Copy
Institut za arheologiju // Institute of Archaeology
Newsletter #86  1.7.2022.
Pogledaj u web pregledniku
Popularizacija znanosti
Popularisation of science
Znanstveno-stručni program
Scientific professional programme
Priče s lomače: o prinčevima halštatskog vremena u Podravini i srednjoj Europi
Stories from the pyre: about the princes of Hallstatt time in Podravina and Central Europe

Dr. sc. Saša Kovačević iz Instituta za arheologiju, održao je 9. lipnja 2022. u 19 sati predavanje u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstner“ u Ludbregu.


Predavanjem su predstavljeni rezultati istraživanja Instituta za arheologiju u slivu rijeka Plitvice i Bednje u proteklih 6 godina te lokalnoj publici približeno razdoblje starijega željeznog doba i iznimno značajnih i osjetljivih krajolika halštatskog razdoblja na području općina Jalžabet i Martijanec.

 


Dr. Saša Kovačević, from the Institute of Archaeology, gave a lecture on June 9, 2022 at 7 pm in the City Library and Reading Room „Mladen Kerstner“ in Ludbreg.

The lecture presents the results of research by the Institute of Archaeology in the Plitvice and Bednja river basins in the past 6 years and the period of the Early Iron Age and extremely significant and sensitive landscapes of the Hallstatt period in the municipalities of Jalžabet and Martijanec.
 
Lokalitet na zaglavlju Newslettera - 
Mukoše kraj Goriša

Site in Newsletter's header - 
Mukoše near Goriš

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter's archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newsletters 


Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Copyright © 2022 Institut za arheologiju, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp