Copy
Institut za arheologiju, Newsletter #77  02.11.2021.
Pogledaj u web pregledniku

Tematski seminar

Thematic seminar  

Okoliš i kulturni krajolici 

Environment and cultural landscapes 

Tematski seminar projekta:


Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st.
(HRZZ, UIP-05-2017-9768)04.11. 2021. 
11.00


Online sudjelovanje putem
Zoom platforme 
Meeting ID: 985 5278 9279
Passcode: 629918

 

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski seminar projekta: „Život na rimskoj cesti" – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st.“ (HRZZ, UIP-05-2017-9768), na kojemu će se 04. studenog 2021. s početkom u 11h, prezentirati rezultati samog projekta te istraživanja rimskih cestovnih komunikacija primjenom Least Cost Path analize u GIS-u.
Predavanja će održati:

Ivana Ožanić Roguljić (IARH):
Predstavljanje rezultata projekta Život na rimskoj cesti (HRZZ UIP-05-2017-9768)

Jere Drpić (IARH):
Potencijalne rimske brdske ceste i Least Coast Path analiza, Case study; gorje Kalnik

Katarina Šprem (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula):
Rimske ceste u Istri-primjer Least Cost Path analize

Veselimo se Vašem odazivu!

 


 

 
 


Thematic seminar of the project:

Life on the Roman road - communications, trade and identities on Roman roads in Croatia from the 1st to the 8th century
(HRZZ, UIP-05-2017-9768)


11/4 2021
11 AM


Participation in the seminar will be possible only virtually,
via the Zoom platform
Meeting ID: 985 5278 9279
Passcode: 629918

 
The Institute of Archeology has the honour to invite you to a thematic seminar of the project "Life on the Roman road - communications, trade and identities on Roman roads in Croatia from the 1st to the 8th century ” (HRZZ, UIP-05-2017-9768), which will be held online, on November 4, 2021, at 11 am. There will be presented the results of the project and given lectures about the research of the Roman road communications in some parts of Croatia using the Least Cost Patch analysis in GIS.

Presentations and lectures at the seminar will be held by:

Ivana Ožanić Roguljić (IARH):
Presentation of the results of the Project Life on the Roman road (HRZZ UIP-05-2017-9768)

Jere Drpić (IARH):
Potential Roman mountain roads and Least Cost Path analysis, Case study; Kalnik Hills

Katarina Šprem (Juraj Dobrila University, Pula):
Roman roads in Istria-an example of Least Cost Path analysis

We look forward to your online participation!
 

Izdavaštvo  

Publishing  

Javno predstavljanje zbornika radova

HOMO UNIVERSALIS
Zbornik radova posvećen Zorku Markoviću povodom 65. obljetnice života, 
Zbornik Instituta za arheologiju 15


9.11. 2021.
17,00 


Galerija Mijo Kovačić,
Zrinski trg 9,
Koprivnica

Javno predstavljanje zbornika radova HOMO UNIVERSALIS, posvećenog dr sc. Zorku Markoviću, održat će se 9. studenoga 2021. godine u Galeriji Mijo Kovačić u Koprivnici u organizaciji Muzeja grada Koprivnice i Instituta za arheologiju. Zbornik okuplja 23 znanstvena rada te pet uvodnih radova koji obuhvaćaju arheološke i druge teme od neolitika do srednjega vijeka.
Zbornik će predstaviti dr. sc. Tatjana Tkalčec, predsjednica Znanstvenog vijeća i dr. sc. Katarina Botić, urednica zbornika, obje iz Instituta za arheologiju te dr. sc. Robert Čimin, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice, i Jasna Jurković, Zavičajni muzej Našice.

Detaljnije o događanju

Collection of papers public presentation

HOMO UNIVERSALIS
Collection of papers dedicated to Zorko Marković on the occasion of his 65th anniversary
Zbornik Instituta za arheologiju 15


11/9/2021
5 PM

 


Galerija Mijo Kovačić,
Zrinski trg 9,
Koprivnica

 
Public presentation of the collection of papers HOMO UNIVERSALIS, dedicated to Dr Zorko Marković, will be held on the 9th of November 2021 at the Mijo Kovačić Gallery in Koprivnica, organized by the Koprivnica Municipal Museum and the Institute of Archaeology. The collection is composed of 23 scientific papers and five introductory papers covering archaeological and other topics from the Neolithic to the Middle Ages.
The volume will be presented by Dr Tatjana Tkalčec, President of the Scientific council and Dr Katarina Botić, editor, both from the Institute of Archaeology, as well as Dr Robert Čimin, director of the Koprivnica Municipal Museum and Jasna Jurković, Našice Local History Museum.

More details about the event

 

Otvorenje izložbe  

Exhibition opening  

Okoliš i kulturni krajolici

 
 

Environment and cultural landscapes

Vlakom prema jugu. 60 godina suradnje Instituta za arheologiju i Muzeja grada Šibenika

11. 11. 2021.
13.00 

Muzej grada Šibenika,
Gradska vrata 3,
Šibenik

Povodom 60 godina suradnje, Institut za arheologiju i Muzej grada Šibenika pripremili su izložbu kojom se predstavljaju nekadašnja i nova istraživanja na lokalitetima Danilo i Murter - Gradina, s naglaskom na sudionike, terenske (ne)zgode i sjećanja članova ekipa. 

Pridružite nam se na otvorenju u Šibeniku!

Vlakom prema jugu. 60 godina suradnje Instituta za arheologiju i Muzeja grada Šibenika


11. 11. 2021.
13.00 


Muzej grada Šibenika,
Gradska vrata 3,
Šibenik


 
On the occasion of 60 years of collaboration, the Institute of Archaeology and the Šibenik town museum have prepared an exhibition dealing with former and new research at the sites Danilo and Murter - Gradina, with a special accent on the excavators, fieldwork events and (hi)stories recounted by the participants.

Join us at the exhibition opening at Šibenik!
 

Znanstveni skup  

Scientific conference  

Materijalna kultura u društvenom kontekstu 

 
 

 Material culture in the social context

Jelo i piće uz antičke ceste i rijeke: mogućnosti, arheološki izvori i otvorena pitanja o prehrambenim navikama 

11. 11. 2021. — 12. 11. 2021.
09.00 h

Online sudjelovanje putem 

Zoom platforme
Meeting ID: 980 6745 6367
Passcode: 130825

 

Prehrana može govoriti o identitetu zajednice koliko i jezik kojim se služi. Oblikuje se pod utjecajem prirodnih i klimatskih čimbenika koji utječu na lokalnu poljoprivrednu proizvodnju.  Tokom vremena mijenjaju se navike, uvodi nova prehrambena kultura, raste trgovina različitim proizvodima. Interdisciplinarna istraživanja koja uključuju raznovrsne oblike arheoloških i arheometrijskih metoda, te metode eksperimentalne arheologije, omogućuju interpretaciju procesa od proizvodnje do konzumacije hrane, pa čak i daljnje učinke na zdravlje i kvalitetu života.Teme skupa su:

  • Distribucija i konzumiranje dobara od rimskog do ranosrednjovjekovnog razdoblja: materijalni dokazi
  • Arheobotanički i arheološki dokazi od rimskog do ranosrednjovjekovnog razdoblja
  • Rekonstrukcija prehrane na temelju dentoalveolarnih patologija i stabilnih izotopa
  • Hrana u eksperimentu

 
Znanstveni skup će se moći pratiti isključivo putem Zoom platforme.
Knjiga sažetaka

Eating and drinking along ancient roads and rivers: Study opportunities, archaeological sources and open issues about diet habits 


11/11/2021 — 11/12/2021
09 AM


Participation will be possible online, 
via the
Zoom platform 
Meeting ID: 980 6745 6367
Passcode: 130825 
Diet may reveal as much about a community's identity as the language it uses. The form it takes
depends on the natural and climatic factors influencing the local agricultural production. During the past, changes in habits, a new dietary culture, and increased trade in various products appeared. The interdisciplinary research that includes various archaeological and archaeometric methods and experimental archaeology allows us to interpret the process from production to food consumption and even further effects on health and quality of life. Papers on the distribution, consummation and diet reconstructions from the Roman to early Medieval period are welcome.
 
Themes of the conference:
  • Distribution and consummation of goods from Roman to early Medieval period: material evidence
  • Archaeobotanical and archaeological evidence from the Roman to Early Medieval period
  • Diet reconstruction based on dentoalveolar pathologies and stable isotopes
  • Food in experiment
 
The scientific conference will be available only via the Zoom link.
Abstract book 

Terenska istraživanja

 Field research

Rekognosciranje i geofizikalno istraživanje rustičnih vila na otoku Hvaru 

04. 10. 2021. — 22. 10. 2021.
Starogradsko polje,
Otok Hvar

 

Od 4.-22. listopada ove godine u Starogradskom polju provedeno je rekognosciranje i geofizikalno istraživanje rustičnih vila na lokalitetima Carevac, Mirak, Stagnjica, Ježe i Kupinovik. U ovoj kampanji sudjelovali su arheolozi i studenti iz Francuske i Hrvatske (Centre Camille Jullian, CEREGE, Aix Marseille Université, Institut za arheologiju iz Zagreba i Javna ustanova Agencija za upravljanje Starogradskim poljem). 

Survey and Geophysical research of the villae rusticae on the island of Hvar 


10/04/2021 — 10/22/2021
Starogradsko polje, 
Hvar islandSurvey and geophysical research were conducted on Roman Villas in Starogradsko polje on the island of Hvar: Carevac, Mirak, Stagnjica, Ježe and Kupinovik. In this campaign archaeologists and students from France and Croatia participated (Centre Camille Jullian, CEREGE, Aix Marseille Université, Institut of archaeology, Zagreb and Javna ustanova Agencija za upravljanje Starogradskim poljem).
 
Lokalitet na zaglavlju Newslettera - 
Mukoše kraj Goriša

Site in Newsletter's header - 
Mukoše near Goriš

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter's archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newsletters 


Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu , facebook.com 
Follow us on academia.edu , facebook.com 
                     

Copyright © 2021 Institut za arheologiju, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp