מחזקים ותומכים בצוות המועדון - זה חשוב לנו ונותן לנו את האנרגיות להמשיך ולפעול לטובת המועדון, החברים וקידום הגולף.