Copy
Institut za arheologiju, Newsletter #79  24.12.2021.
Pogledaj u web pregledniku

Otvorenje izložbe

Exhibition opening  

Zlato zlatu

17. prosinca 2021.
Zlatna dvorana palače Vojkffy-Paravić, Hrvatski Institut za povijest  

Izložba artefakata pronađenih u istraživanju nalazišta Gomila u Jalžabetu u kojoj je grobni humak iz 6. stoljeća prije Krista "Zlato zlatu", otvorena je u petak u Zlatnoj dvorani palače Vojkffy-Paravić Hrvatskog instituta za povijest. 
Izložbu je otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuvši kako je Gomila u Jalžabetu jedan je od najvrjednijih primjera prapovijesne grobne arhitekture tog tipa u cijeloj Europi. 
Interdisciplinarna istraživanja jalžabetske Gomile vodi Institut za arheologiju na čelu s arheologom dr.sc. Sašom Kovačevićem u suradnji s brojnim domaćim i inozemnim institucijama, dok su konzervatorsko-restauratorski radovi na nalazima povjereni Hrvatskom restauratorskom zavodu. Radovi su financirani sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te Interreg projekta Monumentalni krajolici starijega željeznog doba Podunavlja. U suradnji s Općinom Jalžabet i Varaždinskom županijom realizirano je oblikovanje njegove prezentacije te održivog korištenja. 
Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda dr. sc. Tajana Pleše predstavila je rezultate istraživanja Gomile - nalaze pronađene u monumentalnoj vladarskoj grobnoj komori - više desetaka predmeta izrađenih od zlata, iznimnog majstorskog umijeća izrade. U toj i ostalim grobnicama pronađeni su nalazi raznih materijala: od delikatnog, majstorski obrađenog te finim detaljima ukrašenog zlatnog, jantarnog i koštanog nakita, do dekorativnih metalnih dijelova konjske opreme, oklopa, oružja i posuđa, te koštanih i brončanih životinjskih minijatura. Važnost nalazišta potaknula je oblikovanje njegove prezentacije te održivog korištenja s ciljem prezentiranja jednoga od najznačajnijih krajolika starijega željeznog doba srednje Europe.

Više o izložbi ...

Ministarstvo kulture i medija 

Vlada Republike Hrvatske 


Gold to gold

December 17th 2021
Golden Hall of the Vojkffy-Paravić Palace, Croatian Institute of History
 
An exhibition of artefacts found in the research of the Gomila site in Jalžabet, which contains a 6th century BC burial mound "Gold to Gold", opened on Friday, December 17th 2021 in the Golden Hall of the Vojkffy-Paravić Palace of the Croatian Institute of History. The exhibition was opened by the Croatian Prime Minister Andrej Plenković, who pointed out that the Jalžabet – Gomila mound is one of the most valuable examples of prehistoric tomb architecture of this type in the whole of Europe.
The interdisciplinary research of the Jalžabet Gomila site is led by the dr. sc. Saša Kovačević from the Institute of Archaeology in cooperation with numerous domestic and foreign institutions, while the conservation and restoration work on the findings was entrusted to the Croatian Restoration Institute. The research was financed by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia and the Interreg project, Monumental Landscapes of the Early Iron Age of the Danube Region. In cooperation with the Municipality of Jalžabet and Varaždin County, the design of its presentation and sustainable use was realized. 
Director of the Croatian Conservation Institute dr. Sc. Tajana Pleše presented the results of the research of Jalžabet – Gomila site finds, found in the monumental royal tomb chamber - dozens of objects made of gold, exceptional masterpieces. Finds of various materials were found in this and other tombs: from delicate, masterfully crafted and decorated with fine details gold, amber and bone jewellery, to decorative metal parts of horse equipment, armour, weapons and utensils, and bone and bronze animal miniatures. The importance of the site encouraged the design of its presentation and its sustainable use with the aim of presenting one of the most important landscapes of the Early Iron Age of Central Europe.

More about the exhibition...

Government of the Republic of Croatia

Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia

 

Izdavaštvo   

Publishing   

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
Vol. 38 / 2 

Izašao je drugi ovogodišnji svezak znanstvenog časopisa Instituta za arheologiju, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Časopis je otvorenog pristupa i  dostupan na portalu Hrčak

Uživajte u čitanju! 
 

 

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
Vol. 38 / 2 

 
This year's second volume of the scientific journal of the Institute of Archaeology, Contributions of the Institute of Archaeology in Zagreb, has been published. The journal is Open Access and available on the Hrčak portal.

Enjoy reading!

 

 

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter's archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newsletters 


Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu , facebook.com 
Follow us on academia.edu , facebook.com 
                     

Copyright © 2021 Institut za arheologiju, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp