Copy
Institut za arheologiju // Institute of Archaeology
Newsletter #85  13.06.2022.
Pogledaj u web pregledniku

Popularizacija znanosti

Popularisation of science

Znanstveno-stručni program
Scientific professional programme

Europski dani arheologije / Journées Européennes de l'Archéologie / European Archaeology Days
 

17.– 19. lipnja 2022.

Francusko Ministarstvo kulture od 2010. godine koordinaciju i promociju Francuskih nacionalnih dana arheologije (JNA) predalo je Nacionalnom Institutu za preventivna arheološka istraživanja (Inrap). JNA se proširila i obuhvatila cijelu Europu 2019. godine te je po prvi puta sudjelovalo sedamnaest zemalja. Francuski dani arheologije 2020. godine postat će Europski dani arheologije (karta). 

Institut za arheologiju znanstvena je institucija koja svojom djelatnošću obuhvaća sva razdoblja, od prapovijesti do ranoga novog vijeka. U sklopu Europskih dana arheologije pridružite nam se u zabavnim sadržajima za djecu i odrasle, posjetite tri poučne arheološke staze otoka Raba i virtualnu izložbu u suradnji s Muzejom Đakovštine. 
Program možete pogledati na službenim stranicama Europskih dana arheologije i Instituta za arheologiju


June 17th - 19th 2022
 
Since 2010, the French Ministry of Culture has placed the coordination and promotion of France’s National Archaeology Days (JNA) in the hands of the National Institute for Preventive Archaeological Research (Inrap). The JNA expanded to include all of Europe in 2019. For the first time, seventeen countries participated. In 2020, France’s National Archaeology Days will become the European Archaeology Days (map). 

The Institute of Archaeology is a scientific institution with activities that cover all periods, from Prehistory the early modern period. As a part of the European Archaeology Days, join us in entertainment contents for children and adults, visit three educational archaeological trails of the island of Rab as part of the Rab Archaeological (T)races project and a virtual exhibition in co-organization with the Museum of Đakovo Region. 

The program can be found at the official site of European Archaeology Days and at the Institute of Archaeology site. 
Lokalitet na zaglavlju Newslettera - 
Mukoše kraj Goriša

Site in Newsletter's header - 
Mukoše near Goriš

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter's archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newsletters 


Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Copyright © 2022 Institut za arheologiju, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp