Copy
Alstublieft! Onze nieuwsbrief boordevol coöperatief nieuws! 
Bekijk deze email in uw browser
nieuwsbrief nr. 21 - 5 november 2015
 

 

Jezelf blijven, daar gaat het om!

Lense Koopmans 1943-2015
 


Heb je vragen over een coöperatie, over een coöperatie starten, over een coöperatieve initiatief, over coöperatief ondernemen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via 0492-78 53 58 of mail naar info@coopnet.nl

Inhoud Nieuwsbrief


Coöperaties in het nieuws

 

Samenwerking Coöperatie Coopnet en Tussenheid

Coopnet gaat binnenkort samenwerken met de beroepsgroep Tussenheid binnen het project ‘Verduurzamend Ondernemerschap in Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ in Midden-Brabant, kortweg VAB Midden-Brabant. Het project ondersteunt nieuwe en vastlopende initiatieven op dit terrein volgens een nieuwe methodiek. In onze volgende nieuwsbrief vind je meer informatie hierover. Coopnet, 3 november 2015.


In memoriam: Lense Koopmans. ‘Het coöperatieve geweten van Rabobank’

Lense Koopmans was jarenlang het geweten van de coöperatie Rabobank en had een dwarse kijk op bankieren. Mr. Rabobank is niet meer. Lense Koopmans, de voormalige voorzitter van de Raad van Commissarissen van de coöperatieve bank, overleed afgelopen weekeinde op 72-jarige leeftijd. De als eigenzinnig en dominant bekendstaande Fries werd in zijn tijd als voorzitter van de Raad van Commissarissen door menigeen als ‘de werkelijke baas’ van Rabobank gezien. Koopmans was iemand die de coöperatieve waarden en principes van de bank breed omarmde en desondanks oog had voor de beperkingen van de ingewikkelde en trage overlegstructuur die een coöperatieve instelling met zich meebrengt. Follow the money, 3 november 2015.


Coöperaties zitten in de lift

Bekijk hier de aflevering van De Redactie (BE) van 20 oktober 2015.
 

Wegwijs in sociaal ondernemen: coöperaties

Bij coöperatief ondernemen draait het om samen te ondernemen, samen verantwoordelijkheid te nemen en samen de centen te delen. Andrea Croonenberghs maakt je wegwijs in coöperatief ondernemen. Klik hier voor de korte film. Klik hier voor meer info. Gezien op het YouTube-kanaal van Sociale economie Vlaanderen in oktober 2015. 
 
 

Interessante zaken

  

Nieuwe bestemming voor oude graansilo

Er komt een onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van de enorme voormalige graansilo bij het treinstation in Nieuw-Amsterdam. De grote silo werd midden jaren dertig gebouwd door de Verenigde Landbouw Coöperatie (VLC) en is tegenwoordig eigendom van Agrifirm. Dit bedrijf, dat zijn hoofdvestiging heeft in Apeldoorn, heeft de silo al enige tijd niet meer nodig. Volgens voorzitter Rikus Haaksen van Plaatselijk Belang is het zaak dat er binnen afzienbare tijd een nieuwe bestemming wordt gevonden voor de silo. ,,Gebeurt dit niet, dan gaat Agrifim dit bouwwerk slopen. Dat zou heel erg jammer zijn.'' Dagblad van het Noorden, 31 oktober 2015.


Fairebel lanceert COWfunding! 

Een fris en origineel initiatief dat iedereen de mogelijkheid biedt om als aandeelhouder in een faire landbouwcoöperatie mee te beslissen. Ten gevolge van de aanslepende crisis in de melksector, lanceerde Fairebel het label met het zwart-geel-rode koetje. Dankzij dit faire en solidaire merk, krijgt de landbouwer eindelijk waardig loon voor werk. En zo worden boerderijen die het op menselijk vlak willen blijven doen en voor wie de echte smaak van de melk primeert en dat doen door milieuvriendelijk en topkwaliteitbewust te werk te gaan, fair betaald. Fairebel nu in volle bloei en groei, wil de gewone burger erbij betrekken, door een ieder toe te laten om aandeelhouder te worden. Met andere woorden: het wil Jan en alleman zijn eigen melk laten produceren. Bekijk hier de korte video over de lancering. Fairebel, 22 oktober 2015.


In Amsterdam en Breda gaan mensen samen aan de slag gaan in een coöperatie 

Cordaid steunt startende sociale coöperaties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland met kennis en coaching, toegang tot expertise, netwerken en indien noodzakelijk, financiering. Samen met de initiatiefnemers gaan wij aan de slag om innovatieve plannen concreet van de grond te krijgen. Bekijk hier de korte film. Gezien op YouTube op 15 oktober 2015.

Coöperaties en duurzame energie


Waarom Eneco lid wordt van coöperatie DE Unie

Leverancier van lokale duurzame energie DE Unie en energiebedrijf Eneco gaan samenwerken om lokale energiecoöperaties te ondersteunen. Eneco wordt lid van DE Unie, waarbij het dezelfde rechten en plichten krijgt als de andere coöperatieleden. De energiereus en DE Unie zijn ervan overtuigd dat lokale initiatieven een sleutelrol spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening, meldt Eneco. Het is de eerste keer dat een Nederlands energiebedrijf een verregaande samenwerking aangaat met een grote groep lokale energiecoöperaties. Dankzij de samenwerking kan DE Unie burgers en ondernemers die een energiecoöperatie willen opzetten of uitbouwen, faciliteren. Duurzaam bedrijfsleven, 2 november 2015.


Burgers onmisbaar bij realisatie van nieuwe windmolens

Aankomende zaterdag ondertekenen ODE Decentraal en Milieudefensie de Gedragscode ‘Wind op land’ op het openingsfeest van een nieuwe windmolen in het Limburgse Neer. Deze windmolen is mogelijk gemaakt doordat honderden burgers de handen in één hebben geslagen. “Dit is voor ons als organisaties het uitgelezen moment om de gedragscode voor windmolens op land te onderschrijven, de mensen hier laten zien dat samenwerken om duurzame energie op te wekken echt mogelijk is.” Zuidenwind, 30 oktober 2015.
 

Nieuwe branchevereniging voor duurzame energie

Tien brancheverenigingen en achttien bedrijven hebben een nieuwe overkoepelende organisatie voor duurzame energie gelanceerd. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vertegenwoordigt ongeveer 1000 bedrijven en energiecoöperaties en heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren. Energie Plus, 27 oktober 2015.


Peelenergie in REScoop Limburg 

De burgercoöpearatie Peelenergie bekijkt met de coöperaties Zuidenwind, Weert Energie en Leudal Energie naar de mogelijkheden van een nieuw samenwerkingsverband onder de naam REScoop Limburg. De vier energiecoöperaties gaan samen tien tot vijftien nieuwe windmolens plaatsen. Samen met gemeenten en provincie zoeken ze locaties in de lijn Neer-Nederweert-Weert en van daaruit richting de Noord-Limburgse Peelregio. Omroep P en M, 23 oktober 2015.

 


Agro en Groene ruimte

 

US agri co-ops set records for income and revenu

US agri co-ops are celebrating record performances for the fourth year in a row with net income up 16.5% for 2014 and revenue rising 0.4% from 2013. Last month – National Cooperative Month – agriculture secretary Tom Vilsack announced a report showing that co-ops earned $6.5 billion in net income and generated $246.7bn in total revenue last year. Co-operative News, 3 november 2015.


 

Telers Coöperatie DOOR behalen GRASP-module

Alle telers van Coöperatie DOOR hebben de GRASP-module behaald. GRASP is een aanvulling op het huidige Global GAP certificaat, waarin de sociale paragraaf wordt getoetst. "Dat is belangrijk, want retailers vragen steeds vaker naar borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Voor DOOR is goed werkgeverschap op de teeltlocaties vanzelfsprekend. Het feit dat alle leden de module hebben behaald, bevestigt dit," zegt manager Kwaliteit Els Weerdenburg. AGF, 29 oktober 2015.


Bloemenveiling neemt financiering van de coöperatie op de schop

FloraHolland gaat de financiële structuur onder de coöperatie wijzigen. Dat schrijft de grootste bloemenveiling ter wereld op de eigen website. Een nieuwe financiering is hard nodig, omdat de banken strengere eisen stellen bij kredietverlening, ook aan de veiling. Daarnaast speelt een rol dat de kwekers er grote moeite mee hebben dat de bestaande ledenlening door FloraHolland is gebruikt om exploitatieverliezen bij de veiling weg te werken. FD, 23 oktober 2015.

 

 

Verpleegkundigen in de rij voor plek bij Meerdael (BE)

In 1997 bundelde Steven Vancraesbeeck zijn krachten met een andere zelfstandige verpleger. Tegen 2011 kwamen daar nog acht collega’s bij. Van juridische engagementen was er toen nog geen sprake, legt Steven uit: “Op dat moment vormden we een los samenwerkingsverband, zonder wettelijk fundament. Om structuur te scheppen gingen we te rade bij enkele juristen binnen het vennootschapsrecht. De echte klik kwam er een jaar later, tijdens een inspirerende infoavond voor beginnende coöperaties. Coopburo wist ons te overtuigen van de voordelen van een werknemerscoöperatie en de coöperatieve vonk sloeg direct over.” Socialeeconomie.be, gezien in oktober 2015.
 

Coöperatieve evenementenagenda

 

15 november, infomiddag Ecodorp Boekel 

Elke derde zondagmiddag van de maand organiseert Ecodorp Boekel een bijeenkomst, met aansluitend een rondleiding op het toekomstige terrein van het ecodorp, voor potentiële bewoners, geïnteresseerden en donateurs. Dat begint in Nia Domo (St. Agathaplein 6, Boekel) om 13:00 en duurt tot ongeveer 17:00. Het is een vol programma, dus probeer er vanaf het begin bij te zijn, anders mis je veel. Voor meer informatie klik hier
 

17, 19 en 24 november, regiobijeenkomst Het recht om uit te dagen.

Bewoners en maatschappelijke organisaties willen meer te zeggen krijgen over onder andere lokale voorzieningen voor zorg en welzijn. Ze kunnen nu zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als ze vinden dat het beter of anders moet. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen). Het initiatief verschuift dan van overheid naar burger: meedoen en eigen initiatief nemen. Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd (16.00 - 20.00 uur) op verschillende data en regio’s, waarvan het programma met initiatieven uit de betreffende regio ingevuld zal worden. Klik hier voor meer informatie. 


20 november, Evenement Hier Opgewekt

De toekomst voor lokale energieopwekking lijkt veelbelovend. Maar makkelijk is het niet. Lokale duurzame energie initiatieven steken heel veel energie in het oplossen van knelpunten. Werkt dat? Is lokaal duurzaam robuust? Niet iedereen ziet het als een bestendige beweging. Een ding is zeker: initiatieven zijn op zoek naar manieren om robuustheid te krijgen: het vinden van de juiste schaal, het betrekken van veel leden en klanten, het realiseren van productiecapaciteit en samenwerking met uiteenlopende partijen.  Tijd: 9:00 - 18:00 uur. Locatie: Fokker Terminal, Den Haag. Klik hier voor meer info.


26 november, NCR Coöperatiedag 2015                              

Wat voor iedere onderneming in de 21e eeuw geldt, geldt zeker voor ondernemingen met leden: de turbulentie wordt steeds groter. Coöperatief ondernemen betekent constant in beweging zijn. De Coöperatiedag op 26 november a.s. (Hart van Holland te Nijkerk) gaat dieper in op deze ondernemingsdynamiek en bijbehorende strategieën. Klik hier voor meer informatie.

 

28 november, LimburgLab: Is jouw club of vereniging JongerenProof?

Tijd: 09:30 - 13:30 uur. Plaats: Congrescentrum Fortunato Sittard
Kik hier voor meer info.

 
Coopnet voert projecten (begeleiding van nieuwe en bestaande coöperaties) uit met steun van de provincie Noord-Brabant in het kader van de regeling Leefbaarheid in Brabant (L@B). 
 
Tweet
Share
Forward to Friend
                           
 


Binderseind 36  5421 CJ GEMERT
0492 -78 53 58 of 06-531 691 82 

www.coopnet.nl info@coopnet.nl