Copy
Institut za arheologiju, Newsletter #19  07.03.2016.
Pogledaj u web pregledniku

Radionica


Workshop

„Gradimo neolitičko selo“ – radionica za djecu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“
 
Ponedjeljak, 29. veljače 2016., Zagreb
 
U sklopu suradnje Instituta za arheologiju i Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ u Zagrebu dana 29. veljače 2016. g. održana je radionica „Gradimo neolitičko selo“ za djecu osnovne škole. Tom su prilikom djeca kratkim predavanjem upoznata s neolitičkim načinom života i rekonstrukcijama neolitičkih kuća nakon čega je slijedilo izrađivanje modela kuća od papira. Više o radionici pročitajte ovdje.

 

“Building a Neolithic village“ – workshop for children from Centre for Training and Education “Slava Raškaj”

Monday, 29th of February 2016, Zagreb

 
On 29th of February 2016 workshop “Building a Neolithic village” was held for Primary School children as a part of collaboration of the Institute of Archaeology and Centre for Training and Education “Slava Raškaj” (Zagreb). Children were familiarized with Neolithic way of life and reconstruction of Neolithic houses in a short lecture after which they made models of paper houses. More about workshop can be found here.

Okrugli stol


Round table
Arheološka istraživanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2015. godini

Utorak, 5. travnja 2016. godine, Vinkovci

 
Arheološki odjel Gradskoga Muzeja Vinkovci i Institut za arheologiju 5. travnja 2016. godine u Vinkovcima organiziraju predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja koja su provedena na prostoru Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2015. godine. S obzirom da se radi o području na kojem su otkrivena brojna arheološka nalazišta iz svih razdoblja i na kojem se provode mnogobrojna sustavna i zaštitna istraživanja, želja nam je okupiti sve istraživače kako bi razmijenili spoznaje o dosadašnjim rezultatima, posebno otkrivenim kontekstima kao i prikupljenim pokretnim nalazima.

 
Archaeological excavations in Vukovar-Syrmian County in 2015

Tuesday, April 5th 2016, Vinkovci


 
Archaeological department of Vinkovci municipal Museum and Institute of Archaeology are organising a presentation of results of the archaeological excavations that took place in the area of Vukovar-Syrmian County in 2015 in Vinkovci on April 5th 2016. Considering the fact that in this area numerous significant archaeological sites from the various time periods have been discovered and that there are many systematic and rescue excavations, it is our wish to give opportunity to all the researches to exchange results of excavations so far, particularly of the discovered contexts and collected small finds.

Međunarodni projekti


International projects
Hrvatsko-njemački znanstvenoistraživački bilaterani projekt: Digitalna arheologija- neinvazivne metode istraživanja priobalnih područja
 

Uspostavljena je suradnja između Instituta za arheologiju u Zagrebu (dr. sc. Bartul Šiljeg) i Sveučilišta u Marburgu, Njemačkoj (dr. sc. Felix Teichner). Dvogodišnje financiranje projekta odobreno je u sklopu jedanaestog ciklusa hrvatsko-njemačkih znanstvenoistraživačkih projekata kao dio Programa zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između MZOS-a i DAAD-a. za 2016. i 2017. godinu. Glavni ciljevi projekta su kombiniranje neinvazivnih metoda istraživanja (geofizičkih ispitivanja i daljinskih istraživanja putem bespilotnih letjelica) u svrhu izrade digitalne arheološke dokumentacije triju odabranih lokaliteta u priobalnom području središnjeg istočnog Jadrana te praktično osposobljavanje mladih znanstvenika.

Croatian-German bilateral research project: Digital archaeology-non invasive investigations of coastal areas
 
The Institute of Archaeology in Zagreb (Bartul Šiljeg, Ph. D.) and the University of Marburg, Germany (prof. Felix Teichner ) have established a co-operation project. Two-year research funding (2016-2017) has been approved, based on the results of the eleventh cycle of the Croatian-German research projects as a part of a joint program that encourages the exchange of the project participants between the MZOS and DAAD. The main objectives of the project are to apply a combination of non-invasive research techniques (geophysical investigation and remote sensing via drones) for the purpose of developing digital archaeological documentation of three selected locations in the coastal area of the central eastern Adriatic as well as practical training of young scientists.
 


 

 
 

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje.


Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.

Copyright © 2016 Institut za arheologiju, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp