Copy
Vi bruger den tyngde, vores partnervirksomheder
repræsenterer, til at sikre de bedst mulige vilkår
for de fynske virksomheder. 

Se denne e-mail i din browser

Dit partnerskab sikrer erhvervslivet indflydelse


Som partnervirksomhed i Fynsk Erhverv er du sammen med de øvrige partnervirksomheder med til at sikre erhvervslivet indflydelse på de forhold, der påvirker erhvervsklimaet på Fyn.  Hvert enkelt partnerskab styrker nemlig vores position som erhvervslivets lokale talerør.  Sammen står vi stærkest!

Vi har en vigtig rolle i forhold til at sikre virksomhederne de bedste rammer og vilkår for drift, udvikling og vækst.

Vi har fire fokusområder:
 1. INFRASTRUKTUR- fysisk/digitalt
 2. VIDEN OG ARBEJDSKRAFT
 3. OFFENTLIGT/PRIVAT SAMSPIL
 4. RAMMEVILKÅR
Det er Fynsk Erhvervs bestyrelse, der prioriterer og formulerer erhvervslivets agendaer. Vi varetager rollen ved at gå i dialog med embedsmænd og beslutningstagere lokalt og nationalt, ligesom vi aktivt søger at påvirke aktuelle eller sætte nye dagsordener gennem medierne. Og vi involverer gerne de fynske virksomheder som konkrete cases i processen.
 

Faktaboks: Noget af det, vi har opnået

 • Sænkelse af afgifterne på Storebæltsbroen med 30%
 • Etablering af Den Nationale Storebæltskomité
 • Udbygningen af den fynske motorvej
 • Udbygning af den digitale infrastruktur
 • Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft
 • Bedre dialog mellem kommune/myndighed og virksomheder lokalt  
 • Større lokalt fokus på erhvervsklimaet, herunder omkostningstryk og serviceniveau
 • Afvikling af dækningsafgift i de fynske kommuner

Hvordan opnår vi indflydelse?

Vi har et stærkt netværk af lokale samt nationale politikere og beslutningstagere, som vi har opbygget gennem mange år, og som vi løbende udbygger med nye kontakter. Vores netværk rækker også langt ind i toppen af dansk erhvervsliv og dets organisationer.

Vi opnår bl.a. indflydelse gennem
 • DIALOG OG KLARE BUDSKABER
  Dialog og kontakt med politikere og beslutningstagere, lokalt og nationalt, herunder i
  Erhvervspolitisk Forum Fyn:
  I Erhvervspolitisk Forum Fyn mødes Fynsk Erhvervs bestyrelse med de fynske folketingspolitikere flere gange om året. 
  Formålet er at sikre en gensidig information og sparring på politiske initiativer samt at få sat virksomhedernes vilkår og behov på den landspolitiske dagsorden.
  Du kan altså bruge dit partnerskab i Fynsk Erhverv aktivt til at adressere din virksomheds udfordringer direkte til de fynske folketingspolitikere. Ligesom de fynske folketingspolitikere bruger Fynsk Erhverv aktivt, når de ønsker at besøge eller på anden vis få kontakte til virksomheder, der er berørt af specifikke udfordringer. 
  Den nationale Storebæltskomité:
  Den nationale Storebæltskomité skal sikre et stærkt fokus, maksimal slagkraft og national opbakning til at få nedsat broafgifterne over Storebælt for alle trafikanter hurtigst muligt – og på sigt helt at få afskaffet broafgifterne. Det vil styrke mobiliteten og den nationale sammenhængskraft samtidig med, at de danske virksomheder vil opnå en forbedret konkurrenceevne.
  Komitéen er etableret på initiativ af Fynsk Erhverv og er idag repræsenteret af stærke, nationale kræfter.

  Derudover er Fynsk Erhverv er desuden repræsenteret i  forskellige bestyrelser, udvalg, råd  m.fl. rundt omkring på Fyn. Eksempelvis er vi repræsenteret i Erhvervshus Fyns bestyrelse, i TV2 Fyns repræsentantskab og i Tietgenskolens bestyrelse. Derudover varetager vi også det lokale erhvervslivs interesser i fynske kommuner i dialogmøder, ad hoc-udvalg, alliancer m.v.
   
 • REPRÆSENTATIV FOR DET FYNSKE ERHVERVSLIV
  Fynsk Erhvervs bestyrelse er sammensat, så den er repræsentativ ift. det fynske erhvervsliv, dvs. branchemæssigt, geografisk og i forhold til virksomhedstørrelse.  Bestyrelsen er således et godt spejl på, hvad der sker i det fynske erhvervsliv, og dermed har vi konstant fingeren på pulsen og høj troværdighed.
   
 • INDSIGT OG KONKRETE CASES
  Det fynske erhvervspanel:
  I Fynsk Erhverv er det udelukkende erhvervslivet, der sætter dagsordenen. Her er det virksomhedernes holdninger og meninger, der tæller. Derfor har vi etableret Det fynske erhvervspanel, Alle partnervirksomheder er automatisk medlem af Det fynske erhvervspanel, som vi bruger som temperaturmåler, radar og tendensspotter i det fynske erhvervsliv. Erhvervspanelet er en vigtig adgang til værdifuld viden og indsigt i de fynske virksomheders tilstand – og en væsentlig årsag til, at Fynsk Erhverv kan varetage rollen som det fynske erhvervslivs talerør.
  Vores indsigt i det fynske erhvervsliv bruger vi bl.a. til at rejse dagsordener, der ligger det vores partnervirksomheder - og fynske erhvervsliv på sinde. Vi har en veletableret kontakt til medierne og deltager i debatter og udtaler os i medierne, hvor vores holdninger og konstruktive forslag altid bygger på den indsigt, vi har om vores partnervirksomheder.
Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du f.eks. har eksempler på forhold, der utilsigtet hæmmer din virksomheds udvikling og vækst, eller forslag til forbedringer af det lokale erhvervsklima. 

 

Vi glæder os til at se dig i Fynsk Erhverv!

Jytte Reinholdt
Direktør | Fynsk Erhverv

Følg os på LinkedIn
Følg os på LinkedIn
Facebook
Facebook
Følg os på Twitter
Følg os på Twitter
Besøg vores hjemmeside
Besøg vores hjemmeside

Fynsk Erhverv
Cortex Park Vest 4 
5230 Odense M
info@fynskerhverv.dk
Tlf: 66 14 47 14

CVR: 35148116

Frameld