Copy
N I E U W S B R I E F

J U N I   2 0 1 5

Beste leden,

Graag vestigen wij uw aandacht op enkele interessante activiteiten die wij als vereniging centraal voor onze leden kunnen regelen. Bij interesse dient u zich aan te melden bij het secretariaat, zodat we kunnen bekijken hoe we dit met de wederpartijen kunnen organiseren.

Let op: heeft u belangstelling, dan dient u op korte termijn te reageren.
BEZICHTIGING DORDRECHTS MUSEUM,
expositie "Van de kunst en de rand"

 
In het Dordrechts Museum vindt momenteel een tentoonstelling plaats over schilderijlijsten. In dit persbericht leest u waarom hier nu eens niet het schilderij zelf, maar de lijst er omheen centraal staat.

Art en Frame is in gesprek met het Dordrechts Museum om voor lijstenmakers een groepsbezichtiging te organiseren. Daarom willen wij middels deze nieuwsbrief uw belangstelling hiervoor peilen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een groepsbezichtiging op een nader te bepalen datum, dan dient u dit
vóór vrijdag 3 juli kenbaar te maken door een bericht te sturen naar het secretariaat met vermelding van uw bedrijfsgegevens en het aantal geïnteresseerde personen. Zodra het aantal belangstellenden bekend is, gaan wij verder in gesprek met het museum hoe we e.e.a. kunnen organiseren. U krijgt dan zo spoedig mogelijk nader bericht.
GRATIS SEMINAR
“De keerzijde van de crisis: de mogelijkheden tot verlaging van de huurprijs”
 
Veel winkeliers weten niet dat zij recht hebben op een lagere huurprijs of schromen het traject naar een huurverlaging in te gaan. Lagerehuur is in juni 2015 gestart met het organiseren van vrijblijvende seminars over huurrecht voor brancheverenigingen en belangenorganisaties voor winkeliers door het hele land. Het is belangrijk dat winkeliers hun rechten kennen!

Lagerehuur is in 2012 opgericht door een groep ondernemende juristen met als doel huurverlagingen te realiseren voor winkeliers en horecaondernemers. Uniek is dat Lagerehuur hierbij uitgaat van de wettelijke bepalingen en altijd werkt op basis van no cure, no pay. Zonder de goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder uit het oog te verliezen. Lagerehuur is er voor grote en kleine ondernemingen door heel Nederland en realiseert huurverlagingen tot wel 30%. Meer informatie over Lagerehuur leest u in deze brochure. En deze uitnodiging geeft nadere informatie over het seminar.

Lagerehuur stelt de leden van Art en Frame in de gelegenheid om gratis deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst. Wij dienen het aantal belangstellenden te inventariseren en horen dan van Lagerehuur waar deze kunnen aansluiten voor het gratis seminar.

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit gratis seminar op een nader te bepalen datum, dan dient u dit vóór vrijdag 3 juli kenbaar te maken door een bericht te sturen naar het secretariaat met vermelding van uw bedrijfsgegevens en het aantal geïnteresseerde personen. Nadat bij Lagerehuur het aantal belangstellenden bekend is gemaakt, zullen zij ons nader informeren hoe e.e.a. wordt georganiseerd. U krijgt dan zo spoedig mogelijk nader bericht.
De nieuwe VIPcard-acties voor juli t/m december 2015 zijn bekend.
U vindt ze op de Art en Frame website.

 
Een verzoekje aan alle leden:
Heeft u VIPcards die u wél heeft uitgegeven, maar nog niet heeft geregistreerd, zou u dit dan alsnog willen doen. Deze VIPcard-houders krijgen namelijk geen bericht over de maandelijkse acties zolang hun email-adres niet in het registratiesysteem bekend is. U kunt VIPcards registreren via het formulier op onze ledensite. Heeft u hulp nodig bij het registreren, dan kunt u het secretariaat benaderen door te bellen (0475-536313) of te mailen.
TIPS VOOR UW ETALAGE

Deze advertentie verschijnt in de juli-augustus editie van de Kunstkrant. Als poster kan deze uitstekend als reclame dienen. Een prima idee van één van onze leden dat wij u graag als tip willen meegeven.

Wilt u ook beschikken over het bestand dat geschikt is om te laten afdrukken in een goede kwaliteit, dan kunt u dit downloaden via de ledensite. Dit is de directe link naar het advertentiebestand.

 
Geachte leden detaillisten,

Wij zitten dringend verlegen om mensen die "Lijstenmaker in beeld" willen zijn op onze website. U krijgt van ons een korte vragenlijst en aan de hand van uw antwoorden schrijven wij een verhaal en plaatsen dat met (door u toegestuurde) foto's een maand lang op onze site. Via Facebook wordt extra aandacht gericht op deze rubriek. 
 
Wilt ú in de schijnwerper staan?
Meldt u dan aan als "Lijstenmaker van de maand"
Copyright © 2015 Art-Frame, All rights reserved.

Beste <<Aanhef / voornaam>> <<Achternaam>>,

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Branchevereniging Art en Frame. Onderstaand vindt u een uitschrijfmogelijkheid, deze wordt automatisch geplaatst aangezien dit wettelijk verplicht is.
Wij adviseren u echter NIET uit te schrijven, u mist belangrijk ledennieuws als u uitschrijft.
 
Contact opnemen met Art en Frame kan via 0475 - 536313 of via secretariaat@art-frame.nl


uitschrijven: let op, u ontvangt dan géén verenigingsnieuws meer          uw gegevens aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp