Copy
Welkom terug. Eerste schooldag is 14 augustus.
De Rode Leeuw nieuwsbrief
August 2014

Colofon

De Rode Leeuw organiseert Nederlands onderwijs voor kinderen die Nederlands als moedertaal hebben.

Henk van Mourik
tel. 186 1292 0445
henk@derodeleeuw.org

Betsie de Zwaan

tel. 186 1180 5464
betsie@derodeleeuw.org

Fleur Scheffers

tel. 186 1404 5073
fleur@derodeleeuw.org

Marcel Oomens

Administratief medewerker
marcel@derodeleeuw.org
 

Welkom terug in Beijing

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Dit jaar viert De Rode Leeuw haar 10e verjaardag!
De leerkrachten zijn klaar voor de eerste lesdag! Vanaf donderdag 14 augustus starten de lessen. Lees hier het lesrooster en de leslocaties van de naschoolse lessen en het WAB-ES lesrooster.

Aanpassing lesdag naschoolse groep 4-5-7

Helaas hebben we het lesrooster van naschoolse groep 4-5-7 moeten aanpassen. Door late afmelding van enkele families gaan de leerlingen van groep 4-5-6 op dinsdagmiddag les krijgen van juf Fleur. De leerlingen van groep 7 krijgen op donderdag les. Lees hier het nieuwe lesrooster.

Borg lesboek voor VO-leerlingen

De leerlingen van het VO-programma gebruiken hun lesboek op school én thuis. Voor het gebruik van het lesboek vragen we een borg van 300RMB. De borg kan contant worden ingeleverd bij juf Fleur, samen met deze ondertekende gebruiksovereenkomst. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u de borg bij inlevering van het lesboek weer retour.
Aanmelding naschools programma. Neemt uw kind deel aan het naschools Nederlandse programma? Heeft u zich al ingeschreven voor schooljaar 2014-2015? Hier vindt u het online-inschrijfformulier. Binnen 2 minuten bent u klaar!

Stage: juf Joke

Joke de Legé volgt de verkorte opleiding voor leerkracht basisonderwijs via Hogeschool Inholland. Ze komt De Rode Leeuw ondersteunen met een stage! Lees hier in welke klassen...

Leslokalen

De lessen voor groep 1 tot en met groep 7 vinden plaats in de Nederlandse klas en de naastgelegen klas in WAB-Elementary School.

De lessen van groep 8 én het voortgezet onderwijs vinden plaats op de eerste verdieping van WAB-Middle School. De lokalen zijn naast de Nederlandse bibliotheekboeken te vinden.

Informatieavond woensdag
10 september

Op de jaarlijkse informatie-avond op woensdag 10 september kunt u kennis maken met het team en bestuur van De Rode Leeuw. Het bestuur doet verslag van de ontwikkelingen en het financiële jaaroverzicht, het team geeft informatie over het schooljaar en een vakonderdeel en u maakt kennis met andere ouders van De Rode Leeuw. Lees hier het programma van die avond.
Copyright © 2014 De Rode Leeuw, Alle rechten voorbehouden.