Copy
Institut za arheologiju, Newsletter #80  11.01.2022.
Pogledaj u web pregledniku

Izložba  

 Exhibition  

Obavijest o produženju trajanja izložbe
Notice of the exhibition extension

Novi Perkovci – Krčavina, Prapovijesno višeslojno arheološko nalazište


 

17. prosinca 2021. - 28. veljače 2022. g. 


Muzej Đakovštine
 

Povodom 70. obljetnice osnutka Muzeja Đakovštine i 60. godišnjice osnutka Instituta za arheologiju organizirana je izložba o rezultatima zaštitnih arheoloških istraživanja prapovijesnoga višeslojnog nalazišta Novi Perkovci – Krčavina na trasi autoceste Sredanci – Đakovo – Osijek. Izložba je otvorena 17. prosinca 2021. u Muzeju Đakovštine, a može se razgledati do kraja veljače te u sklopu Noći muzeja 28. siječnja 2022.
 

Novi Perkovci – Krčavina, Prehistoric multi-layered archaeological site
 

 
December 17th, 2021 - February 28th, 2022 


Museum of Đakovo RegionOn the occasion of the 70th anniversary of the Museum of Đakovo Region and 60th anniversary of the Institute of Archaeology, an exhibition was organized on the results of rescue archaeological research of the prehistoric multilayered site Novi Perkovci – Krčavina on the Sredanci – Đakovo – Osijek highway. The exhibition opened on 17th of December 2021 at the Museum of Đakovo Region, and can be visited until the end of February, including the Night of the Museums on 28th of January 2022.

Izdavaštvo  

Publishing  

Novi brojevi časopisa u 2021. godini
PIAZ 38-1/2021, 38-2/2021 i AIA XVII/2021

Zadovoljstvo nam je objaviti izlazak novih brojeva časopisa u izdanju Instituta za arheologiju u 2021. godini. Novi broj Priloga Instituta za arheologiju u Zagrebu 38/2021 izašao je u dva sveska (38-1 i 38-2) koji okupljaju deset radova različite tematike.


Izašao je i novi broj časopisa Annales Instituti Archaeologici (XVII/2021) koji okuplja 24 rada različite tematike te prikaz rada Instituta za arheologiju u 2021. godini.
Oba časopisa dostupna su i na stranicama Instituta (IARH izdanja).
New journal issues in 2021
PIAZ 38-1/2021, 38-2/2021 and AIA XVII/2021


We are pleased to announce the release of new issues  of the journals published by the Institute of Archaeology in 2021. The new volume of the Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb 38/2021 was published in two issues (38-1 and 38-2), which gather ten papers on various topics. 

A new issue of the journal Annales Instituti Archaeologici was also published (XVII/2021), which gathers 24 papers on various topics and the review of the work carried out at the Institute of Archaeology in 2021. Both journals are also available at Institute's web page (IARH publications). 

Obavijest

Notice  

Priznanje znanstveniku i v.d. ravnatelju Instituta za arheologiju  

Znanstvenik i v. d. ravnatelja Instituta za arheologiju dr. sc. Marko Dizdar postao je dopisni član Njemačkoga arheološkog instituta na prijedlog njihovoga izvršnog vijeća. U pismu predsjednice Njemačkoga arheološkog instituta prof. dr. sc. Frederike Fless stoji: „S ovim izborom, Njemački arheološki institut želi odati priznanje i pohvalu radi vaših zasluga u proučavanju prošlosti i zbog daljnjeg jačanja postojećih suradnji.“
Čestitamo!


Acknowledgment to scientist and acting director of Institute of Archaeology

Scientist and acting director of Institute of Archaeology dr. Marko Dizdar became corresponding member of the German Archaeological Institute on the proposal of executive commitee of the German Archaeological Institute.
„With this election, the German Archaeological Institute wishes to acknowledge and commend your contribution to the field of Ancient Studies, and to further strengthen our existing bond.“ stand in the letter of president of the German Archaeological Institute prof. dr. Frederike Fless.
Congratulations!
Lokalitet na zaglavlju Newslettera - 
Mukoše kraj Goriša

Site in Newsletter's header - 
Mukoše near Goriš

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter's archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newsletters 


Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu , facebook.com 
Follow us on academia.edu , facebook.com 
                     

Copyright © 2022 Institut za arheologiju, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp